Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. Dr. Cristina Oana Mărginean 


Membrii
1.    Conf Dr Carmen Muntean
2.    Șef lucr. Dr. Borka-Balás Réka
3.    Șef lucr. Dr. Chinceșan Mihaela
4.    Șef lucr. Dr Pitea Ana Maria
5.    Sef lucr. Dr. Lorena Elena Meliț 
6.    Asist. univ. Dr. Grama Alina
7.    Asist. univ. Dr. Lidia Man 
8.    Asist. univ. Dr Andreea Dincă (perioadă determinată)

 

 

Contact

Clinica Pediatrie I, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș 
Str. Gh. Marinescu nr. 50, Tg. Mureş, 540136
tel: 0265-212111 int 147, 394
e-mail: marginean.oana@gmail.com