DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ȘI LITERE 1

Consiliul departamentului

1.    Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)
2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA, Director CSD
3.    Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
4.    Lector dr. Maria TĂTAR-DAN , Prodecan Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior
5.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
6.    Conf.dr. Anișoara POP
7.    Lector dr. Corina LIRCA
8.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
9.    Lector dr. Corina BOZEDEAN

Membrii departamentului

1.    Conf. dr. Dumitru-Mircea BUDA, Director Departament Științe și Litere 1 (SL1)
2.    Prof.dr. Iulian BOLDEA,  Director CSD
3.    Prof. dr. Cornel SIGMIREAN
4.    Prof. dr. Doina Butiurca
5.    Conf.dr. Giordano ALTAROZZI, Decan Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
6.    Conf.dr. Luminița CHIOREAN
7.    Conf.dr. Bianca-Oana HAN
8.    Conf.dr. Anișoara POP
9.    Conf.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI
10.    Conf.dr. Corina TEODOR
11.    Conf dr. Georgeta FODOR
12.    Lector dr. Andreea-Romana BAN
13.    Lector dr. Corina BOZEDEAN
14.    Lector dr. Mirela DREDEȚIANU
15.    Lector dr. Maria TĂTAR-DAN , Prodecan Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior 
16.    Lector dr. FÁBIÁN István
17.    Lector dr. LAKO Cristian
18.    Lector dr. Corina LIRCA
19.    Lector dr. Nicoleta MARCU
20.    Lector dr. Adrian NĂZNEAN
21.    Lector dr. Cristina NICOLAE
22.    Lector dr. Aurora PAȘCAN
23.    Lector dr. Andreea POP
24.    Lector dr. Dana-Daniela RUS
25.    Lector dr. Maria-Laura RUS
26.    Asist. dr. Stanca BUCUR
27.    Asist. dr. Patricia ȘERBAC
28.    Asist.dr. Emanuela TEGLA
29.    Asist.drd. ZOLTÁN Ildiko
30.    Asistent drd. Daniela DĂLĂLĂU