Comisii de lucru - Facultatea de Medicină

Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan 

Membri

Prof. dr. Angela Borda, Prorector

Prof. dr. Oana Mărginean, Prorector

Conf. dr. Simona Mureşan, Prodecan

Prof. dr. Constantin Enciulescu – Director M1

Prof. dr. Theodora Benedek – Director M3

Prof. dr. Tiberiu Băţagă – Director M4

Conf. dr. Cristian Boeriu – Director M5

Conf. dr. Adrian Man – Director M2

Comisia de formare continuă și rezidențiat

 

Regulamentul comisiei

 

 

Președinte

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan

Membri

Prof. dr. Oana Mărginean, Prorector

Prof. dr. Szabó Béla

Conf. dr. Ioan Ţilea

Prof. dr. Ionela Pașcanu

Prof. dr. Anca Meda Georgescu

Prof. dr. Mártha Orsolya

Șef de lucrări dr. Horațiu Popoviciu

Șef de lucrări dr. Frigy Attila

Comisia de evaluare și asigurare a calității

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte

Conf. dr. Simona Mureşan, Prodecan

Membri

Prof. dr. Angela Borda, Prorector

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan

Conf. dr. Andrada Loghin, Prodecan

Prof. dr. Silviu Morariu

Conf. dr. Orbán-Kis Károly

Conf. dr. Horváth Emőke

Conf. dr. Septimiu  Voidăzan

Comisia de consiliere și orientare în carieră

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte

Conf. dr. Andrada Loghin, Prodecan 

Membri

Prof. dr. Nicolae Neagu

Prof. dr. Monica Tarcea

Şef lucr. dr. Cosmin Popa

Şef lucr. dr. Octav Russu

Şef lucr. dr. Szász József Attila

Ec. Alina Truța

Jr. Manuela Sălăgean

Comisia de cercetare științifică              

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte

Conf. dr. Simona Mureşan, Prodecan

Membri

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan

Prof. dr. Theodora Benedek

Prof. dr. Benedek Imre

Prof. dr. Minodora Dobreanu

Prof. dr. Pávai Zoltán

Prof. dr. Vladimir Bacârea

Prof. dr. Simona Gurzu

Prof. dr. Claudia Bănescu

Şef lucr. dr. Frigy Attila

Şef lucr. dr. Mihai Vartolomei

Comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS

 

Regulamentul comisiei

Președinte

Conf. dr. Andrada Loghin, Prodecan 

Membri

Prof. dr. Angela Borda, Prorector

Prof. dr. Oana Mărginean, Prorector

Prof. dr. Szilágyi Tibor

Conf. dr. Dénes Lóránd

Conf. dr. Mircea Mureşan

Conf. dr. Pap Zsuzsanna

Şef lucr. dr. Pataki Simona

Şef lucr. dr. Fülöp Emőke

Comisia pentru probleme studențești

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan 

Membri

Prof. dr. Simona Bățagă

Prof. dr. Monica Tarcea

Conf. dr. Cosmin Moldovan

Şef lucr. dr. Frigy Attila

Şef lucr. dr. Claudiu Molnar-Varlam

Șef lucr. dr. Gergely István

Student linia română Raluca Niculescu

Student linia maghiară Ladányi Emmánuel

Student linia engleză Ţăran Alida