DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Consiliul departamentulu

1. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director Departament (DPPD)

2. Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT

Membrii departamentului

 

DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. Alexandra SILVAȘ

 

Membrii departamentului

1. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director Departament (DPPD)

2. Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT

3. Lector dr. Emilia-Lucica COȘA