Detașări/Transferuri

Procedură operaționala pentru realizarea transferurilor și detașărilor medicilor/farmaciștilor rezidenți

Anexe: F01F02F03F04, F05

 

Metodologia pentru detașare:

1. Cererea pentru obținerea avizului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș în vederea detașării într-un alt centru universitar de pregătire se va face pe formularul tipizat prevăzut în  Anexa F03 cu precizarea:

- motivelor pentru care se solicită detașarea
- modulelor de pregătire, perioada de desfășurarea a acestora și centrul universitar pentru care se solicită detașarea

2. Cererea pentru obținerea avizului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș în vederea detașării într-un alt centru universitar de pregătire va fi însoțită de:

- avizul coordonatorului de rezidențiat responsabil de pregătirea rezidentului în centrul universitar Târgu Mureș (pe formularul tipizat din  Anexa F03 )
- avizul coordonatorului de rezidențiat din centrul universitar în care se dorește detașarea acordat pe formularul tipizat prevăzut în Anexa F04 (pentru efectuarea de stagii în specialități complementare aflate în curricula de pregătire se solicită acordul coordonatorului de rezidențiat în acea specialitate)
- copie după prima pagină a Carnetului de rezident
- acte justificative privind motivele solicitării.

3. Solicitarea acordului de principiu pentru detașarea în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș din alte centre universitare în vederea pregătirii în rezidențiat se va face pe formularul din Anexa F05 .

 

Metodologia pentru transfer:

1. Acord de principiu în vederea transferului din Centrul Universitar Târgu Mureş pentru pregătirea în rezidenţiat Anexa F1.

2. Acord de principiu în vederea transferului în Centrul Universitar Târgu Mureş pentru pregătirea în rezidenţiat Anexa F2