DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Membrii departamentului

 

DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. Alexandra SILVAȘ

 

Membrii departamentului

1. Prof.univ.dr. Vasile CERNAT

2. Conf.univ.dr. Alexandra SILVAȘ

3. Lector univ.dr. Lucica COȘA