CUM ARĂTA ISTORIA ÎN MODERNITATEA TIMPURIE? Un exemplu: istoria Imperiilor din Orient (1670-1730) - Ioana MANEA, Ph.D

GEORGIUS DE HUNGARIA: 20 DE ANI DE SCLAVIE LA POARTA OTOMANĂ - Marlies Barbara LENZ, M.A.

MEDIEVISTICĂ Ș IARHIVE: CÂTEVA CONSIDERAȚII - Dr.Ioan DRĂGAN

CU GÂNDUL LA PETRU MAIOR: Ce este și ce mai rămâne de studiat la Biblioteca Filialei Academiei din Cluj-Napoca? – Prof.dr. Alin-Mihai GHERMAN