Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. Dr. Rodica Togănel
 
Membrii
Conf. Dr. Amalia Făgărășan 
Conf. Dr. Iolanda Muntean 
Șef lucr. Dr. Liliana Gozar 
Asist.univ. Dr. Săsăran Maria Oana
Asist.univ. Dr. Toma Daniela – perioadă determinată
Asist. Univ. Dr. Ghiragosian-Rusu Simina-Elena – perioadă determinată 

Contact

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mures
Clinica Cardiologie III Copii
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Tel: 0265212111/int 203; Fax: 0265210505
Email: rodicatoganel@yahoo.com