Programul de studiu Informatică

Prezentare generală

Programul de studiu de licență Informatică formează tineri specialiști în domeniul informaticii, permițându-le acestora să-și desfășoare activitatea în toate ramurile industriale și administrative pentru proiectarea, evaluarea și întreținerea sistemelor informatice, în cercetare, dar și în învățământ.
Admiterea se realizează 100% pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat, la acest program fiind autorizate anual 75 de locuri, din care 50 bugetate și 25 la taxă. Programul de studiu Informatică este structurat pe 6 semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS).
Este cunoscut faptul că informatica, deși o știință relativ tânără, cunoaște o dezvoltare tot mai mare în ultimii ani. Specialiștii în acest domeniu trebuie să fie la curent cu noutățile care apar, dar în același timp, trebuie să aibă o pregătire de bază care să le permită să se adapteze cât mai ușor la schimbări. În consecință, obiectivele programului de studiu Informatică includ: cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor și teoriilor informatice și matematice, precum și a principiilor și metodelor fundamentale de investigare și prospectare specifice domeniului; identificarea de metodologii adecvate de dezvoltare a sistemelor software; utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru procesare de informații și gestionare de baze de date; înțelegerea și aplicarea cunoștințelor teoretice în modelarea, simularea și rezolvarea problemelor care apar în diferite domenii și care necesită utilizarea unui sistem de calcul.
Practica studenților de la Informatică se desfășoară în colaborare cu firmele de specialitate și în laboratoarele și atelierele facultăţii, pe baza tematicilor programelor de practică și pe baza convenţiilor încheiate cu 18 firme.
Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență în Informatică. Aprofundarea cunoștințelor poate fi realizată în continuare prin programele de studii de masterat și doctorat în domeniul Informatică.