Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Conf. Dr. Horațiu Suciu

Membrii
1. Asist. univ. dr. Emil Făgărășan
2. Asist. univ. dr. Marius Matei

Contact

Disciplina Chirurgie V - Cardiovasculară
Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50
Telefon: 0265-219 220
Mail: chirurgiecardiovasculara@yahoo.com