Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. Dr. Szabó Béla

Membrii
1. Conf dr. Lucian Pușcașiu
2. Șef de lucrări dr. Claudiu Mărginean
3. Șef de lucrări dr. Mihai Căpâlnă
4. Șef de lucrări dr. Kiss Szilárd
5. Șef de lucrări dr. Varlam Claudiu Molnar
6. Șef de lucrări dr. Constantin Romeo Nicolau
7. Asist. univ. dr. Bereczki Katalin
8. Asist. univ. dr. Túrós János
9. Asist. univ. dr. Rodica Făgărășan

Contact

Disciplina de Obstetrică și Ginecologie nr. I
Tel: 0265-210811
mail: szabobela2006@yahoo.com