DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 2

Consiliul departamentului

1.    Prof.dr. Maria-Ana GEORGESCU, Director  Departament Științe și Litere 2 (SL2)
2.    Prof.dr. Adela BĂDĂU
3.    Conf.dr. Florin ȚURCANU
4.    Lector dr. Eugeniu NISTOR 
5.    Lector  dr. Natalia-Ramona UNGUR
 

Membrii departamentului

 1.     Prof.dr. Maria-Ana GEORGESCU, Director  Departament Științe și Litere 2 (SL2)
 2.     Prof.dr. Dana BĂDĂU
 3.     Prof.dr. Adela BĂDĂU
 4.     Conf.dr. Simion COSTEA
 5.     Conf.dr. Mihaela-Daciana NATEA
 6.     Conf.dr. SZEKELY Eva-Monica
 7.     Conf.dr. Florin ȚURCANU
 8.     Lector dr. Alexandru CISTELECAN
 9.     Lector dr. Eugeniu NISTOR
10.    Lector dr. Marius PAȘCAN
11.    Lector dr. Răzvan PÂRÂIANU
12.    Lector dr. Lucian SĂCĂLEAN
13.    Lector dr. Corneliu-Cezar SIGMIREAN
14.    Lector dr. STEFF Zakarias 
15.    Lector  dr. SZABO-CSIFO Barna
16.    Lector  dr. Natalia-Ramona UNGUR
17.    Șef lucrări dr. Dana-Simona ȚURCANU
18.    Șef lucrări  dr. Laura CIULEA
19.    Asist. dr. Cristian GRAUR
20.    Asist. drd. Daniel-Andrei POPA