DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 1

Consiliul departamentului

1.    Conf.dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director  Departament Științe și Litere 1 (SL1)
2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA 
3.    Prof.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
4.    Prof.dr. Anișoara POP
5.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
6.    Conf. dr. Corina BOZEDEAN
7.    Lector dr. Corina LIRCA
8.    Lector dr. Dana-Daniela RUS

Membrii departamentului

 1.    Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director  Departament Științe și Litere 1 (SL1)
 2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA  
 3.    Prof.dr. Doina BUTIURCĂ
 4.    Prof.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
 5.    Prof.dr. Anișoara POP
 6.    Prof.dr. Corina TEODOR
 7.     Conf.dr. Luminița CHIOREAN
 8.     Conf dr. Georgeta FODOR
 9.     Conf.dr. Bianca-Oana HAN
10.    Conf.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI
11.    Conf. dr. Corina BOZEDEAN
12.    Lector dr. Andreea-Romana BAN, Prodecan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior"
13.    Lector dr. FÁBIÁN István
14.    Lector dr. LAKO Cristian
15.    Lector dr. Corina LIRCA
16.    Lector dr. Nicoleta MARCU
17.    Lector dr. Adrian NĂZNEAN
18.   Lector univ. Cristina NICOLAE
19.   Lector dr. Aurora PAȘCAN
20.    Lector dr. Andreea POP
21.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
22.   Lector dr. Maria-Laura RUS
23.   Lector dr. Maria TĂTAR-DAN
24.    Asist. dr. Stanca BUCUR
25.    Asist. dr. Patricia ȘERBAC
26.    Asist.dr. Emanuela TEGLA
27.    Asist. dr. Iulia-Alexandra OPREA
28.    Asist. dr. Roxana ISPAS
29.   Asist drd. Daniela DĂLĂLĂU