Colectivul disciplinei

Șef de disciplină

Prof. Dr. Gabriela Jimborean

Membrii

1. Șef de lucrări Dr. Edith Simona Ianosi

Contact

Disciplina de Pneumologie

Adresă : Clinica Pneumologie,  Str . Gh. Marinescu nr. 5

Tel./fax – 0040265210130
Tel. Cl.  Pneumologie  -  0040 265215133 interior 236
Tel. mobil - Prof. dr. Jimborean Gabriela – 0040745256053
Tel. mobil - Sef lucrări dr. Ianosi Edith Simona - 0040741633466

E-mail :
gabriela.jimborean275@gmail.com
ianosi_edith70@yahoo.com