Colectivul disciplinei

1.  Șef lucr. dr. VARGA Andreea – seful disciplinei

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorat în medicină, Studiu asupra optimizării managementului pacientului hipertensiv în asistența medicală primară. Teză de Doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, 2015, conducător de doctorat Prof. Dr. Emilian Carașca.

- Masterat Managementul Sănătății Monitorizarea activității de pregătire – formare a medicilor rezidenți pe specialitatea Medicină de Familie. Teză de Dizertaţie la absolvirea Masteratului „Management sanitar”, Universitatea Petru Maior, Facultatea de Științe Economice, juridice și administrative, 2006, coordonator Prof. Univ. Dr. Ing. Onoriu Liviu Marian

 

2. Șef Lucr. Dr. BENEDEK LÁZÁR Erzsébet

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Prognosticul clinic şi psihosomatic al expunerii profesionale la mixturi de solvenţi organici. Conducător ştiinţific Prof.dr. Prof. Dr.Dienes Sándor

 

3. Șef. Lucr. Dr. BENEDEK István

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. “ Contribuții personale în studiul efectului terapiei prin celule stem în bolile aterotrombotice”, Teză de doctorat, Conducător ştiinţific Prof.Dr.Incze Alexandru

 

4. Asist. Univ. BÁLINT SZENTENDREY Dalma

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. “Profilul de risc cardiovascular la pacienţi hipertensivi cu cardiopatie ischemică”. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific Prof.Dr. Oltean Galafteon, 2012, confirmat prin ordinul MCTS Nr. 6508 din 19.12.2012

 

5. Asist. Univ. BOCICOR Andreea Elena

-Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

-Doctorand în medicină din 2013.- Titlul tezei: ”Interrelația obezitate-depresie: mecanisme de conexiune, perspective, strategii terapeutice”, Conducător ştiinţific Prof.dr. Gaboș Grecu Iosif

 

6. Asist. Univ. PREG Zoltán

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorat în medicină – Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. ”Rezultatela a nouă ani de implementare clinică a unui sistem de asistare a pacienților hipertensivi”, Teză de doctorat, Conducător ştiinţific Prof.dr. Kikeli Pál István, 2013

 

7. Dr. CIORBA Mariana  -Cadru didactic asociat

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorand în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

 

8. Dr. SZAKACS  XANTUS Timea  - Intern

- Licențiat în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

- Doctorand în medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, ”Tulburări de

ritm și insuficiența în hemopatiile maligne”. Coordonator Prof.Dr. Benedek István, 2013

Contact

 

Clinica de Recuperare Cardiovasculară

 

Str. Revoluției nr. 35, Tg. Mureș

Telefon: 0265 – 214503