DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 1

Consiliul departamentului

 1. Lector dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)
 2. Prof.dr. Iulian BOLDEA, Prorector – Director CSUD
 3. Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
 4. Conf.dr. Bianca-Oana HAN
 5. Conf.dr. Anișoara POP
 6. Lector dr. Corina LIRCA
 7. Lector dr. Dana-Daniela RUS
 8. Lector dr. Maria TĂTAR-DAN
 9. Lector dr. Corina BOZEDEAN

Membrii departamentului

Membrii departamentului

 1. Lector dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)
 2. Prof.dr. Iulian BOLDEA, Prorector – Director CSUD
 3. Prof. dr. Cornel SIGMIREAN
 4. Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
 5. Conf.dr. Luminița CHIOREAN
 6. Conf.dr. Bianca-Oana HAN
 7. Conf.dr. Anișoara POP
 8. Conf.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI
 9. Conf.dr. Corina TEODOR
 10. Lector dr. Andreea-Romana BAN
 11. Lector dr. Corina BOZEDEAN
 12. Lector dr. Mirela DREDEȚIANU
 13. Lector dr. FÁBIÁN István
 14. Lector dr. Georgeta FODOR
 15. Lector dr. LAKO Cristian
 16. Lector dr. Corina LIRCA
 17. Lector dr. Nicoleta MARCU
 18. Lector dr. Adrian NĂZNEAN
 19. Lector univ. Cristina NICOLAE
 20. Lector dr. Aurora PAȘCAN
 21. Lector dr. Andreea POP
 22. Lector dr. Dana-Daniela RUS
 23. Lector dr. Maria-Laura RUS
 24. Lector dr. Maria TĂTAR-DAN
 25. Asist. dr. Stanca BUCUR
 26. Asist. dr. Patricia ȘERBAC
 27. Asist.dr. Emanuela TEGLA
 28. Asist.drd. ZOLTÁN Ildiko
 29. Asistent univ. Daniela DĂLĂLĂU