Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. Dr. Cristina Oana Mărginean 


Membrii
1.    Conf. Dr. Duicu Carmen
2.    Șef lucr. Dr. Borka-Balás Réka
3.    Șef lucr. Dr. Chinceșan Mihaela
4.    Sef lucr. Dr. Pitea Ana Maria
5.    Asist. univ. Dr. Grama Alina
6.    Asist. univ. Dr. Lidia Man 
7.    Asist univ. Dr Lorena Elena Meliț (per det)

Contact

Clinica Pediatrie I, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș 
Str. Gh. Marinescu nr. 50, Tg. Mureş, 540136
tel: 0265-212111 int 147, 394
e-mail: marginean.oana@gmail.com