DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 1

Consiliul departamentului

1.    Conf.dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director  Departament Științe și Litere 1 (SL1)
2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA 
3.    Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
4.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
5.    Conf.dr. Anișoara POP
6.    Lector dr. Corina LIRCA
7.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
8.    Lector dr. Corina BOZEDEAN

Membrii departamentului

1.    Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director  Departament Științe și Litere 1 (SL1)
2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA  
3.    Prof.dr. Doina BUTIURCĂ
4.    Prof. dr. Cornel SIGMIREAN
5.    Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
6.    Conf.dr. Luminița CHIOREAN
7.    Conf dr. Georgeta FODOR
8.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
9.    Conf.dr. Anișoara POP
10.    Conf.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI
11.    Conf.dr. Corina TEODOR
12.    Lector dr. Andreea-Romana BAN, Prodecan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior"
13.    Lector dr. Corina BOZEDEAN
14.    Lector dr. Mirela DREDEȚIANU
15.    Lector dr. FÁBIÁN István
16.    Lector dr. LAKO Cristian
17.    Lector dr. Corina LIRCA
18.    Lector dr. Nicoleta MARCU
19.    Lector dr. Adrian NĂZNEAN
20.    Lector univ. Cristina NICOLAE
21.    Lector dr. Aurora PAȘCAN
22.    Lector dr. Andreea POP
23.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
24.    Lector dr. Maria-Laura RUS
25.    Lector dr. Maria TĂTAR-DAN
26.    Asist. dr. Stanca BUCUR
27.    Asist. dr. Patricia ȘERBAC
28.    Asist.dr. Emanuela TEGLA
29.    Asist. dr. Iulia-Alexandra OPREA
30.    Asist. dr. Roxana ISPAS
31.    Asist drd. Daniela DĂLĂLĂU