Cercetare

Directii de cercetare

1. Hepatitele cronice. Steatohepatita

2. Leziuni preneoplazice gastrice

3. Hemoragia digestivă superioară și inferioară

3. Bolile Inflamatorii Intestinale

4. Leziuni preneoplazice colonice

5. Pancreatitele acute

6. Boala celiacă

 

Cărti si capitole de cărți

Cărți:

1. Simona Bățagă, Melania Macarie : Nutriția în bolile digestive. University Press 2019, Târgu Mureș. Pag 119, ISBN 978-973-169-626-3, cod CNCSIS 210

2. Peter Malfertheiner, Dan Dumitrascu, Simona Bataga „Gastroenterology across Europe” Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2008, 313 pagini, ISBN 978-973-693-290-8

3. Simona Băţaga: Semne şi simptome în gastroenterologie: Editura University Press Tg-Mureş, 276 de pagini, 2007, ISBN: 978-973-7665-52-2.

4. Simona Băţaga: Gastrite şi duodenite: Editura University Press Tg-Mureş, 186 de pagini, 2007, ISBN: 978-973-7665-51-5.

5. Simona Băţaga, Semiologia Aparatului digestiv. Note de curs. Editura University Press Tg-Mureş, 156 de pagini, 2004, ISBN: 973-7788-22-2.

6. Simona Băţaga: Duodenite, Editura University Press Tg-Mureş, 266 de pagini, 2004, ISBN: 973-7788-20-6.

7. Simona Băţaga, Smaranda Demian: Semiologia Aparatului cardiovascular. Note de curs. Editura University Press Tg-Mureş, 178 de pagini, 2004, ISBN: 973-7788-21-4.

8. Simona Băţaga, Smaranda DemianSemiologia aparatului renal. Semiologia sângelui şi a organelor hematopoetice. Note de curs. Editura University Press Tg-Mureş, 121 de pagini, 2004, ISBN: 973-7788-23-0.

 

Capitole cărți:

1. Simona Băţagă, Macarie Melania, Mircea Manuc; Polipii colonici in : Gastroenterologie si hepatologie clinica; Anca Trifan, C Gheorghe, D Dumitraşcu, Editura Medicală, Bucuresti ISBN 978-973-39-0846-3 , 2018, pg; 388-419

2. Simona BatagaImola Torok: Malnutritia in afectiunile biliare.in: Principii de nutritive clinica in afectiunile digestive, editura Celsius, Bucuresti; C.Gheorghe, M. Diculescu, Liana Gheorghe, P: 100-121, 2018, ISBN 978-973-88481-6-0

3. Simona Grad, Dan Dumitrascu, Simona Bataga Calitatea vietii la pacientii cu boli inflamatorii intestinale, In Bolile inflamatorii intestinale, sub redactia Dan Dumitrascu, Editura Etna, Viata Medicala 2018, ISBN: 978-606-94161-4-3

4. Simona BatagaMarius Ciorba: Terapia biologica in Bolile inflamatorii intestinale nespecifica in Carol Stanciu, Anca Trifan, Ioan Sporea: Bolile inflamatorii intestinale, Editura Gr.T.Popa, UMF Iasi, 2014: 348-363, ISBN 978-606-544-220-7

5. Simona Bățagă, Melania Macarie. Cauzele recăderilor după obținerea răspunsului virusologic la tripla terapie în : Actualtăți în diagnosticul și tratamentul hepatitelor cronice virale, Mircea Grigorescu, Carol Stanciu-Cluj Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, 2012, ISBN 978-973-693-489-6, cod CNCS 146

6. Simona Bataga: Colonoscopy in the diagnosis of Irritable Bowel Syndrome; in DL Dumitrascu, V Drug, Functional and Motility Disorders of the Gastro-Intestinal Tract: 328-335, Editura Medicala Universitara “Iuliu Hateganu” Cluj-Napoca, 2011, 978-973-693-457-5

7.Simona BatagaCaracteristici clinice, virusologice si indicatii terapeutice in infectia cu diferite genotipuri de VHB in Actualitati in diagnosticul si tratamentul hepatitelor cronice virale.Mircea Grigorescu, Carol Stanciu; pg.184-196, Editura Medicala Universitara “Iuliu Hateganu” Cluj-Napoca, 2011, ISBN: 978-973-693-436-0

8. Simona BatagaInhibitori de proteaze in tratamentul infectiei virale C-Telaprevirul in Actualitati in diagnosticul si tratamentul hepatitelor cronice virale.Mircea Grigorescu, Carol Stanciu; pg.104-112, Editura Medicala Universitara “Iuliu Hateganu” Cluj-Napoca, 2010, ISBN: 978-973-693-360-8

9. Simona Bataga: Semiologia cancerului gastric, în: ML Rusu, DL Dumitrascu “Probleme actuale de patologie internă” Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 239-247, 2009, ISBN 978-973-693-336-3

10. Simona Bataga, Georgescu D, Torok I, Negovan A, Macarie M, Sarbu-Pop S: Cardia Cancer- New pathology features in : Peter Malfertheiner, Dan Dumitrascu, Simona Bataga „Gastroenterology across Europe” Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca,:16-21, 2008, ISBN 978-973-693-290-8

11. Torok I, Simona Bataga, Sarbu-Pop S, Georgescu D, Duplex-Doppler ultrasound i portal hypertension in : Peter Malfertheiner, Dan Dumitrascu, Simona Bataga „Gastroenterology across Europe” Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca,:310-313, 2008, ISBN 978-973-693-290-8

12. Simona Băţaga; The Value of Endoscopy in Esophageal Motility disorders editor Prof.dr. Dan Dumitraşcu, Current Topics in Neurogastroenterology. Editura Medicală Universitară Iuliu Haţeganu Cluj-Napoca 2007: 79-86, ISBN 978-973-693-242-7.

13. Anton Draghici, Simona Băţaga, Duodenite. În Tratatul de Gastroenterologie, apărut în Editura Medicală Naţională, sub redacţia prof. Dr. Mircea Grigorescu, vol.I., pp: 395-404, 2002, ISBN: 973-8194-52-0.

 

 

Articole publicate in reviste ISI in extenso:

1. Pantea M, Negovan A, Voidăzan S, Macarie M, Mocan S, Băţagă S : Statins and gastroduodenal endoscopic lesions: A case-control study. Medicine (Baltimore). 2018 Dec;97(50):e13579. doi: 10.1097/MD.0000000000013579. FI: 2,028 zona galbena

2. Negovan A, Iancu M, Moldovan V, Sàrkàny K, Bataga S, Mocan S, Țilea I, Banescu C The contribution of clinical and pathological predisposing factors to severe gastro-duodenal lesions in patients with long-term low-dose aspirin and proton pump inhibitor therapy ; Eur J Intern Med. 2017 Oct;44:62-66. doi: 10.1016/j.ejim.2017.05.017. ISSN 0953-6205 (Print), 1879-0828 (Electronic), 0953-6205 (Linking) , FI 3,282 zona rosie, Premiul UEFSCDI în competiția: Premierea rezultatelor cercetării PRECISI2017

3. Bataga SimonaFurnea Cristina, Torok Imola, Negovan Anca, Macarie Melania: Preliminary results of the interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis; Proceedings paper. Edited by: Dumitrascu, DL. Conference: 36th Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Location: Cluj-Napocca, Romania; Date: June 8-11 2016; Sponsors: Soc. Gastroenterologie si Hepatologie, RSCP; APPR; Ging; UEG; UMF; XXXVI National Congress of gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, pages : 30-33, Published 2016

4. Macarie Melania, Macarie ioan, Torok Imola, Georgescu Dan, Ciorba Marius, Opaschi Razvan, Bataga Simona: Endoscopic and histologic features of serrated polyps of the colon and rectum Proceedings paper. Edited by: Dumitrascu, DL. Conference: 36th Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Location: Cluj-Napoca, Romania; Date: June 8-11 2016; Sponsors: Soc. Gastroenterologie si Hepatologie, RSCP; APPR; Ging; UEG; UMF; XXXVI National Congress of gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, pages: 216-220, Published 2016

5. Torok Imola, Bataga Simona, Macarie Melania, Georgescu Dan, Ciorba Ilie-Marius, Farkas Hunor, Laczko-David Zsofia: The prevalence of gallstone disease and cholecystectomy, a follow-up after 15 years. Filodiritto Editore International Proceedings, Conference: 36th Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Location: Cluj-Napoca, Romania; Date: June 8-11 2016421-425, 2016

6. Bataga S.M., Török I., Macarie M., Negovan A., Bataga T., Botianu A.M. Treatment with Rifaximine and Probiotics in Mild Relapse of Left Side Ulcerative Colitis: PROCEEDINGS paper. Edited by: Dumitrascu, DL, Portincasa P. Conference: 49th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Location: Cluj-Napoca, Romania, Date: May 27-30, 2015. Sponsors: European Soc Clin Invest. Proceedings of the 49th annual scientific meeting of the Europeean Society for Clinical investigations, pages: 27-31, Published 2015. ISSN: 0014-2972, eISSN: 1365-2362,

7. Bataga S, Tanţău M, Cristian G, Stanciu C, Constantinescu G, Goldiş A, Străin M, Eugen D, Frăticiu A, Săftoiu A, Mulder CJ. ERCP in Romania in 2006; a National Programme seems mandatory. J Gastrointestin Liver Dis. 2007 Dec;16(4):431-5. , FI 1,964 ISI, ISSN 1841-87241. European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis. European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). J Crohns Colitis. 9 (1), 4-25, ISBN: 1873-9946, FI: 6,234

8. European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis. European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO).J Crohns Colitis. 2015; 9 (1), 4-25, ISBN: 1873-9946, doi: 10.1016/j.crohns.2014.08.012.FI: 6,234 zona rosie

9. Dumitrascu DL, Chira A, Bataga S, Diculescu M, Drug V, Gheorghe C, Goldis A, Nedelcu L, Porr PJ, Sporea I. The use of mebeverine in irritable bowel syndrome. A Position paper of the Romanian Society of Neurogastroenterology based on evidence. J Gastrointestin Liver Dis. 2014 Dec;23(4):431-5. doi: 10.15403/jgld.2014, ISSN 1842- 1121; FI 1.855

10. Negreanu L, Bataga S, Cijevschi Prelipcean C, Dobru D, Diculescu M, Dumitru E, Gheonea DI, Gheorghe L, Gheorghe C, Goldis A, Mateescu BR, Tantau M, Trifan A..Excellence centers in inflammatory bowel disease in Romania: a measure of the quality of care. J Gastrointestin Liver Dis. 2014 Sep;23(3):333-7. doi: 10.15403/jgld.2014. ISSN 1842- 1121; FI 1.855

11. Trifan, A, Stanciu C, Gheorghe, S Iacob, L, M Curescu, C Cijevschi, G Stefanescu, G Girleanu, S Chiriac, C Mihai, Brisc, C; Sporea I, Goldis A, Bataga, S, Miftode E

T, Rogoveanu I, Preda C, Caruntu A, Sangeap AM; Efficacy and safety of paritaprevir/ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir with ribavirin for the treatment of HCV genotype 1b compensated cirrhosis in patients aged 70 years or older, Medicine (2017) 96:50(e9271); ISSN: 0025-7974; Online ISSN: 1536-5964 , dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000009271IF 1.803, zona galbena

 

 

 

Rezumate publicate in reviste ISI:

1. Bataga SM, Macarie M, Negovan A: Is it worth to screen the patients for preneoplastic gastric lesions and Helicobacter pylori? UEG journal, vol.7(8S), pg.1013, 2019, Abstract book, 27th United Europeean Gastroenterology Week, Barcelona, ISSN 2050-6406 (Print), ISSN 2050-6414 (Online), FI 3,453

2. Simona Bataga, Melania Macarie, Monica Pantea, Anne-Marie Enache: Prevention of gastric cancer and preneoplastic cancer; J Gastro Liv Dis., 28(1): 13; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology , Regensburg, 24 May 2019

3. Bataga Simona, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Marius Ciorba, Monica Pantea, Anne Enache, Razvan Opaschi, Teodora Samoca, Claudiu Ionele, Minodora Schiopea, Melania Macarie. The prevalence of preneoplastic gastric lesions and Helicobacter Pylori gastritis: is it worth to screen the patients? J Gastro Liv Dis., 28(2): 15; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

4. Torok Imola, Simona Bataga, Melania Macarie, Marius Ciorba, Dan Georgescu, Kinga Vargyas. The follow up of the need for profilactic antibiotherapy in acute pancreatitis. J Gastro Liv Dis., 28(2): 52; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

5. Enache Anne-Marie, Minodora-Maria Schiopea, Monica Pantea, Marius Ciorba, Melania Macarie, Dan Georgescu, Simona Bataga. Decreased quality of life in ibs patients: a prospective IBS-QOL questionnaire study. J Gastro Liv Dis., 28(2): 106; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

6. Macarie Melania, Simona Bataga, Ioan Macarie, Imola Torok, Dan Georgescu, Marius Ciorba, Monica Pantea, Razvan Opaschi, Teodora Samoca, Anne Marie Enache, Minodora Schiopea, Alexandra Pais , Victor Gabriel Iacoboaea. Screening importance of colorectal cancer. J Gastro Liv Dis., 28(2): 122; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

7. Monica Pantea, Septimiu Voidazan, Anca Negovan, Melania Macarie, Minodora Schiopea, Anne-Marie Enache, Kinga Szakacs-Hajnal, Ciorba Marius, Simona Bataga. Prognostic factors and comparative outcomes in ulcer vs non-ulcer acute upper gastrointestinal bleeding, a single tertiary center experience. J Gastro Liv Dis., 28(1): 26; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology , Regensburg, 24 May 2019

8. Anne-Marie Enache, Minodora-Maria Schiopea, Ilie-Marius Ciorba, Monica Pantea, Melania Macarie, Dan Georgescu, Simona Bataga. A study on the quality of life in patients with irritable bowel syndrome. J Gastro Liv Dis., 28(1): 35; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology , Regensburg, 24 May 2019

9. Ciorba Marius, Nicoleta Craciun, Szabolcs Sandor, Emanuel Becica, Mihai Greavu, Renata Szilagyi, Anca Pruna, Simona Bataga . A rare case of lichenoid esophagitis leading to esophageal eading to esophageal obstruction. - Case presentation . J Gastro Liv Dis., 28(2): 32; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

10. Crăciun-Ciorba Nicoleta, Marius Ciorba, Ligia Bancu, Simona Bățagă ; The influence of kidney injury on the non-invasive assesment of hepatic inflamation J Gastro Liv Dis., 28(2): 66; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

11. Ciorba Marius, Nicoleta Craciun Ciorba, Emanuel Becica, Szabolcs Sandor, Anca Pruna, Renata Szilagyi, Mihai Greavu, Simona Bataga: A rare cause of non-obstructive; jaundice – Stauffer’s syndrome – a case report; J Gastro Liv Dis., 28(2): 71; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

12. Georgescu Dan , Ligia Bancu, Marius Ciorba, Simona Bățagă, Jozsef Szasz, Adriana Ujică, Early adverse events in patients undergoing a PEG/J procedure for advanced Parkinson disease J Gastro Liv Dis., 28(2): 148; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

13. Ciorba Marius, Nicoleta Craciun Ciorba, Anca Pruna, Szabolcs Sandor, Emanuel Becica, Renata Szilagyi, Mihai Greavu, Simona Bataga: An unexpected finding in the development of a GI bleed case: Erdheim-Chester Syndrome – Case presentation J Gastro Liv Dis., 28(2): 160; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

14. Minodora-Maria Schiopea, Macarie Melania, Pantea Cristina Monica, Opaschi Razvan Valerian, Pais Alexandra, Samoca Teodora, Enache Anne Marie, Szakacs Kinga Hajnal, Bataga Simona-Maria. Risk factors among patients with variceal upper gastrointestinal bleeding J Gastro Liv Dis., 28(2): 166; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

 

Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale

1. Simona Bataga: Endoscopic management of precancerous gastric lesions. Prevention of cancer in the gastrointestinal tract and the liver: an evidence –based approach, Roma, 25-26 february 2018

2. S. Bataga ; Patient with functional or organic dyspepsia in : EAGEN Guideline Meeting “Upper GI Disorders: Guidelines & Clinical Practice in Central & Eastern Europe”; Siófok, Lake Balaton, Hungary; June 1, 2018

3. Simona Bataga comments Esophageal Ph and impedance reflux parametres : European Bridging meeting, 30 nov. 2018, Berlin

4. Simona Bataga: Colonic polyps importance of polypectomy and screening, The fifth Romanian-German Symposium in Gastroenterology 21-22 04, 2018, Sibiu

5. Simona Bataga: Colonoscopia in screeningul cancerului colo-rectal: Al XXXVIII-lea Congres National de Gastroenterologie , Hepatologie si Endoscopie Digestiva, 22-24 Mai, Craiova 2018

6. Simona Bataga Cardionet, 2018 Tg-Mures; Tratamentul antiagregant din perspectiva gastroenterologului

7. Bataga Simona: Leziunile premaligne gastrice- monitorizare endoscopica Scoala Nationala de vara in Gastroenterologie si Hepatologie, Editia XIV, Covasna, 5-7 iulie 2018

Granturi, Contracte de cercetare

1. Grant CEEX 2006, contract 21. Promovarea cercetării în domeniul cancerului digestiv, de la celula stem la aplicaţii clinice, în vederea stimulării participării la noi proiecte PC7.

2. 2017-2018 Studiu multicentric Indice de Severitate Precoce Realizabil (EASY) pentru stratificarea simplă şi corectă al riscului precoce în pancreatita acută” iniţiat de Grupul de Studiu al Pancreasului din Ungaria (GSPU)

3. 2018- 2019 Haltit- Hemorrhage Alleviation with transenamic acid- intestinal sistem- an randomized double blind placebo controled trial- Clinical Trials Unit. London School of Hygiene and Tropical Medicine