ANUNȚ

Studenţii din alte universităţi româneşti sau străine recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii ale Facultății de Medicină,  vor depune cerereri la Registratura universităţii până la data de 7 septembrie.

Cererile de transfer vor fi însoțite de următoarele acte:

- situaţia şcolară în momentul transferului;

- planul de învăţământ şi programa analitică detaliată a programului de studiu de la facultatea de unde se transferă.

Pentru studenții internaționali care doresc transferul, se solicită suplimentar toate documentele menționate în art. 20 din Admission Procedure for International Students. Toate actele de studii vor fi traduse în limba română şi legalizate.

ANUNȚ

În atenția studenților,

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatriculare şi reluarea de studii din întrerupere se vor depune la Registratura Universităţii până la data de 7 septembrie. După această dată nu se mai primesc cereri. 

Decanatul

Informatii studenti

Cererile de echivalare de note si credite se vor depune la Decanat doar la inceputul anului universitar (indiferent daca vizeaza discipline din semestrul I sau II) si cel tarziu pana in data de 15 octombrie. 

Cele care se depun dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Decan Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi