Programul de studiu Educație Fizică și Sportivă

Prezentare generală

   Orașul Târgu-Mureș s-a remarcat de-a lungul timpului prin propulsarea  în rândul valorilor lumii sportive românești, europene și mondiale  o serie întreagă de nume de referință, printre alții,  pe : dr. Andrei Demeter, profesor universitar, sportiv de performanță la atletism-aruncarea suliței; dr. Pongrácz Antal, medic stomatolog – scrimă, participant la mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice, campion mondial   universitar  în 1967;  dr. Ladislau Bölöni, medic stomatolog, nume de prestigiu în fotbalul internațional, în prezent, un reputat antrenor.
   Având la bază aceste premise, înființarea programului  de studiu Educație fizică și sportivă a avut ca scop principal extinderea și adaptarea curriculei Universității la standarde și profile europene în domeniul Educației fizice și sportului, dobândind astfel încă o dimensiune europeană, alături de celelalte specializări ale universității, aflate la acest nivel calitativ.
   Programul de studii de licență Educație fizică și sportivă aparține, din punct de vedere administrativ, de Facultatea de Științe și Litere. Admiterea se realizează prin concurs, pe baza promovării unor probe practice din atletism, gimnastică și jocuri sportive, cu o pondere de 90% în media de admitere, media examenului de bacalaureat reprezentând 10% din media finală.  Pentru acest program de studii sunt autorizate, anual, 40 de locuri cu taxă. Începând cu anul 2014, programul va fi evaluat ARACIS, urmând să fie acreditat. Din acel moment  vor exista și locuri fără taxă.
   Programul de studii  Educație fizică și sportivă asigură  pregătirea studenților, timp de trei ani, structurată în șase semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). Procesul educativ asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul educației fizice, al sportului, dar și cu cei din medicina sportivă.
   Fuziunea dintre competențele de specialitate și cele transversale, completează profilul  viitorului profesor de educație fizică și sport, cu o notă particulară pentru absolventul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în zona unor competențe suplimentare și remarcabile, privind componenta cunoștințelor medicale legate de această  profesie.
   Diploma de licență, emisă de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, este recunoscută în întreg spațiul european. Absolventul acestui program este licențiat în Educație fizică și sport, în calitate de profesor. Din studiile noastre, legate de absorbția absolvenților pe piața muncii, rezultă că marea majoritate se regăsesc, în țară, dar și în străinătate, în instituții de învățământ la nivel primar și gimnazial, respectiv sportiv, profesia fiind una de mare interes, în continuă dezvoltare.

Coordonator de program:
Prof. dr. abil Bădău Dana
Email: dana.badau@umfst.ro