Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. univ. dr. Călin Molnar
Membrii
1. Șef de lucrări Dr. Dan Popa
2. Șef de lucrări Dr. Cristian Russu
3. Asist. univ. Dr. Ovidiu Budișcă
4. Asist. univ. Dr. Mircea Gherghinescu
5. Asist. univ. Dr. Vlad-Olimpiu Butiurca
6. Asist. univ. Dr. Marian Botoncea
 

Contact

Departamentul M5, Disciplina Chirurgie nr. I
Târgu Mureș str. Gh. Marinescu nr. 50
Telefon: 0265-212111 int. 160
Fax: 0265211852
Mail: chirurgie1tgm@yahoo.com
Web: chirurgie1.umftgm.ro