Personal didactic auxiliar

Nr.

crt.

Funcția

Nume Prenume

Specializarea

Anii de studiu

Telefon

interior

1.

Secretar Șef Facultate - Alina Truța

110

2.

Secretar facultate

Camelia Florea

Medicină

Asistență medicală generală

IV

I, IV

120

3.

Secretar facultate

Kiss Ildiko

Medicină

Educație Fizică și Sportivă

V

I-III

220

4.

Secretar facultate

Maria Moldovan

Medicină

Control intern managerial,
asigurarea calității

VI

210

5.

Secretar facultate

Maria Conchi

Medicină

Nutriție și Dietetică

I

I-III

120

6.

Secretar facultate

Luminița Rus

Medicină

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

II

I-III

210

7.

Secretar facultate

Claudia Șandor

Medicină

Asistență medicală generală

III

I, IV

210

8.

Secretar facultate

Dan Groșan

Medicină – Limba Engleză

I-IV

173

9.

Secretar facultate

Anca Moldovan

Medicină – Limba Engleză

Studenți etnici români

V-VI

173