Stagiile efectuate în străinătate pot fi recunoscute

Documentele necesare în vederea recunoașterii stagiilor efectuate în străinătate sunt:

     • Cerere

     • Fotocopii ale documentelor doveditoare emise de către autoritățile competente din țările în care au fost efectuate stagiile

     • Traducerea în limba română (traducere autorizată)

     • Acordul/recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România pentru recunoașterea stagiilor

Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut cu cele care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialităţi, se echivalează

Documentele necesare pentru echivalare sunt:

     • Cerere 

     • Acordul coordonatorului de rezidențiat pentru recunoașterea stagiilor

     • Carnetul de rezident din specialitatea obținută în urma rezidențiatului anterior

     • Copie a documentului de schimbare a numelui (dacă este cazul)