Activitate didactică

Cursuri pentru studenți
(materie predată – an, program de studii, limbă – titular de curs )
1. Ortopedie Traumatologie - anul IV, medicină, LM  – Prof. Dr. Nagy Örs
2. Ortopedie Traumatologie - anul IV, medicină, LR  – Conf. Dr. Tudor Sorin Pop
3. Ortopedie Traumatologie - anul IV, medicină, LM – Șef lucrări Dr. Gergely István
4. Ortopedie Traumatologie - anul IV, medicină, LR  – Șef lucrări Dr. Octav Russu

Stagii clinice, lucrări practice
(Materie – an, program de studii- stagiu clinic/lucrare practică)
1. Ortopedie Traumatologie - anul IV, medicină – stagiu clinic

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice
1. Ö. S. Nagy, A. Bálint, T. S. Pop, M. Stoica, T. Bățagă, I. László, P. Bod, O. M. Russu: - Traumatologie osteoarticulară, Editura Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu-Mureș, 2001
2. T. S. Pop: - Elemente de ortopedie – Curs pentru studenți, colaboratori: Gergely István, Russu Octav,     Editura „University Press”, Târgu-Mureș, 2005
3. Ö. S. Nagy, I. Gergely: - A mozgásszervek traumatológiája, Editura Studium, Târgu-Mureș, 2008