Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie 2022 prin teleconferinţă, începând cu ora 8:30. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:
- Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
- Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
- Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
- Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
- Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
- Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
- Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
- Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."


IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

- duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 8:30 - 12:00 – domeniul medicină dentară
- duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 12:30 - 15:30 – domeniul farmacie
- duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 16:00 - 20:30 – domeniul medicină
- luni, 28 noiembrie 2022 – în intervalul orar 8:30 - 20:30 – continuare domeniul medicină
- marți, 29 noiembrie 2022 – începând cu ora 8:30 – continuare domeniul medicină

Lista locațiilor în care se organizează repartiția

Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 20 noiembrie 2022
 Clasificare medicină
 Clasificare medicină dentară
 Clasificare farmacie

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 20 noiembrie 2022
 Comunicat

Grilele corecte DEFINITIVE după anularea întrebărilor

Nr. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca

ANUNȚ CONTESTAȚII

Eventualele contestații  privind răspunsurile corecte la concursul de rezidențiat din data de 20 noiembrie 2022, se pot depune exclusiv prin poșta electronică sau fax, la adresa de email: rezidentiat@umfst.ro  sau la numărul de fax 0265/210407, până  în data de 21 noiembrie 2022, la ora 16,00

Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet
20.11.2022

Nr. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca

Repartizarea pe săli de concurs a candidaților

Repartizarea pe săli de concurs - Domeniul Medicină

Repartizarea pe săli de concurs - Domeniul Medicină Dentară

Repartizarea pe săli de concurs - Domeniul Farmacie

Locații Săli de concurs

Instrucțiuni pentru candidați

Harta Campus

 

REZIDENȚIAT 20 noiembrie 2022

Ministerul Sănătății organizează duminică 20 noiembrie 2022 concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

Detalii