DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Consiliul departamentulu

1. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director Departament (DPPD)

2. Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT

Membrii departamentului

1.    Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director  Departament (DPPD)
2.    Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT
3.    Lector dr. Emilia-Lucica COȘA
4.    Lector dr. KUTASI Réka
5.    Lector dr. Irina-Mihaela TRIFAN