DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 2

Membrii departamentului

 

DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. Mihaela-Daciana NATEA

 

Membrii departamentului

1. Prof.univ.dr. habil. Dana BĂDĂU

2. Prof.univ.dr. Maria-Ana GEORGESCU

3. Conf.univ.dr. Mihaela-Daciana NATEA

4. Conf.univ.dr. Adela BĂDĂU

5. Conf.univ.dr. Florin ȚURCAN

6. Conf.univ dr. SZEKELY Eva-Monica

7. Conf.univ. Simion COSTEA

8. Lector univ.dr. Eugeniu NISTOR

9. Lector univ. dr. Răzvan PÂRÂIANU

10. Lector univ. dr Marius PAȘCAN

11. Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN

12. Lector univ.dr. Alexandru CISTELECAN

13. Lector univ. dr. Corneliu-Cezar SIGMIREAN

14. Lector univ. dr. Ramona UNGUR

15. Șef lucrări dr. STEFF Zakarias

16. Asistent Dana-Simona ȚURCAN

17. Asistent univ.dr.Laura CIULEA

18. Asistent univ.dr. Cristian GRAUR

19. Asistent univ.dr. SZABO Barna

20. Lector univ.dr. Anca IONESCU