Cercetare

3.1 Cărţi, capitole de cărţi

 

1. Puskás Attila, Balogh Zsolt Elek, Hadadi László, Nagy Elöd: Tromboza Venoasa Profunda: epidemiologie, fiziopatologie, diagnostic Ro-Tech, Bucuresti, 2008
2. Kovács Judit, Kelemen Piroska: Sürgösségi betegellátás, 2011

3. Makó Katalin: Semiologie medicală. Îndrumător practic pentru asistenţi medicali - Ed Estfalia Bucureşti, 2012

4. Ligia Bancu: Cap. Interacţiuni medicamentoase în tratamentul cu inhibitori de protează, pag. 149-154, in:   Mircea Grigorescu, Carol Stanciu: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice, 2012,

5. Ligia Bancu: Monografia: “Actualitati in cancerul colorectal”, Editura University Press, Tg Mures, 2009, ISBN 978-973-169-112-1

6. Fülöp EF, Fülöp Emőke: Ghid de orientare clinică şi diagnostică în arteriopatiile obstructive cronice ale membrului inferior. Editura University Press Tîrgu Mureş, 2012, 109 p, ISBN 978-973-169-195-4, Cod CNCSIS 210.

7. Ligia Bancu: Monografia: Infecţia cu Helicobacter Pylori în practica medicală, Editura Universitara Petru  Maior, Tg Mureş, 2004, ISBN: 973-7794-12-5, autor unic

 

3.2 Teme și direcții de cercetare

 

Laborator de cercetare în domeniul sindromului metabolic

Patologia tubului digestiv, endoscopie digestivă, hepatologie

 

3.3 Contracte şi granturi de cercetare

 

1.Ligia Bancu: Bazele moleculare ale cancerului colo-rectal de la prevenţie la tratament Responsabil proiect partener 2 la proiectul de cercetare de excelenţă în cadrul Viasan CEEX 2005-2008

2. Ligia Bancu: Studiu clinic având ca obiectiv evaluarea produsului investigaţional (AZD3355) pe subiecţi cu boală de reflux gastroesofagian 10635/ 13.10.20092009-2010

3. Ligia Bancu Workshop exploratoriu cod CNCSIS 166/2008: Rolul tehnicilor de biologie moleculară în elucidarea mecanismelor infecţiei cu virusul hepatitic de tip C, precum şi în descoperirea de noi markeri pentru fibroza şi carcinomul hepatocelular asociate cu această infecţie. Participant, iunie 2008.

4. Ligia Bancu Studiu clinic avand ca obiect evaluarea Produsului investigational  (AZD3355)pe subiecti cu boala de reflux gastroesofagian.Investigator principal, 2009- 2010. Director proiect derulat prin UMF
Ureche Corina: Nitric oxid as inflammatory marker in asthma. Grant international de cercetare WAO 2007-2008

 

3.3 Contracte şi granturi de cercetare

 

1. Ligia Bancu, Carmen Nicolau, Szalman Krisztina, Corina Ureche, Nicoleta Sala Alternative therapy for Helicobacter Pylori eradication Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, vol.19,suppl.1:G12 www.srgh.ro

2. Ligia Bancu, Corina Ureche, M.Turcu: Eosinophilic gastritis – case report Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, vol.19,suppl.1:C8 www.srgh.ro

3. Corina Ureche: Fotosensibilitatea indusă medicamentos - Conferinta Natională de   Alergologie   si   Imunologie   Clinică,   Rev.Soc.Romane   de   Alergologie   si Imunologie Clinică, vol.VI, nr.1-2009,pag. 18

4. Nicoleta Sala, Ligia Bancu:Rolul infecţiei cu Helicobacter pylori in boala de reflux gastroesofagian,  Al  XXXII-lea  Congres  Naţional  de  Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

5. Ligia Bancu, Corina Ureche, Sala Nicoleta, Carmen Nicolau, Szalman Krisztina:Tratamentul hepatitei cronice virale C la pacienţii dializaţi, Al XXXII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

6. Szalman Krisztina, Sin Anca, Bancu Ligia: Corelaţii între elementele sindromului metabolic I I modificările histologice hepatice în steatohepatita nonalcoolică, Al XXXII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

7. Szalman Krisztina, Bancu Ligia Steatosis nonalcoholic steatohepatitis and insulin resistance, quantified by homa model Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, vol.19,suppl.1:H45 www.srgh.ro

8. C.Ureche, L.Bancu,M.Turcu  Eosinophilic  gastritis — case presentation 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI 2010,vol.  www.eaaci2010.com

8. Corina  Ureche-Alergia  la  ou.Conferinta  Nationala  Alergologie  si  Imunologie Clinica, Sibiu,2010

10. Corina Ureche-Angioedemul idiopatic.Congresul Nationala Alergologie si Imunologie Clinica, Cluj Napoca,2011

11. Ioan Sporea, Alina Popescu, Mircea Diculescu, Ligia Bancu et al. Frecvenţa bolii Crohn in România anului 2009 – Studiu multicentric Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, vol.19,suppl.1:G60 www.srgh.ro

12. Ioan Sporea, Alina Popescu, Mircea Diculescu,Ligia Bancu at al. The performances in colonoscopy in Romania in 2009 – A multicentre study Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, vol.19,suppl.1:E16 www.srgh.ro

13. Corina Ureche, Ancuta Moldovan: Hypereosinophilic syndrome –unusual occurrence Al XXVII-lea Congres al Academiei Europene de Alergologie si Imunologie Clinica, Barcelona 7-11 iunie 2008 www.eaaci.net

14. Mako, K.; Kosa, K.; Szatmari, K., Impact of the impaired glucose tolerance on microcirculation in patients with essential hypertension.Journal of Hypertension, 26, p. S43, 2008.  ESH Congress Berlin 2008

15. Mako, K.; Kiss, A. J.; Kosa, K.; Szatmari, K., Endothelium dependent microvascular responses in pregnancies complicated by pregnancy-induced hypertension and chronic hypertension. Journal of Hypertension, 27, p. S387, 2009. ESH Congress Milano 2009

16. Mako, K.; Felvinczi, K.; Szatmari, K.: Prevalence of obesity, impaired glucose homeostasis and lipid metabolism in young hypertensive adults. Journal of Hypertension, 28, p. E298, 2010. ESH Congress Oslo 2010

17. Mako K:  Prevalence of hypertension and associated cardiovascular risc profiles in young  adults  Journal  of  Hypertension, 30,  p.  E412,  2012.    ESH  Congress London 2012

18. Szalman Krisztina,  Ligia Bancu: Utilitatea indicelui APRI în aprecierea gradului de fibroză  în  anumite  hepatopatii  cronice  Journal  of  Gastrointestinal and  LiverDisease 2009 www.srgh.ro

19. Ligia Bancu, Corina Ureche, Nicoleta Sala, Andreea Condrea: Rolul infectiei cu helicobacter pylori in urticaria cronica Journal of Gastrointestinal and Liver Disease 2009 www.srgh.ro

20. Fülöp E,  Marcu S, Borda A, Moldovan C, Fülöp EF, Loghin A, Pávai Z: Histopathological and immunohistochemical features of gastrointestinal stromal tumors. Rom J Morphol Embryol. 2011;52(2):555-62. ISSN 1220-0522, cod CNCSIS 772, categoria A, revistă cotată ISI, factor de impact 0,381, inclusă în Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSC)

21. Ligia Bancu, Nicoleta Sala, Krisztina Szalman, Corina Ureche Empiric treatment for Helicobacter pylori eradication failure JGDL Vol.22, suppl.1/2013,pg.9 33 RD Romanian National Congress of Gastroenterology and Hepatology, Timisoara, 12-15 June 2013

22. Sala,Ligia Bancu Daniela Sala, Radu Neagoe, Corina Ureche Ama-Negative primary biliary cirrhosis –case report                Nicoleta JGDL Vol.22, suppl.1/2013,pg.24 33 RD Romanian National Congress of Gastroenterology and Hepatology, Timisoara, 12-15 June 2013

23. D.Georgescu, Ligia Bancu, Szederjesi J., Szasz J, A.Ujica Placement of PEG/PEG-J in patients with advanced Parkinsons disease treated with Duodopa            JGDL Vol.22, suppl.1/2013,pg.24 33 RD Romanian National Congress of Gastroenterology and Hepatology, Timisoara, 12-15 June 2013

24. Bara Jr, T.Bara, S.Bancu, M.Muresan, Ligia Bancu, S.Gurzu            Distal pancreactomy in the Treatment of Pancreatic Haemosuccus with massive hemorrhage. Case report THepato-Gastroenterology suppl. 126, vol.60 IASGO 2013 World Congress Bucharest, 18-21 september

25. K.Szalman, N.Sala, S.Demian, Ligia Bancu Enteropatia glutenica, cauza de stare protrombotica-prezentare de caz JGDL Vol.23, suppl.1/2014,pg.87 34 RD Romanian National Congress of Gastroenterology and Hepatology and digestive endoscopy, Oradea, 11-14 June 2014

26. N.Sala, C.Ureche, K.Szalman, C.Burdun, Ligia Bancu A case of duodenal and pancolonic Crohns disease with atypical sympto JGDL Vol.23, suppl.1/2014, pg.87, 34 RD Romanian National Congress of Gastroenterology and Hepatology and digestive endoscopy, Oradea, 11-14 June 2014

27. Nicoleta Craciun, Marius Ciorba, Andreea Golea, Cristiana Burdun, Corina Ureche, Ligia Bancu Prevalence of the complications in the hepatic cirrhosis Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 24 suppl.1 66 1841-8724 2.202 XXXV th National Congress of Gastoenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Iasi 11-13 June 2015

28. Nicoleta Craciun, Marius Ciorba, Cristiana Burdun, Corina Ureche, Ligia Bancu Renal impairment in chronic liver disease Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 24 suppl.1, 101, 1841-8724 2.202 XXXV th National Congress of Gastoenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Iasi 11-13 June 2015

29. Ligia Bancu, Jozsef Szasz, Janos Szederjesi, Dan Georgescu          Permanent percutaneous endoscopic gastrostomy Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 24 suppl.1 27-28 1841-8724 2.202 XXXV th National Congress of Gastoenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Iasi 11-13 June 2015

30. Elena Enache, Liviu Enache, Anca Sin, Ligia Bancu Novel triplex high resolution melting assay for the simultaneous genotyping of IL28B RS12979860,RS8099917, and PNPLA3 RS738409 polymorphosism in chronic hepatitis C patients Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 24 suppl.1 15 1841-8724 2.202 XXXV th National Congress of Gastoenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Iasi 11-13 June 2015

 

3.5. Articole publicate de membrii disciplinei în reviste cotate ISI/indexate BDI (B+)

1. Marian D, Bancu S, Copotoiu C, Bancu L, Azamfirei L,  Muresan A,  Grecu  F. Benefits versus high morbidity after multivisceral en bloc resections for localy advanced gastric cancer Medimond 2011. 9th. International gastric Cancer Congress. ISBN 978-88-7587-605-0

2. Ligia Bancu, D. Marian, T. Bara, Corina Ureche, D. Georgescu, Simona Bataga, Simona Mocan. Prevalence, macroscopic and microscopic features in gastric cancer-  a  retrospective  study  Journal  of  Experimental  Medical  &  Surgical Research 2009;4: 317-322 ISSN 1223-1533

3. L. Bancu, T. Bara, O. Jimboreanu, M. Muresan, S. Bancu. Rezultate tardive ale tratamentului chirurgical pentru ascita netratabila Chirurgia 2009,104: 719-721. ISSN: 1221-9118

4. Ligia Bancu, Corina Ureche, Nicoleta Sala, Andreea Condrea. Rolul infectiei cu Helicobacter pylori in urticaria cronica. JGLD 2009;18 suppl1: 25 ISSN:1842-1121

5. Szalman Krisztina, Ligia Bancu. Utilitatea indicelui APRI in aprecierea gradului de fibroza in anumite hepatopatii cornice JGLD 2009;18 suppl1: 80. ISSN:1842-1121

6. Ligia Bancu, Katalin Mako, Corina Ureche, Nicoleta Sala. Hemoragiile digestive inferioare- spectru etiologic. JGLD 2009;18 suppl1: 33. ISSN:1842-1121

7. S. Muresan,  T.  Bara,  M.  Muresam,  L.  Bancu,  T.  Bara  jr,  K.  Branzaniuc,  C.Nicolescu:  Diagnosis and significance of the local recurrence after sphincter saving operations and abdominal perineal resection in rectal cancer Eur Surg 2009; 41 suppl 229: P8, ISSN 1682-8631

8. Ligia Bancu, Corina Ureche, M. Imre. Comparatie intre doua regimuri terapeutice in decompensarea cirozelor alcoolice. JGLD 2008;17 suppl1: 157. ISSN:1842-1121

9. D. Georgescu, Simona Bataga, Ligia Bancu, Simona Mocan, Emilia Ogrean. Polipii colonici- studiu epidemiologic si histologic JGLD 2008;17 suppl1: 53. ISSN:1842-1121

10. Ligia Bancu, D. Georgescu, Simona Mocan, S. Bancu. Studiu retrospectiv asupra leziunilor precanceroase si a cancerului colonului. JGLD 2007;16 suppl1: 54. ISSN:1842-1121

11. T. Bara, S. Bancu, T. Bara jr., M. Muresan, . L. Bancu., L. Azamfirei, D. Podeanu, S. Muresan. Tumora stromala gastrica cu metastaze hepatice si subcutanate. Prezentare de caz. Chirurgia 2009, 104: 621-624 ISSN: 1221-9118

12. M. Muresan,S Bancu, T Bara, L. Bancu, M. Turcu, S. Muresan . Recidiva tumorala locala dupa chirurgia conservatoare si rezectia abdominoperineala in cancerul rectal. Chirurgia 2009, 104: 415-418 ISSN: 1221-9118

13. D. Marian, L. Bancu, I. Ilca, M. Marusteri, D. Podeanu, H. Suciu, S. Bancu, C. Copotoiu. Quality of life after surgery for gastric cancer MEDIMOND 2009, 71-73

14. Elod Nagy, Alexandra Osan, Timea Fekete, Katalin Kosa, Sara Pota, Ionel Vita, Piroska  Kelemen,  Attila  Puskas  :  Clinical  study  regarding  the  relationship between lipoprotein (a) and C reactive protein serum levels in peripheral arterial disease Farmacia 2010 ISSN 00148237

15. Elod  Nagy,  Emoke  Horvath,  Eniko  Csifo,  Edina  Lang,  Attila  Puskas,  Piroska Kelemen: Assesment of serum MMP-8 protein level and expression in peripheral arterial disease Laboratoriumi Medicina Lab Med 2010

16. Katalin  Szocs,  Ligia  Ariana  Bancu,  Krisztina  Szalman,  Zoltan  Brassai.  Upper gastrointestinal bleeding: from clinical signs up to gastrointestinal endoscopy. Rev Med Farm. 2009;55,3:264-267. ISSN 1221-2229

17. Katalin Szocs, Eniko Nemes-Nagy, Helga Kintzel, Beata Molnar, Krisztina Szalman, Ligia Ariana Bancu, Zoltan Brassai. Study of risk factors for gastrointestinal diseases influenced by life-style conditions and dietary practice in children. Rev.Med.Farm2009;55: 74-76. ISSN 1221-2229

18. Nicoleta Sala, Ligia Bancu: Rolul infecţiei cu Helicobacter pylori in boala de reflux gastroesofagian,  Al  XXXII-lea  Congres  Naţional  de  Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

19. Ligia    Bancu,   Corina    Ureche,   Sala    Nicoleta,    Carmen    Nicolau,   Szalman Krisztina:Tratamentul hepatitei cronice virale C la pacienţii dializaţi, Al XXXII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

20. Szalman Krisztina, Sin Anca, Bancu Ligia: Corelaţii între elementele sindromului metabolic I I modificările histologice hepatice în steatohepatita nonalcoolică, Al XXXII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Tg.Mureş14-16 iunie 2012

21. Brassai A, Mako K, Domjanschitz L, Sperlagh B: Lack of prejunctional modulation of noradrenaline release by endogenous nitric oxide in guinea pig pulmonary artery. Neurochem Int, 2002

22. Mako  K:  New  therapeutic  perspectives  in  hypertension  management  Acta Medica Marisiensis 2012 58(1) 124-130

23. Mako K: Importanţa monitorizării ambulatorii a tensiunii arteriale în diagnosticul şi tratamentul pacientului hipertensiv Medicina Interna, IX/5 2012, p 41-48

24. Mako K: Hipertensiunea arterială şi bronhopneumopatia obstructivă cronică: legături patogenetice şi principii terapeutice. Medicina Interna, 2013 60(1) 158-160

25. Fulop   Emoke,   Simona   Marcu,   Angela   Borda,   C.   Moldovan,   E.F.   Fulop: Histopathological  and  immunohistochemical  features  of  gastrointestinals stromal tumor Rom J Morphol Embriol 2011, 52(2)555-562 ISSN 1220-0522

26. E.F. Fulop, Klara Branzaniuc, Fulop Emoke: A comparative clinical and anatomic study of chronic obliterans arteriophathy of the lower limbs Romanian Jornal of Functional and  clinical  macro  and  microscopical anatomy  and  anthropology, 2012

27. Puskas A, Balogh Zs, Hadadi L: Spontaneous lysis in DVT: a prospective duplex ultrasound study Phlebology Digest Vol 20;3; 2008 Elsevier BV

28. Hosu Ioan, Popescu Gheorghe, Roman Violeta, Caldararu Carmen, Brassai Zoltan, Dogaru Grigore Tratamentul hipolipemiant la pacientii cu insuficienta renala cronica hemodializati Revista de Medicina Interna, VI, 2/2008, 134-135

29. Fülöp  EF,  Simona  Marcu,  Fülöp  Emőke:  Bureau-Barrier  syndrome  –  clinical aspects,   investigation   methods   and   treatment.   Oradea   Medical   Journal. 2012;1:6-7. ISSN 2066-7183, revistă indexată BDI: Index Copernicus International Database, Sirius Database, getCITED Publication Database, World Associaiton of Medical Editors-WAME.

30. Fülöp Emőke, Marcu Simona Tunde, Loghin Andrada, Fülöp EF, Simona Mocan: Multifocal sarcomatoid carcinoma of the small intestine. Revista de Medicină şi Farmacie - Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 2012 ; 58 (3): 183-186, ISSN 1221-2229, cod Cod CNCSIS 103, categoria B+.

31. Szalman K, Bancu L, Sin A Correlations between anthropometric and serologic elements of metabolic syndrome and histopathologic features of nonalcoholic fatty liver disease. Roumanian Journal of Embriology and Morpohology, 2013, 54(1). ISSN 1220-0522         0,66

32. I.Sporea, A.Popescu, M.Diculescu, V.Stoica, G.Constantinescu, C.Cijevschi, A.Seicean, O.Pascu, M.Jiga, N.Tudor, R.Voiosu, D.Dobru, A.Saftoiu, S.Valean, E.Miutescu, L.Bancu, S.Bataga, D.Dumitrascu, C.Brisc Tehnical Performance of Colonoscopy-Multicenter Study in University and Non University Centers of Romania Chirurgia 03/,2013, 108(1):86-90       0,78

33. Liviu Enache, Elena Enche, Christophe Ramiere, Olivier Diaz, Ligia Bancu, Anca Sin, Patrice Andre Circulating RNA Molecules as Biomarkers in Liver Disease Molecular Sciences, 15/ 2014,  17644 – 17667, ISSN: 1422-0067 2.34

34. Elena Enache, Anca Sin, Ligia Bancu Cristophe Ramiere, Olivier Diaz, Patrice Andre, Liviu Enache Duplex high-resolution melting assay for the simultaneous genotyping of IL28B rs12979860 and PNPLA3 rs738409 polimorphisms in chronic hepatitis C patients International Journal of Molecular Sciences, 2015/16, 22223-22242, ISSN: 1422-0067 2,862