Cercetare

Direcții de cercetare

1. Chirurgia oncologica - cancerul colorectal si gastric

2. Chirurgia endocrina - cancerul tiroidian, chirurgia paratiroidelor si suprarenalelor

3. Chirurgia metabolica

4. Patologia peretelui abdominal

 

Cărti si capitole de cărți

1. Dorin Zamfir (sub redacția), Radu Neagoe, Daniela Sala, Sabin Turdean. Patologia chirurgicală a esofagului. Volum 2: Afecțiuni cronice esofagiene. Editura ”University Press” Tg Mureș, 2019, 267 pg, ISBN general 978-973-169-589-1, ISBN volum 978-973-169-590-7. Cod CNCSIS 210.

2. Dorin Zamfir (sub redacția), Vasile Bințințan, Radu Neagoe, Daniela Sala. Patologia chirurgicală a esofagului. Volum 3: Elemente de tehnică chirurgicală. Editura ”University Press” Tg Mureș, 2019, 217 pg, ISBN general 978-973-169-589-1, ISBN volum 978-973-169-591-4. Cod CNCSIS 210.

3. Ionela Pașcanu, Angela Borda, Radu Mircea Neagoe. Abordarea multidisciplinară a nodulului tiroidian. Editura ”University Press” Tg Mureș, 2016, 165 pg, ISBN 978-973-169-434-4. Cod CNCSIS 210.

4. Neagoe Radu Mircea (ed.coord), Daniela Tatiana Sala, Titus Ioan Cvasciuc. Caiet practic de chirurgie endocrină. Editura ”Petru Maior” University Press Tg. Mureș, 2014, 140 pg, ISBN 978-606-581-058-7, cod CNCSIS 200.

5. Neagoe Radu Mircea. Esofagectomia pentru cancer-actualități și controverse. Editura ”Petru Maior” University Press 2014, 98 pg, ISBN 978-606-581-061-7, cod CNCSIS 200.

6. Gheorghe Muhlfay (ed.coord), Cristian Boieriu, Karin Ursula Horvath, Radu Mircea Neagoe, Adrian Bălașa, Alina Ormenișan, Tiberiu Bățagă. Locul și rolul oto-rino-laringologului în traumatologia cranio-cervico-facială. Editura ”Petru Maior” University Press Tg. Mureș, 2014, 190 pg, ISBN 978-606-581-169-0, cod CNCSIS 200.

7. Neagoe Radu Mircea, Balmoș Ioan Alexandru, Sala Tatiana Daniela. Chirurgia hiperparatiroidismului renal. Editura ”Petru Maior” University Press Tg. Mureș 2016, format CD, ISBN 978-606-581-154-6, ISBN 978-606-581-137-9 cod CNCSIS 200.

8. Neagoe Radu Mircea, Daniela Tatiana Sala. Tiroidectomia totală extracapsulară cu limfadenectomie terapeutică de compartiment central drept- tehnică chirurgicală . Editura University Press Târgu Mureş 2014, format CD, ISBN 978-973-169-287-6, cod CNCSIS 210.

9. Neagoe Radu Mircea, Daniela Tatiana Sala. Tiroidectomia în boala tiroidiană benignă- tehnică chirurgicală. Editura University Press Târgu Mureş 2014, format CD, ISBN 978-973-169-288-3, cod CNCSIS 210.

10. Bara Tivadar Jr., Bara Tivadar: Az általános sebészet alapjai , 3. aktualizált és bővített kiadás (Elementele de bază ale chirurgiei generale). Târgu Mureş: University Press, 2017, nr. pagini 263, ISBN 978-973-169-501-3, cod CNCSIS 210

11. Bara Tivadar.jr. Tratamentul chirurgical al cancerului gastric, Editura University Press, Târgu Mureş, 2015, pag. 186, ISBN: 978-973-169-392-7, cod CNCSIS: 210

12. Bara T., Bara .T. jr., Gurzu Simona, Jung I., Mureșan M., Nicolescu C.: Tratamentul chirurgical al cancerului colorectal. Editura University Press Tg.-Mureș, 2014, 165 pag., ISBN: 978-973-169-298-8, cod CNCSIS: 210

13. Bara T., Bara T. jr.: Fizikális vizsgálat és sebészeti tünettan (Examenul fizic și semiologie chirurgicală) . Editura University Press Tg.-Mureș, 2012, 171 pag., ISBN:978-973-169-203-6, cod CNCSIS 210

14. Bara T., Bara T. jr., Bancu Ş., Nicolescu C., Mureşan M.: Iniţiere în technicile laparoscopice de bază şi avansate. Editura University Press Tg.-Mureş, 2013, format CD, ISBN:978-973- 169-220-3, cod CNCSIS 210

15. Bara T., Kulcsar Melinda, Bancu Ș., Nicolescu C., Mureșan Simona, Bara T. jr., Mureșan M.: Atitudinea chirurgicală în patologia glandei tiroidei. Editura University Press Tg.- Mureş, 2012, format CD, ISBN: 978-973-169-184-8, cod CNCSIS 210

16. Bara T., Bancu Ş., Bara T. jr., Nicolescu C., Mureşan M.:Actualităţi în tratamentul ch irurgical al pancreatitei cronice. Editura University Press Tg.-Mureş, 2011, format CD, ISBN:978-973-169-147-3, cod CNCSIS 210

17. Bara T., Mureșan M., Nicolescu C., Bara T. jr.:Tratamentul chirurgical al herniilor inghinale şi eventraţiilor postoperatorii cu materialle sintetice. Editura University Press Tg.-Mureş, 2010, format CD, ISBN: 978-973-169-123-7, cod CNCSIS 210

18. Bara T., Nicolescu C., Mureșan M., Bara T. jr., Ioniţă T.: Abordul laparoscopic al chisturilor hidatice hepatice. Editura University Press Tg.-Mureş, 2010, format CD, ISBN:978-973- 169-124-4, cod CNCSIS 210

19. Borz C. Bancu Ș. Macarie I. Chirurgia modernă a splinei și hipertensiunii portale. Editura University Press Tg.Mureș, 2015, 175 pg, ISBN 978-973-169-386-6, cod CNCS 210

20. Török Á, Élthes Etele Előd. Sebészeti patológia I. kötet. (Patologie chirurgicală vol.I.). Editura University Press Tîrgu Mureș 2018 ISBN: 978-973-169-531-0

21. Török Á, Élthes Etele Előd. Sebészeti patológia II. kötet. (Patologie chirurgicală vol.II.) Editura University Press Tîrgu Mureș 2019 ISBN: 978-973-169-570-9

22. Bancu S, Bara T, Bara T jr, Borz C, Jimborean O, Neagoe R, Sala D, Török Á, Zamfir D. Chirurgia generala a gatului. Petru Maior University Press Targu-Mures 2015 ISBN:978-606-581-163-8

23. Azamfirei L, Benedek E, Copotoiu S, Frigy A, Gergely I, Kelemen P, Kovács J, Kun I, Lőrinczi Z, Mártha O, Nagy Ö, Szabó B, Szabó M, Szatmári Sz, Szántó Zs, Szederjesi J, Szász JA, Török Á, Török I, Turós J, Vida O. Sürgősségi betegellátás. Edupoint Tg-Mureș, Societatea Muzeului Ardelean Cluj-Napoca 2010 ISBN:978-606-92017-6-3; 978-606-8178-20-2

24. Borz C. Chirurgia tumorilor gâtului, în Chirurgia generală a gâtului. (sub redacția Bancu Ș.) Editura ”Petru Maior” Univerity Press, Tg.Mureș, 2015 pg 135-142, ISBN 978-606-581-163-8,cod CNCS 200

25. Borz C.Rezecții gastrice parțiale distale pentru cancerul gastric, în Tratamentul chirurgical al cancerului gastric (sub redacția Bara T. Jr.) Editura ”Petru Maior” Univerity Press, Tg.Mureș, 2015 pg 105-118, ISBN 978-973-169-392-7, cod CNCS 210

26. Radu Neagoe: Esofagitele, în Patologia chirurgicală a esofagului (sub redacția Dorin Zamfir) , Volum 1: Anatomia chirurgicală, fiziologia, investigațiile paraclinice și urgențele medico-chirurgicale în patologia esofagiană Editura ”University Press” Tg Mureș, 2019, 19 pg, ISBN general 978-973-169-589-1, ISBN volum 978-973-169-592-1. Cod CNCSIS 210.

27. Radu Neagoe: Limfadenectomia cervicală în chirurgia oncologică a cancerului tiroidian , în Chirurgia generală a gâtului (sub redacția Șerban Bancu) Editura ”Petru Maior” University Press Tg. Mureș, 2015, 10 pg, ISBN 978-606-581-163-8, cod CNCSIS 200.

28. Radu Neagoe: Chirurgia paratiroidelor, în Chirurgia generală a gâtului (sub redacția Șerban Bancu) Editura ”Petru Maior” University Press Tg. Mureș, 2015, 19 pg, ISBN 978-606-581-163-8, cod CNCSIS 200.

29. Sala Tatiana Daniela, Neagoe Radu: „Complicaţiile rezecţiilor esofagiene” în “Esofagectomia pentru cancer - actualități și controverse” (Neagoe RM). Editura ”Petru Maior” University Press 2014, pag. 61-69, ISBN 978-606-581-061-7, cod CNCS 200.

30. Sala Tatiana Daniela: ”Elemente de chirurgie minim invazivă” în ”Chirurgia generală a gâtului” (ed.coord. Bancu Ș). Editura ”Petru Maior” University Press 2015, pag. 97-102, ISBN 978-606-581-163-8, cod CNC 200.

31. Ionela Pașcanu, Neagoe Radu: De la diagnostic la tratament în carcinomul tiroidian diferențiat pediatric: perspective și controverse , în Actualități în endocrinologia oncologică (sub redacția Carmen Vulpoi, Voichița Mogoș, Cristina Preda), Syllabus, Editura ”Gr.T.Popa” UMF Iași, 2014, pg. 10, ISBN 978-606-544-233-7, cod CNCSIS 229.

 

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters (cu factor de impact)

1. Neagoe RM, M. Muresan, D Timofte, R. Darie, I Razvan, S. Voidazan, S. Muresan, D Sala. Long-term outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy – a single-center prospective observational study. Videosurgery Miniinv 2019;14(2):242-248. ISSN:1895-4588, EISSN:2299-0054, FI: 1,147.

2. M. Muresan, S. Muresan, K. Branzaniuc, D. Sala, R Neagoe. Negative pressure wound therapy of open abdomen and definitive closure techniques after decompressive laparotomy: a single-center observational prospective study. Wounds 2018;30(10):310-316. ISSN: 1044-7946, FI:1,611.

3. Muresan M, Muresan S, Brinzaniuc K, Voidazan S, Sala D, Jimborean O, Hussam AH, Bara T Jr, Popescu G, Borz C, Neagoe R. How much does decompressive laparotomy reduce the mortality rate in primary abdominal compartment syndrome? A single-center prospective study on 66 patients. Medicine (Baltimore) 2017 Feb;96(5):e6006. doi: 10.1097/MD.0000000000006006. ISSN: 0025-7974, eISSN: 1536-5964, FI:2,028.

4. Neagoe RM, IT Cvasciuc, M Muresan, DT Sala. Incidental parathyroidectomy during thyroid surgery – risk, prevention and controversies: an evidence-based review. Acta Endocrinologica (Buc) 2017;12(4):467-475, ISSN: 1841-098, FI:0,411.

5. Neagoe RM, Mureșan M, Bancu Ș, Balmos I, Băișan V, Voidăzan S, Sala D. Results of laparoscopic sleeve gastrectomy-5-year follow-up study in an eastern european emerging bariatric center . Obesity surgery 2017;27(4):983-989, ISSN: 0960-8923, FI:3,890.

6. Neagoe RM, Sala DT, Pascanu I, Voidazan S, Wang L, Lansdown M, Cvasciuc IT. A Comparative Analysis of the Initial East European Center Experience with a Western High-volume Center for Open Minimally Invasive Parathyroidectomy (OMIP) as Treatment of Primary Hyperparathyroidism. Acta Endocrinologica (Buc) 2016;12(3):297-302, ISSN:1841-0987. FI: 0,250.

7. Neagoe RM, Mureșan M, Voidăzan S, Pașcanu I, Radu CP, Sala DT. Subtotal parathyroidectomy versus total parathyroidectomy with autotransplant in secondary hyperparathyroidism - a single-centre prospective cohort of 43 patients. Endokrinologia Polska 2016;67(2):202-209, ISSN:0423-104X. FI:1,341.

8. I. Pașcanu, RM Neagoe. Management of fragility fracture in chronic kidney disease. Acta Endocrinologica (Buc) 2015; 11(4):492-499, ISSN:1841-0987.FI:0,235.

9. Mureșan M, Muresan S, Bara T, Brinzaniuc K, Sala D, Suciu B, Neagoe R. The intraabdominal pressure: A real indicator of the tension free principle during anterior wall repair procedure after incisional hernias. Ann Ital Chir. 2015;86:421-6, ISSN: 2239-253X. FI:0,395.

10. Mureșan S, Muresan M, Voidăzan S, Neagoe R. The accuracy of musculoskeletal ultrasound examination for the exploration of meniscus injuries in athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2015;57(5):589-94, ISSN:0022-4707, eISSN: 1827-1928. FI:1,11.

11. Mühlfay G, Horváth KU, Mocan SL, Budu VA, Ilyés IÁ, Doroş CI, Boeriu AM, Mózes H, Dorobanţu DC, Nasrallah S, Neagoe RM . A study on the type of lesions achieved by three electrosurgical methods and their way of healing. Rom J Morphol Embriol 2015; 56(4):1383-8. ISSN:1220-0522, FI:0,811.

12. Neagoe RM, Voidăzan S, Szőcs M, Sala DT, Bancu Ş, Muhlfay G. Outcome after transhiatal esophagectomies in an Eastern-European low – volume center. Balkan Med J 2015;32(1):38-45, ISSN:2146-3123, EISSN:2146-3131, FI:0,504.

13. Neagoe RM, Daniela Tatiana Sala, Ionela Pașcanu, S. Voidăzan, R. Moldovanu. Parathyroidectomy in the treatment of secondary hyperparathyroidism. Clinical and laboratory outcomes. Revista Română de Medicină de Laborator 2014;22(3):355-367, ISSN:1841-6624, FI:0,239.

14. Neagoe RM, D.T. Sala, V. Roman, S. Voidazan, I. Pascanu. Subtotal parathyroidectomy in the treatment of renal hyperparathyroidism-single center initial experience Acta Endocrinologica (Buc) 2013;9(3):385-396, ISSN: 1841-098, FI: 0,210.

15. DT Sala, M Muresan, S. Muresan, IT Cvasciuc, R. Darie, RM Neagoe. A prospective follow-up study on completion thyroidectomy for well-differentiated thyroid cancer. A single-center report. Ann Ital Chir 2019;90(1):14-20, ISSN:2239-253X, FI: 0,793

16.Gurzu S, Jung I, Turdean S, Dee E, Cimos D, Borz C. Insulinoma clinically misdiagnosed as vertebrobasilar insufficiency in an obese patient with recurrent episodes of loss of consciousness. Pancreatology. 2014. 14(4):308-309. DOI: 10.1016/j.pan.2014.06.001. ISSN: 1424-3903. FI: 2.504 (2013). Influence score 0.944 (2013).

17.Jimborean G, Ianoși E.S., Comes A.D., Gurzu S., Nițu M.F., Lupuț G.D., Mezei T., Borz C. Neuroendocrine pancreatic tumor – diagnosis circumstances, staging and treatment: a case report. Rom J Morphol Embryol 2015, 56(2):619–622. ISSN:1220-0522 FI: 0.659(2014). Article Influence Score: 0.150(2014).

18.C.Borz, T.Bara jr., B.Borz et al. Laparoscopic gastric plication for the treatment of morbid obesity by using real-time imaging of the gastric pouch. Ann. Ital. Chir. 2017, vol 88, nr5: 392-98

19. Zsolt Zoltán Fülöp, Réka Linda Fülöp, Simona Gurzu, Tivadar Bara Jr., József Tímár, Emőke Drágus, Ioan Jung. Prognostic Impact of the Neutrophil-to-Lymphocyte and Lymphocyte-to-Monocyte Ratio, in Patients with Rectal Cancer: A Retrospective Study of 1052 Patients. J. Pers. Med. 2020, 10, 173; Impact Factor 4.433 (2019), DOI:10.3390/jpm10040173.

20. Zsolt Zoltan Fulop, Simona Gurzu, Ioan Jung, Patricia Simu, Laura Banias, Emoke Fulop, Emoke Dragus, Tivadar Jr Bara. Cystic low-grade collecting duct renal carcinoma with liver compression — A challenging diagnosis and therapy: A case report. World J Gastrointest Surg 2020; 12(6): 298-306; Impact Factor 1.863 (2019), DOI: 10.4240/wjgs.v12.i6.298.

21. Fülöp ZsZ, Bara T Jr, Simu P, Szilveszter M, Drágus E, Fülöp RL, Jung J, Bara T. [Application of computed tomography and abominal pressure measurement in the treatment of giant incisional hernias]. Orv Hetil 2020; 161(9): 347–353; Impact Factor 0.530 (2019/2020), DOI: 10.1556/650.2020.31667.

22. Fulop ZZ, Gurzu S, Bara T, Dragus E, Bara T Jr, Voidazan S, Banias L, Jung I. Lymph node ratio, an independent prognostic factor for patients with stage II-III rectal carcinoma. Pathol Res Pract 2019; 215(6): 152384. DOI: 10.1016/j.prp.2019.03.013 . ISSN 0344-0338. Impact factor 2.050 (2019). Influence score 0.717 (2018).

23.Bara T Jr, Gurzu S,, Borz C, Muresan M, Jung I, Fulop Z,4, Bara T. Retromuscular mesh and hernial sac technique in the reconstruction of 139 cases of large median incisional hernias: one institution's experience. Hernia. 2020 Feb;24(1):99-105. doi: 10.1007/s10029-019-01915-x. Epub 2019 Feb 26.,ISBN: 1265-4906. Impact factor 2.288 (2018). Influence score 1.182 (2018). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30806887

24.Bara T Jr., Gurzu S, Jung I, Borz C, Banias L, Bara T. Sentinel node biospy using intravital blue dye: an useful technique for identification of skip metastases in gastric cancer. Medicine (Baltimore).

2019 Mar;98(12):e14951. doi: 10.1097/MD.0000000000014951. WOS 000462394900054. ISSN 0025-7974. Impact factor 1.87 (2018). Influence score 1.393 (2018). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30896665

25.Bara T Jr, Gurzu S, Sugimura H, Bara T, Beleaua MA, Jung I.A systematic review of the possible carcinogenic role of the aristolochic acid, Rom J Morphol Embryol. 2017;58(1):41-44, WOS 000402584100006. ISSN 1220-0522. Impact factor 0.912 (2017). Influence score 0.146 (2016). www.rjme.ro/RJME/resources/files/580117041044.pdf

26.Bara T Jr, Gurzu S, Jung I, Muresan M, Szederjesi J, Bara T. Giant Cavernous Hepatic Hemangioma Diagnosed Incidentally in a Perimenopausal Obese Female with Endometrial Adenocarcinoma: A Case Report. Anticancer Research.

2016. 36(2):769-772. WOS 000372253400037. ISSN 0250-7005. E-ISSN 1791-7530. Impact factor 1.937 (2016). Influence score 0.545 (2016). ar.iiarjournals.org/content/36/2/769.long

27. Bara T jr., Gurzu S, Jung I, Kadar Z, Sugimura H, Bara T. Single skip metastasis in sentinel lymph node, in an early gastric cancer. World Journal of Gastroenterology. Ed. Baishideng. 2015. 21(33):9803-9807. DOI:10.3748/wjg.v21.i31.0000. WOS: 000360933500015. ISSN 1007-9327.. Impact factor 2.787 (2015). Influence score 0.872 (2015).

28.Bara T. jr., Bara T., Bancu Ș., Egyed-Zs. I., Gurzu Simona, Bancu Ligia, Azamfirei L., Feher Anamaria: Sentinel lymph node mapping in colorectal cancer. Chirurgia, 2011, 106: 195-199, ISSN 1220-0522. Impact factor 0.375 (2011)

 

Articole in extenso, publicate în reviste indexate BDI

1. Bara T Jr., Borz C (autor corespondent), Suciu A, Denes M, Torok A, Borz B, Marian D. Laparoscopic Greater Curvature Plication for Morbid Obesity: Indications, Results, Perspectives. Acta Medica Marisiensis 2015;61(2):140-142. DOI: 10.1515/amma-2015-0041, ISSN 2068-3324

2. Denes M, Borz C (autor corespondent), Torok A, Jimborean O, Marian D. Hilar Cholangiocarcinoma Diagnosed and Treated Early, in Prejaundice Phase. Acta Medica Marisiensis 2014;60(4):163-166. 10.2478/amma-2014-0036, ISSN 2068-3324

3. Borz C, Marian D, Bara T Jr, Jimborean O, Bara T, Márton D. Anatomical and Surgical Basis for Adult Living Donor Liver Transplantation with the Right Liver Lobe. Acta Medica Marisiensis 2014;60(3):129-132. DOI: 10.2478/amma-2014-0028, ISSN 2068-3324

4. Bancu Ș, Moldovan Otilia, Jimborean O, Zamfir D, Borz C. Șunt iliaco-mezenteric-atrial pentru sindrom Budd-Chiari cu tromboză extensivă de venă cavă inferioară . Chirurgia 1998, 93: 165- 169, ISSN: 1221-9118 Articole BDI, B+, coautor

5. Bancu Ș, Borz C, Popescu G, Torok A, Muresan M, Bancu Ligia, Turcu M. Șuntul spleno-renal distal și proximal pentru hipersplenismul datorat cirozei hepatice. Chirurgia 2007, 102: 665-668, ISSN: 1221-9118

6. Fülöp Zsolt Zoltán, ifj. Bara Tivadar, Sárdi Kálmán, Simu Patricia, Drágus Emőke, Fülöp Réka Linda, Jung János. Egy csapatmunka sikere: előrehaladott stádiumú rectum carcinoma kórisméje és személyre szabott kezelése - esetbemutatás. [Success of teamwork: diagnosis and personalized treatment of advanced rectal carcinoma - case presentation]. Orvostudományi Értesítő; volum 92; supliment 2/2019; DOI: 10.2478/orvtudert-2019-0012.

7. Fülöp Zsolt Zoltán, Drágus Emőke, Bara Tivadar, Bara Tivadar Jr. Műtét utáni óriás, medián hasfali defektusok rekonstrukciója izom alá helyezett prolen hálóval és sérvzsákkal (Surgical treatment of postoperative giant median incisional hernia, combining retromuscular prolene mesh and hernial sac). Orvostudományi Értesítő; volum 90; supliment 1/2017; pagina: 37-41. Covasna, ISSN: 1453-0953

8. Bara T Jr, Bara T.*, Neagoe R., Sala Daniela, Gurzu Simona, Jung I., Borz C. Sentinel Lymph Node Mapping In Gastric Cancer Surgery: Current Status, Acta Medica Marisiensis / Ahead of Print, DOI: 10.1515/amma-2016-0047, www.ammjournal.ro

9. Bara T Jr, Borz C*, Suciu A, Denes M, Torok A, Borz B, Marian D. Laparoscopic Greater Curvature Plication for Morbid Obesity: Indications, Results, Perspectives, Acta Medica Marisiensis 2015;61(2):142-144

 

Granturi, Contracte de cercetare

1.    Identificarea rolului microbiotei disbiotice în determinismul obezității grad 2 și morbide și a diabetului zaharat tip II la pacienți din România - RODI (Romanian Obese Diabetes) grant intern  (colective de cercetare), competitia 2019.
2.    Grant de cercetare internațional: ”Implementation of a case-type study to identify the diagnostic biomarkers of liver fibrosis in patients with morbid obesity” + statutul în proiect: director de proiect
3.    Grant de cercetare- finanțare externă: ”Calitatea vieții și rezultatele paratiroidectomiei la pacientul dializat cronic cu hiperparatiroidism renal”
4.    Grantul de cecetare Nr.17800/22.12.2015:  Cercetări privind rolul acidului aristolochic în carcinogeneza gastrică, evaluat în secţiuni congelate din mucoasa peritumorală a stomacului rezecat
5.    Rolul prognostic şi predictiv al proteinelor responsabile de angiogeneză si tranziţie epitelialo-mezenchimală, în carcinoamele gastric şi colorectal ,Nr. 136/26.01.2017, realizare proiect de cercetare prin competiție de granturi, Academia de Știință Ungară și Fundația Studium Prospero