DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 1

Membrii departamentului

 

DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. Luminița CHIOREAN

 

Membrii departamentului

1. Prof. dr.BOLDEA IULIAN

2. Prof. dr.SIGMIREAN CORNEL

3. Conf. dr.ALTAROZZI GIORDANO

4. Conf. dr.CHIOREAN LUMINIȚA

5. Conf. dr.HAN BIANCA OANA

6. Conf. dr.habilitat POP ANIȘOARA

7. Conf. dr.habil. ȘTEFANOVICI SMARANDA

8. Conf. dr.habilitat TEODOR CORINA

9. Șef-lucr. dr.BAN ANDREEA ROMANA

10. Lector dr.BOZEDEAN CORINA

11. Lector dr.BUDA DUMITRU-MIRCEA

12. Șef-lucr. dr.DREDEȚIANU MIRELA

13. Lector dr.FABIÁN ISTVÁN

14. Lector dr.FODOR GEORGETA

15. Lector dr.LAKÓ CRISTIAN

16. Lector dr.LIRCA CORINA

17. Lector dr.MARCU NICOLETA

18. Șef-lucr. dr.NĂZNEAN ADRIAN

19. Lector dr.NICOLAE CRISTINA

20. Șef-lucr. dr.PAȘCAN AURORA

21. Lector dr.POP ANDREEA

22. Șef-lucr. dr.RUS DANA

23. Lector dr.RUS MARIA LAURA

24. Lector dr.TĂTAR-DAN MARIA

25. Asist. dr.BUCUR STANCA

26. Asist.dr.SERBAC PATRICIA

27. Asist. dr.TEGLA EMANUELA

28. Asist. drd.DĂLĂLĂU DANIELA

29. Asist. drd ZOLTAN ILDIKO GY.