DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Consiliul departamentului

1. Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director Departament (DPPD) - CV

2. Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT - CV

Membrii departamentului

1.    Conf.dr. Alexandra SILVAȘ , Director  Departament (DPPD) -  CV
2.    Prof.dr. Vasile Beneamin CERNAT - CV
3.    Lector dr. Emilia-Lucica COȘA - CV
4.    Lector dr. KUTASI Réka - CV
5.    Lector dr. Irina-Mihaela TRIFAN - CV