Programul de studiu Nutriție și Dietetică

Prezentare generală

Secolul XXI este un secol al bolilor metabolice populaționale, care au la baza producerii lor dezechilibre nutriționale majore; este cazul diabetului zaharat, al obezității, dislipidemiilor, bolilor cardiovasculare, a căror incidență, deja ridicată, se află în continuare, în  creștere. Paleta de măsuri terapeutice utilizabilă în aceste boli are la bază intervenția nutrițională promptă, completă și continuă.  Prevenția lor se face de asemenea prin măsuri de implementare în populația generală a unui nou stil de viață incluzând norme de alimentație sanogenă.

Programul de studii de licență de Nutriție și Dietetică de la Facultatea de Medicină, debutat în 2008, completat de programul de master în Nutriție clinică și comunitară, se încadrează în strategia universității de adaptare la cerințele actuale.

Programele de studiu iși asumă ca obiectiv principal formarea de specialiști de înaltă calificare necesari într-o varietate de compartimente din sectorul sănătății (spitale, stațiuni balneoclimaterice, centre de recuperare), sectorul alimentar și de cercetare în domeniul nutriției (instituțiilor de învățământ și centrelor de cercetare), etc.

Planul de învățământ propus are elemente comune cu cele ale programelor de studiu similare din țară si străinătate, mai ales din Europa (Italia, Anglia, Franța) și din SUA. Disciplinele studiate în cadrul acestui program de studiu sunt compatibile cu cele oferite pe plan european în domeniu, iar universitatea a colaborat si colaborează, cu perspective de extindere și aprofundare, cu facultățile de același profil din țară și străinătate.

Misiunea programelor de studii constă în formarea de specialiști în domeniul nutriției, dieteticii, comportamentului alimentar și siguranței alimentare, cu extinderi spre domeniul profilaxiei, terapiei dietetice și recuperării post-chirurgicale, în asigurarea calității alimentului și a promovării sănătății în rândul comunității. Nutriționistul/Dieteticianul joacă un rol important în menținerea stării de sănătate, a performanțelor fizice, în prevenirea și tratamentul diverselor afecțiuni, în educația comunitară, în dezvoltarea politicilor de sănătate publică, managementul serviciilor alimentare, expertiza de calitate a alimentului și informarea consumatorului.

Programul de licență în Nutriție și Dietetică aparține din punct de vedere administrativ de Facultatea de Medicină. Admiterea se realizează prin concurs, pe baza unui test-grilă (cu o pondere de 70%), respectiv media examenului de bacalaureat (reprezentând 30% din media de admitere).  Pentru acest program sunt autorizate, anual, 50 de locuri, din care 15 bugetate. Ciclul 2 de pregătire, masteratul de Nutriție clinică și comunitară, oferă tot 50 de locuri din care 10 sunt bugetate, admiterea desfășurându-se în sesiunea din toamnă pe baza unui interviu și a unui test grilă de evaluare a cunoștințelor în domeniu (pentru licențiați din domenii conexe – medicale, sport, chimie, biologie, laborator, psihologie).

Programul de studii de licență în Nutriție și Dietetică asigură pregătirea studenților, timp de trei ani, structurat în șase semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). Procesul educativ asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.

Ciclul 2 de pregătire, masteratul de Nutriție clinică și comunitară, continuă pe parcursul a doi ani și completează pregătirea profesională a viitorului specialist.

În lumina reglementării acestei noi profesii de Dietetician în țara noastră, prin adoptarea Legii Dieteticianului în noiembrie 2015, avem responsabilitatea pregătirii absolvenților noștri la cote maxime și asigurarea comunității că va avea specialiști de valoare.

 

Coordonator de program: Conf.dr. Simona Cernea

email: simona.cernea@umfst.ro

 

 

Planuri de învățământ

Nutriție și dietetică 2020-2021

Nutriție și dietetică 2019 - 2022

Nutriție și dietetică 2018 - 2019

Nutriție și dietetică 2017 - 2018

Nutriție și dietetică 2016 - 2017

Nutriție și dietetică 2015 - 2016

Cursuri opționale

Nutriție și dietetică 2014 - 2015 - click aici.

Nutriție și dietetică 2013 - 2014 - click aici.

Nutriție și dietetică 2012 - 2013 - click aici.

Fișele disciplinelor ND 2018 - 2019 - click aici.