Activitate didactică

Cursuri pentru studenți
1. Obstetrică și ginecologie - anul VI, medicină, LM - prof. Dr. Szabó Béla
2. Obstetrică și ginecologie - anul VI, medicină, LR – conf. dr. Lucian Pușcașiu
3. Nursing specific în obstetrică și ginecologie - anul II, moașe, LR - șef lucr. dr. Căpâlnă Mihai
4. Tehnici chirurgicale în O.G. – anul IV, moașe, LR - șef lucr. dr. Căpâlnă Mihai
5. Imagistică în O.G. – anul III, moașe, LR - șef lucr. dr. Mărginean Claudiu
6. Endocrinologie ginecologică – anul III, moașe, LR - șef lucr. dr. Mărginean Claudiu
7. Patologia bolnavului critic în obstetrică - anul IV, moașe, LR - șef lucr. dr. Mărginean Claudiu
8. Dispensarizare obstetricală – anul IV,  moașe - șef lucr. dr. Kiss Szilard
9.Tehnici chirurgicale în O.G. – anul IV, moașe, LM - șef lucr. dr. Kiss Szilard
10.Nursing specific în obstetrică și ginecologie anul II, moașe, LM - șef lucr. dr. Kiss Szilard
11.Obstetrică și ginecologie – anul  III, moașe, LR - șef lucr. dr. Molnar Claudiu
12. Educație sexuală și planificare familială – anul IV, moașe, LR - șef lucr. Molnar Claudiu
13. Obstetrică și Ginecologie – anul IV, moașe, LR - conf dr. Lucian Pușcașiu
14. îngrijiri califiicate în obstetrică și ginecologie – anul IV, moașe, LR – șef lucr. dr. Nicolau Romeo
15. Protecția juridică a mamei și copilului – șef lucr. dr. Nicolau Romeo

Stagii clinice, lucrări practice
1. Obstetrică și ginecologie - anul VI, medicină – stagiu clinic
2. Obstetrică și ginecologie - anii I-IV, moașe - stagiu clinic și gărzi

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice
1. Căpâlnă Emil (red.), Căpălnă M., Mărginean C., Molnar C.V., Sorin S., Crișan R., Grigorescu V., Horga M., Rolea G. Curs de Obstetrică - ginecologie, Editura Universitatii, Tg. Mureș, 1997,
2. Olariu S.P., Nistor G., Cioată Rodica, Făgărășan Rodica, Pușcașiu L., Molnar C.V., Mărginean C., Olah I., Frâncu I., Szabo B. Curs de obstetrică-ginecologie - vol 1, litografia U.M.F., Tg.Mureș, 1995,
3. Olariu S.P., Nistor G., Cioată Rodica, Făgărășan Rodica, Pușcașiu L., Molnar C.V., Mărginean C., Olah I., Frâncu I., Szabo B. Curs de obstetrică-ginecologie - vol 2, litografia U.M.F., Tg.Mureș,
4. Molnar-Varlam Claudiu: ”OBSTETRICA ȘI PSIHOPROFILAXIA  NAȘTERII” Ed. Universtity Press Tg.Mureș, 2012, P.301/format A4, ISBN 978-973-169-198-5, CIP nr. 15501/21.08.2012
5. Constantin Copotoiu, Călin Molnar, Sanda Maria Copotoiu, Claudiu Molnar-Varlam:„GHID PRACTIC PENTRU ASISTENTA INSTRUMENTARĂ DE CHIRURGIE GENERALĂ” Ed. University Press Tg.Mureș, 2005, P.140/format A4, ISBN 973 – 7788 – 68 – 0, cod CNCSIS 210, CIP nr. 8303/15.07.2005.
6.  Szabó Béla: Nögyógyászat ed. UMF. 2001