Conducerea Departamentului

Departamentul M2

 

Consiliul Departamentului

Conf. dr. Man Adrian, Director Departament
 
Prof. dr. Bacârea Vladimir Prof. dr. Cotoi Ovidiu Simion
Prof. dr. Dobreanu Dan Prof. dr. Dobreanu Minodora
Prof. dr. Mărușteri Marius Prof. dr. Szilagyi Tibor
Conf. dr. Tarcea Monica Conf. dr. Toma Felicia
Conf. dr. Man Adrian Conf. dr. Szekely Edit
Sef lucr. dr. Năznean Adrian

 

Contact
Conf. dr. Man Adrian 
U.M.F. Târgu-Mureș, Tel. 0265-215551
E-mail: directordepartamentm2@umftgm.ro

 

 

Disciplinele Departamentului

Șef de Disciplină

Fiziologie Prof. dr. Dan Dobreanu
Fiziopatologie Prof. dr. Ovidiu Cotoi
Microbiologie, Virusologie, Parazitologie Conf. dr. Felicia Toma
Medicină de Laborator Prof. dr. Minodora Dobreanu
Epidemiologie Șef lucr. dr. Cristina Golea
Igienă Prof. dr. Ábrám Zoltán
Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor Conf. dr. Tarcea Monica
Sănătate publică și Managementul sanitar Conf. dr. Florin Buicu
Metodologia cercetării Prof. dr. Vladimir Bacârea
Etică și științe socio-umane Prof. dr. Marieta Gaboș Grecu
Informatică Prof. dr. Marius Mărușteri
Limbi moderne Conf. dr. Anișoara Pop
Educație fizică Șef lucr. dr. Bădău Adela
Științele motricității Prof. dr. Nicolae Neagu