Activitate didactică

A. Cursuri pentru studenți (materie predată – an, program de studii – titular de curs )

1. Pediatrie – anul V, medicină (LR seria II) – Prof. Dr. Mărginean Oana

2. Pediatrie – anul V, medicină (LE) – Prof. Dr. Mărginean Oana, Conf. Dr. Duicu Carmen

3. Puericultură – engl, anul IV, MLE + Pediatrie LE an V MG – Conf. Dr. Duicu Carmen

4. Semiologie Pediatrică opțional LR/LE/LM - Prof. Dr. Mărginean Oana/Conf. Dr. Duicu Carmen/ Șef lucr. Dr. Borka Balás Réka

5. Pediatrie – Medicină Dentară LE - Şef lucrări. Dr. Chinceşan Mihaela

6. Nutriția ciclului de viață – anul II, Master Nutriție – Șef lucr Dr Pitea Ana Maria

7. Nutriția copilului sănătos și bolnav – anul II, Nutriție – Prof. Dr. Mărginean Oana

8. Nursing general - anul I, Asist. Medicală, LM – Șef lucr. Dr. Borka Balás Réka

9. Ingrijiri paleative LR – Şef lucrări. Dr. Chinceşan Mihaela

10. Dietoterapie in intolerante si alergii alimentare, LR, Nutriție an II - Şef lucrări. Dr. Chinceşan Mihaela

 

B. Stagii clinice, lucrări practice

1. Prof. Dr. Mărginean Oana

- Pediatrie - MG an V, LR, - stagiu clinic

2. Conf. Dr. Duicu Carmen

- Pediatrie – anul V, medicină LE - stagiu clinic

- Puericultură – anul IV, medicină, engleză – lucrări practice

3. Șef lucrări Dr. Borka Balás Réka

- Pediatrie – anul V, medicină LR, LE - stagiu clinic

- Puericultură – anul IV, medicină, LR – lucrări practice

4. Șef lucrări. Dr. Mihaela Chinceșan

- Pediatrie – anul V, medicină LR - stagiu clinic

- Puericultură – anul IV, medicină, LR – lucrări practice

- Pediatrie – Medicină Dentară LE

- Dietoterapie in intolerante si alergii alimentare, LR - LP

5. Șef lucr. Dr. Ana Maria Pitea

- Pediatrie – anul V, medicină LR - stagiu clinic

- Nutriția copilului sănătos și bolnav an II - lucrări practice

6. Asist. univ. Dr. Alina Grama

- Pediatrie – anul V, medicină LR - stagiu clinic

7. Asist. univ. Dr. Man Lidia

- Pediatrie – anul V, medicină LE - stagiu clinic

- Puericultură – anul IV, medicină, LE – lucrări practice

8. Asist.univ. Dr. Lorena Elena Meliț

- Pediatrie – anul V, medicină LR - stagiu clinic

- Puericultură – anul IV, medicină, LR – lucrări practice

 

C. Manuale și îndrumătoare de lucrări practice

1. Mărginean CO , Meliț LE. Recomandări actuale în diagnosticul obezității la copil. Editura University Press Tîrgu Mureş 2020, 69 pg, ISBN 978-973-169-631-7, cod CNCSIS 210

2. Mărginean CO , Togănel R, Duicu C, Chinceşan M, Borka Balas R, Pitea AM, Grama A, Man L, Meliţ LE, Mărginean MO. Pediatrie Note de curs. Editura University Press Tîrgu Mureş 2018, 358 pg, ISBN 978-973-169-529-7, cod CNCSIS 210

3. Mărginean O , Pop A, Martellini L, Meliţ L, Chinceşan M, et al. Softskills in pediatrics. Editura University Press Tîrgu Mureş 2018, 123 pg, ISBN 978-973-169-528-0

4. Mărginean C Mureșan D, Mărginean ONutriția femeii gravide și a nou născutului, Editura University Press Tg. Mureş, 2017, 112 pag, ISBN 978-973-169-483-2, cod CNCSIS 210

5. Mărginean C O Duicu C Chinceșan M Borka Balas R Grama A Pitea A M Man L, Sindroame în pediatrie, Editura University Press, Tg. Mureș, 2016, 312 pag ISBN 978-973-169-469-6, cod CNCSIS 210, editor coordonator și autor principal

6. Mărginean C O Mărginean C Duicu C Chinceșan M Borka Balas R Grama A Pitea A M Man L Meliț L Clinical Cases in pediatrics, Editura University Press, Tg. Mureș, 2016, 294 pag, ISBN 978-973-169-423-8, cod CNCSIS 210, editor coordonator și autor principal

7. Mărginean C O Mărginean C Duicu C Chinceșan M Borka Balas R Grama A Pitea A M Man L Meliț L Cazuri Clinice în Pediatrie, Editura University Press, Tg. Mureș, 2015, 275 pag, ISBN 978-973-169-423-8, cod CNCSIS 210, editor coordonator și autor principal

8. Georgescu A M Mărginean C O Tarcea M Nutriția în bolile hepatice. Editura University Press Tîrgu Mureș, 2014, 186 pg, ISBN 978-973-169-320-0, cod CNCSIS 210

9. Mărginean C O Togănel R Cucerea M Balas Borka R Duicu C Chinceșan M Grama A Pitea A M Pediatrie - Note de curs, Publishing Company University Press Tg. Mureș, 2013, 280 pg, ISBN 978-973-169-265-4, CIP 616-053.2(075.8), CNCSIS code 210

10. Mărginean C O Togănel R Cucerea M Balas Borka R Duicu C Chinceșan M Grama A Pitea A M Pediatrics – course notes, Publishing Company University Press Tg. Mureș, 2013, 268 pg, ISBN 978-973-169-266-41, CIP 616-053.2(075.8), CNCSIS code 210

11. Mărginean C O Care and nutrition of newborn and toddler, Publishing Company University Press Tg. Mureș, 2012, 169 pg, ISBN 978-973-169-179-4, CIP 616-053.2, CNCSIS code 210

12. Cristina Oana Mărginean: Nutriția copilului sănătos și bolnav, Ed. University Press Tg. Mureș, 2010, ISBN 978-973-169-134-3

13. Baghiu Maria Despina, Grama Alina Corina, Mărginean Cristina Oana, Capîlna Brîndușa, Borka Balas Reka, Sava Cristian Nicolae. Caiete de semiologie pediatrică, Ed. University Press Tg. Mureș, 2012, ISBN 978-973-169-178-7

14. Baghiu Maria Despina, Chinceșan Mihaela, Mărginean Oana, Moldovan Diana, Pitea Ana Maria. Îndreptar practic de diagnostic diferențial în pediatrie, Ed. University Press Tg. Mureș, 2011, ISBN 978-973-169-162-6

15. Cristina Oana Mărginean: Lecțiuni de nursing general, Litografia UMF Tg. Mureș, 2005

16. Cristina Oana Mărginean: Nutriția și Alimentația sugarului și copilului mic, Litografia UMF Tg. Mureș, 2004