Colectivul disciplinei

Șef de disciplină

Prof. Dr. Carașca Emilian

Membri

Prof. Dr. Incze Alexandru

Prof. Dr. Dogaru Grigore Aloiziu

Conf. Dr. Moldovan Dumitru

Conf.Dr. Căldăraru Carmen Denise

Șef lucr. Dr. Suciu Gina Camelia

Sef lucr.Dr. Cernea Simona

Șef lucr. Dr. Frigy Attila

Șef lucr. Dr. Podoleanu Cristian

Șef lucr. Dr. Gliga Mirela

Asist. Univ. Dr. Gyalai Zsolt Ferenc

Asist. Univ. Dr. Monica Dorgo

Asist.Univ.Dr. Magdás Annamária

Asist.Univ.Dr. Jeremiás Zsuzsanna

Contact

Medicină internă - Medicala IV

Spitalul Clinic Județean Mureș

Clinica Medicală IV

Str. Gh. Marinescu, nr. 1

Telefon: 0265/215133, int. 227