Primul Război Mondial în cinematografie

Istoria și cinematografia au stabilit încă de la început o legatură foarte strânsă.Inițial istoricii au privit filmul ca un instrument obiectiv de descriere a trecutului uman. Subiectivismul intrinsec oricărui produs cultural nu a întârziat însă să se manifeste, cinematograful devenind un instrument de promovare a ideilor și valorilor exprimate de o anumită colectivitate în contextul noii societăți de masă. Filmul istoric devine astfel o sursă care permite înțelegerea atât a fenomenelor pe care le reprezintă, cât și a modului în care o anumită epocă s-a raportat la acesta.
Apelând la unele filme istorice despre Primul Război Mondial, colectivul de Istorie din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior" dorește să aprofundeze legatura strânsă dintre evenimentul și receptarea acestuia în diferite momente ale istoriei și în diferite contexte politice, sociale și culturale.
Selecția de filme propuse, aparținându-i patrimoniului cultural universal, vor fi analizate conform acestor chei de lectură, fără a neglija raportul cu lumea contemporană, convinși fiind că Istoria este o știință atâta timp cât contribuie la înțelegerea fenomenelor specifice lumii contemporane.
În acest deziderat, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior" din cadrul UMFST „George Emil Palade" invită toți pasionați de istorie, studenții și elevii deopotriva, să participe la această manifestare culturală și științifică.