Lista cursurilor și lucrărilor practice de la Disciplina de Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor

Lista cursurilor și lucrărilor practice de la

Disciplina de Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor

 

Cursuri

1. Nutriție și dietetică – anul I, Asistență Medicală Generală_Limba română – Prof.dr. Monica Tarcea

2. Bazele nutriției – anul I, Nutriție și Dietetică – Șef lucr. Florina Ruța

3. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul I, Balneofiziokinetoterapie – Prof.dr. Monica Tarcea

4. Nutriția sportivului – anul II, Nutriție și Dietetică - Prof. dr. Monica Tarcea

5. Nutriție vegetariană – anul II, Nutriție și Dietetică - Șef lucr. Florina Ruța

6. Alimentație în colectivități cu risc – anul II, Nutriție și Dietetică – Șef lucr. Florina Ruța

7. Igiena mediului, igiena alimentației și siguranța alimentelor – anul II, Nutriție și Dietetică – Prof.dr. Monica Tarcea

8. Nutriție comunitară, promovarea sănătății și educație nutrițională – anul II, Nutriție și Dietetică – Prof.dr. Monica Tarcea

9. Dietoterapie și particularități de îngrijire în cancer – anul II, Nutriție și Dietetică – Prof.dr. Monica Tarcea și Conf. dr. Fazakas Zita

10. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul III, Educație fizică și sportivă – Prof.dr. Monica Tarcea

11. Igienă, profilaxie și epidemiologie în cosmetologie – anul I, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie – Prof.dr. Monica Tarcea

12. Nutriție și dietoterapie – anul II, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie – Șef lucr. Florina Ruța

13. Principii de nutriție și dietetică (CO) – anul I-III, Medicină_LR și LE – Prof.dr. Monica Tarcea

14. Istoria alimentului (CO) – anul I, Nutriție și Dietetică – Șef lucr. dr. Farr Ana-Maria

15. Antreprenoriat și proiecte de afaceri în nutriție (CO)– anul III, Nutriție și Dietetică – Conf. Liviu Ciucan

16. Managementul serviciilor alimentare – anul I, Master nutriție clinică și comunitară – Prof.dr. Monica Tarcea

17. Gastronomie și gastrotehnie – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară – Șef lucr. Florina Ruța

18. Expertiza alimentului – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară – Prof.dr. Monica Tarcea și Conf. dr. Felicia Toma

19. Terapie clinică dietetică – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară –Șef lucr. Florina Ruța

 

 

Lucrări practice

1. Nutriție și Dietetică – anul I, Asistență Medicală Generală

2. Bazele nutriției – anul I, Nutriție și Dietetică

3. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul I, Balneofiziokinetoterapie

4. Igienă, profilaxie și epidemiologie în cosmetologie – anul I, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie

5. Nutriția sportivului – anul II, Nutriție și Dietetică

6. Alimentație în colectivități – anul II, Nutriție și Dietetică

7. Nutriție vegetariană – anul II, Nutriție și Dietetică

8. Igiena mediului, igiena alimentației și siguranța alimentelor – anul II, Nutriție și Dietetică

9. Nutriție comunitară, promovarea sănătății și educație nutrițională – anul II, Nutriție și Dietetică

10. Dietoterapie și particularități de îngrijire în cancer – anul II, Nutriție și Dietetică

11. Practica de specialitate și Abilități practice (Practica de vară) – anii I-III, Nutriție și Dietetică

12. Pregătire practică – sem 2, anul III, Nutriție și Dietetică

13. Nutriție și dietoterapie – anul II, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie

14. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul III, Educație fizică și sportivă

15. Managementul serviciilor alimentare – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară

16. Gastronomie și gastrotehnie – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară

17. Expertiza alimentului – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară

18. Terapie clinică dietetică – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară

19. Activitate comunitară – anul I-II, Master Nutriție clinică și comunitară.

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice:

1. Tarcea M., Moldovan H.: „Ghid practic de igiena mediului”, Ed. University Press Tîrgu Mureș, ghid de lucrări practice pentru studenții Colegiului de Asistență Medicală Generală, UMF Tîrgu Mureș, 2006, 118 pag.

2. Tarcea M.: ”Ghid practic de gastronomie și gastrotehnie culinară”, ghid de lucrări practice pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, anul II, UMF Tîrgu Mureș, 2010, 81 pag.

3. Abram Z, Tarcea M., Finta H, Moldovan H, Moldovan G, Nădășan V.: “Îndrumar practic de Igienă”, ghid de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină, UMF Tîrgu Mureș, 2011, 176 pag.

4. Abram Z, Tarcea M., Finta H, Moldovan H, Moldovan G, Nădășan V.: “Hygiene practical laboratory guide”, ghid de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină seria engleză, UMF Tîrgu Mureș, 2012, 70 pag.

5. Tarcea M.: „Environmental Hygiene”, Edit. University Press, 2014, 142 pag.

6. Moldovan G., Tarcea M., Ruța F., Fazaka Z, Rus V., Martin A., Cotruță S., Hădmaș R., Conțiu L.: „Ghid practic de alimentație în colectivități (intervenții nutriționale comunitare)”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2015, 177 pag.

7. Tarcea M.: „Environmental Hygiene”, Edit. University Press, 2014, 142 pag

8. Georgescu AM., Mărginean OC., Tarcea M.: “Nutriția în patologia hepatică”, Edit. University Press, 2014, 187 pag.

9. Martin A., Tarcea M.: “Nutriția sportivului”, Edit. University Press, 2015, 400 pag.

10. Dobrin C, Rus V, Ruta F, Tarcea M.: “Ghid dietetic în patologia gastroenterologică”, volum I, Edit. University Press , 2015.

11. Cotruța S., Tarcea M., Ruța F., Rus A.: “Tehnologia procesării alimentelor”, Edit. University Press , 2015.

12. Tarcea M., Ruța F., Rus V., Sălcudean M.: “Igiena și siguranța alimentară”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Edit. University Press , 2017, 94 pag.

13. Tarcea M., Ruța F., Rus V., Sălcudean M.: “Principii de Tehnologie Alimentară”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Edit. University Press , 2017, 131 pag.

14. Tarcea M., Ruța F, Rus V. et al: „Alimentația în colectivități”, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2017, 93 pag.

15. Tarcea M, Pitea A, Crăciun C, Ignat S, Ruța F, Rus V., Szasz S, Iacob O, Sălcudean M, Nașca C, Nemes L.: “Nutriția în ciclul de viață“, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2017, 162 pag.

16. Răducanu N, Tarcea M.: „Nutriția vârstnicilor”, Ed. University Press Tîrgu Mureș, 2018, 96 pag.

17. Moldovan G: ”Managementul alimentelor din unități alimentare și sanitare”, Ed. University Press Targu Mureș, 2018, 164 pag.

18. Ruța F, Tarcea M.:Bazele nutriției”, Edit. University Press Târgu Mureș, 2018, 149 pagini

19. Martin ȘA, Hădmaș R, Tarcea M.: “Ghid de Nutriție comunitară”, Edit. University Press Târgu Mureș, 2020, 194 pagini.

Activitate didactică

Cursuri

1. Nutriție și dietetică – anul I, Asistență Medicală Generală_Limba română – Prof.dr. Monica Tarcea

2. Bazele nutriției – anul I, Nutriție și Dietetică – Șef lucr. Florina Ruța

3. Nutriția sportivului – anul II, Nutriție și Dietetică - Prof. dr. Monica Tarcea

4. Nutriție vegetariană – anul II, Nutriție și Dietetică - Dr. Nicolae Dan

5. Alimentație în colectivități – anul II, Nutriție și Dietetică – Prof.dr. Monica Tarcea

6. Managementul alimentelor – anul II, Nutriție și Dietetică – Prof.dr. Monica Tarcea

7. Istoria alimentului (CO) – anul I, Nutriție și Dietetică – Șef lucr. dr. Farr Ana-Maria

8. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul III, Educație fizică și sportivă – Prof.dr. Monica Tarcea

9. Nutriție și Dietetică. Elemente de igienă – anul I, Balneofiziokinetoterapie – Prof.dr. Monica Tarcea

10. Principii de nutriție și dietetică (CO) – anul I-III, Medicină_Limba română și Limba engleză – Prof.dr. Monica Tarcea

11. Igienă, profilaxie și epidemiologie în cosmetologie – anul I, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie – Prof.dr. Monica Tarcea

12. Nutriție și dietoterapie – anul II, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie – Șef lucr. Florina Ruța

13. Managementul serviciilor alimentare – anul I, Master nutriție clinică și comunitară – Prof.dr. Monica Tarcea

14. Expertiza alimentului – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară – Prof.dr. Monica Tarcea și Conf.Dr. Felicia Toma

15. Terapie clinică dietetică – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară – Dr. Nicolae Dan

16. Gastronomie și gastrotehnie – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară – Prof.dr. Monica Tarcea

 

Lucrări practice

1. Nutriție și Dietetică – anul I, Asistență Medicală Generală – Lucrări practice

2. Bazele nutriției – anul I, Nutriție și Dietetică - Lucrări practice

3. Nutriția sportivului – anul II, Nutriție și Dietetică - Lucrări practice

4. Alimentație în colectivități – anul II, Nutriție și Dietetică – Lucrări practice

5. Nutriție vegetariană – anul II, Nutriție și Dietetică - Lucrări practice

6. Managementul alimentelor – anul II, Nutriție și Dietetică – Lucrări practice

7. Elemente de dietetică adaptată – anul III EFS și anul I BFK - Lucrări practice

8. Igienă, profilaxie și epidemiologie – anul I, Cosmetică medicală, Facultatea de Farmacie – LP

9. Nutriție și dietoterapie – anul II, Cosmetologie medicală, Facultatea de Farmacie – Lucrări practice

10. Managementul serviciilor alimentare – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară – Lucrări practice

11. Gastronomie și gastrotehnie – anul I, Master Nutriție clinică și comunitară

11. Expertiza alimentului – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară – Lucrări practice

12. Terapie clinică dietetică – anul II, Master Nutriție clinică și comunitară – Lucrări practice

13. Activitate comunitară – anul I-II, Master Nutriție clinică și comunitară – Lucrări practice

14. Practica de specialitate și Abilități practice (Practica de vară) – anii I-II, Nutriție și Dietetică

15. Pregătire practică – sem 2, anul III, Nutriție și Dietetică.

  

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice

1. Dănilă M.: “Igiena Mediului”, Ed. University Press Tîrgu Mureș, curs litografiat pentru Facultatea de Stomatologie, 2000, 83 de pagini.

2. Tarcea M.: „Igiena mediului și elemente de radioprotecție”, curs pentru studenții facultății de Medicină Dentară, UMF Tîrgu Mureș, 2006, 103 pagini.

3. Tarcea M., Moldovan H.: „Ghid practic de igiena mediului”, Ed. University Press Tîrgu Mureș, ghid de lucrări practice pentru studenții Colegiului de Asistență Medicală Generală, UMF Tîrgu Mureș, 2006, 118 pagini.

4. Tarcea M.: ”Ghid practic de gastronomie și gastrotehnie culinară”, ghid de lucrări practice pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, anul II, UMF Tîrgu Mureș, 2010, 81 pagini.

5. Abram Z, Tarcea M., Finta H, Moldovan H, Moldovan G, Nădășan V.: “Îndrumar practic de Igienă”, ghid de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină, UMF Tîrgu Mureș, 2011, 176 pagini.

6. Abram Z, Tarcea M., Finta H, Moldovan H, Moldovan G, Nădășan V.: “Hygiene practical laboratory guide”, ghid de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină seria engleză, UMF Tîrgu Mureș, 2012, 70 pagini.

7. Tarcea M.: „Environmental Hygiene”, Edit. University Press, 2014, 142 pagini.

8. Moldovan G., Tarcea M., Ruța F., Fazaka Z, Rus V., Martin A., Cotruță S., Hădmaș R., Conțiu L.: „Ghid practic de alimentație în colectivități (intervenții nutriționale comunitare)”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2015, 177 pagini.

8. Tarcea M.: „Environmental Hygiene”, Edit. University Press, 2014, 142 pagini.

9. Georgescu AM., Mărginean OC., Tarcea M.: “Nutriția în patologia hepatică”, Edit. University Press, 2014, 187 pagini.

10. Martin A., Tarcea M.: “Nutriția sportivului”, Edit. University Press, 2015, 400 pagini.

11. Dobrin C, Rus V, Ruta F, Tarcea M.: “Ghid dietetic în patologia gastroenterologică”, volum I, Edit.  University Press , 2015.

12. Cotruța S., Tarcea M., Ruța F., Rus A.: “Tehnologia procesării alimentelor”, Edit.  University Press , 2015.

13. Tarcea M., Ruța F., Rus V., Sălcudean M.: “Igiena și siguranța alimentară”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Edit.  University Press , 2017, 94 pagini.

14. Tarcea M., Ruța F., Rus V., Sălcudean M.: “Principii de Tehnologie Alimentară”, pentru studenții specializării de Nutriție și Dietetică, Edit.  University Press , 2017, 131 pagini.

15. Tarcea M., Ruța F, Rus V. et al: „Alimentația în colectivități”, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2017, 93 pagini.

16. Tarcea M, Pitea A, Crăciun C, Ignat S, Ruța F, Rus V., Szasz S, Iacob O, Sălcudean M, Nașca C, Nemes L.: “Nutriția în ciclul de viață“, Ed. University Press UMF Tîrgu Mureș, 2017, 162 pagini.

17. Răducanu N, Tarcea M.: „Nutriția vârstnicilor”, Ed. University Press Tîrgu Mureș, 2018, 96 pag.