În atenția candidaților admiși la Facultatea de Medicină!

Contractul de finanțare a studiilor și anexa 1 la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic , la Decanatul Facultății de Medicină (etaj I Cladirea Centrală UMFST G.E. Palade)

Contractul de studii și anexa 1 la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate din platforma de înscriere.

Lista actelor care trebuie depuse la Decanatul Facultăţii de Medicină poate fi accesată la următoarea adresă: https://www.umfst.ro/fileadmin/admitere/admitere2020/materiale/dosarul_fizic.pdf

Pentru programele de studii: Asistenţă medicală generală, Balnefiziokinetoterapie şi recuperare și Nutriţie şi dietetică, dosarul fizic va fi depus la Decanat în perioada
1 septembrie 2020 – 9 septembrie 2020, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.

Pentru programul de studii Medicină, dosarul fizic va fi depus la Decanat în perioada
1 septembrie 2020 – 9 septembrie 2020, conform următoarei programări, în ordinea alfabetică a numelui de familie, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00:

Data

Literele

1-3 septembrie 2020

A-L

4-9 septembrie 2020

M-Z

Decanatul Facultății de Medicină

ANUNȚ

Studenţii din alte universităţi româneşti sau străine recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii ale Facultății de Medicină,  vor depune cerereri la Registratura universităţii până la data de 7 septembrie.

Cererile de transfer vor fi însoțite de următoarele acte:

- situaţia şcolară în momentul transferului;

- planul de învăţământ şi programa analitică detaliată a programului de studiu de la facultatea de unde se transferă.

Pentru studenții internaționali care doresc transferul, se solicită suplimentar toate documentele menționate în art. 20 din Admission Procedure for International Students. Toate actele de studii vor fi traduse în limba română şi legalizate.

ANUNȚ

În atenția studenților,

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatriculare şi reluarea de studii din întrerupere se vor depune la Registratura Universităţii până la data de 7 septembrie. După această dată nu se mai primesc cereri. 

Decanatul

Informatii studenti

Cererile de echivalare de note si credite se vor depune la Decanat doar la inceputul anului universitar (indiferent daca vizeaza discipline din semestrul I sau II) si cel tarziu pana in data de 15 octombrie. 

Cele care se depun dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Decan Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi