DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

Membrii departamentului

Director Departamentul de Istorie și Științe Politice

Lector univ. dr. Mihaela-Daciana NATEA

Membri

1.    Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
2.    Conf. univ. dr. Corina TEODOR
3.    Conf. univ. dr. Simion COSTEA
4.    Conf. univ. dr. Giordano ALTAROZZI
5.    Lector univ. dr. Răzvan PÂRÂIANU
6.    Lector univ. dr. FÁBIÁN István
7.    Lector univ. dr. Georgeta FODOR
8.    Lector univ. dr. Maria TĂTAR-DAN
9.    Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN