Colectivul disciplinei

Șef de disciplină

Prof. Dr. Gabriela Jimborean
 

Membrii

1. Șef de lucrări Dr. Edith Simona Ianosi

2. Asistent universitar Dr. Szathmáry Mioara

3. Asistent universitar Dr. Sárközi Hédi Katalin

 

Contact

Disciplina de Pneumologie

Adresă : Clinica Pneumologie,  Str . Gh. Marinescu nr. 5

Tel./fax – 0040265210130
Tel. Cl.  Pneumologie  -  0040 265215133 interior 236
Tel. mobil - Prof. dr. Jimborean Gabriela – 0040745256053
Tel. mobil - Sef lucrări dr. Ianosi Edith Simona - 0040741633466

E-mail :
gabriela.jimborean275@gmail.com
ianosi_edith70@yahoo.com