Activitate didactică

Cursuri pentru studenți (materie predată – an, program de studii – titular de curs )

1. Imunologie generală și de laborator - an II, Master Laborator Clinic – Prof. dr. Minodora Dobreanu

2. Biochimie Clinică Generală – an I, Master Laborator Clinic - Conf. dr. vacant

3. Biochimie Clinică – implicații practice – an I, Master Laborator Clinic - Conf. dr. vacant

4. Examenul sangelui si a maduvei osoase. Hematopoeza- an I, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

5. Patologia eritrocitara - an I, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

6. Patologia leucocitara - an I, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

7. Imunohematologie - an I, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

8. Hematologie transfuzionala - an II, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

9. Hemostaza si tromboza- an I, Master Laborator Clinic – sef lucrari asociat dr. Bogdana Dorcioman

10. Sistemul de management al calitatii in laboratorul de analize medicale - an II, Master Laborator Clinic – Șef de lucrări Fodor Andrea

11. Laborator biochimie clinica, imunologie – anul III, Medicină, Seria Română – Conf. Vacant, sef de lucr. vacant

12. Laborator biochimie clinica, imunologie – anul III, Medicină, Seria Maghiară - Șef de lucrări Fodor Marta Andrea

13. Laborator biochimie clinica, imunologie – anul III, Medicină, Seria Engleză - Prof. dr. Minodora Dobreanu

14. Laborator Clinic. Imunologie – anul II, Asistență Medicală, Seria Română – Șef de lucrări vacant

15. Laborator Clinic. Imunologie – anul II, Asistență Medicală, Seria Maghiară – Șef de lucrări Andrea Marta Fodor

16. Bochimie – anul I, Nutriție – Șef de lucrări Adina Hutanu

17. Laborator clinic – anul III, Farmacie, Seria Română – Șef de lucrări vacant

18. Laborator clinic – anul III, Farmacie, Seria Maghiară –Șef de lucrări Andrea Marta Fodor

19. Imunologie – anul II, Medicină dentară, Seria Română - Șef de lucrări vacant

20. Imunologie – anul II, Medicină dentară, Seria Maghiară - Șef de lucrări Andrea Marta Fodor

Stagii clinice, lucrări practice

(Materie – an, program de studii- stagiu clinic/lucrare practică)

1. Imunologie generală și de laborator - an II, Master Laborator Clinic – lucrare practică

2. Biochimie Clinică Generală – an I, Master Laborator Clinic - lucrare practică

3. Biochimie Clinică –implicații practice – an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

4. Examenul sangelui si a maduvei osoase. Hematopoeza- an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

5. Patologia eritrocitara- an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

6. Patologia leucocitara - an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

7. Imunohematologie - an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

8. Hemostaza şi tromboza - an I, Master Laborator Clinic – lucrare practică

9. Laborator biochimie clinica, imunologie – anul III, Medicină – lucrare practică

10. Laborator Clinic, Imunologie – anul II, Asistență medicală – lucrare practică

11. Biochimie aplicată – anul I, Nutriție – lucrare practică

12. Laborator clinic – anul III, Farmacie – lucrare practică

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice

1. Minodora Dobreanuet al – Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, ed. University Press – Tg.Mures, 2018.

2. Minodora Dobreanu, Alina Ardelean Mărginean, Anca Bacârea, Simona Cernea, Marta Andrea Fodor, Oana Oprea, Floredana Șular, traducatori Floredana Șular si Valeriu Moldovan - Practical Compendium of Clinical Biochemistry and Immunology, UMF Tg.Mures, 2014

3. Minodora Dobreanu, Alina Ardelean Mărginean, Anca Bacârea, Simona Cernea, Elena Enache, Liviu Enache, Marta Andrea Fodor, Oana Oprea, Floredana Șular - Compendiu de Biochimie clinică și imunologie - UMF Tg.Mures, 2013

4. Minodora Dobreanu, Andrea Fodor, Anca Bacârea, concepte de baza in Imunologie - UMF Tg.Mures, 2006

5. Minodora Dobreanu et al, Manual de biochimie Clinică –implicatii practice, ed 3,-University Press – Tg.Mures, 2015

6. Minodora Dobreanu et al, Manual de biochimie Clinică –implicatii practice, ed 2,-Editura Medicala – Bucuresti, 2010

7. Minodora Dobreanu, Compendiu de lucrări practice – ghid de valori normale de laborator - UMF Tg.Mures 2002