Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare

Carti si capitole de cărți

Cărți:

1 Olah Peter, Avram Călin, Marius Mărușteri: Introducere in biostatistică:aplicații practice University Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2016, ISBN 978-973-169-476-4

2 Bacârea Vladimir, Ghiga Dana, Măruşteri Marius, Oláh Péter, Petrişor Marius: A primer in research methodology and biostatistics, University Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2014 ISBN 978-973-169-285-2

3 Mariana Cornelia Tilinca, Măruşteri Ştefan Marius, Nicolaescu Ioan Influenţa radiaţiilor accidentale asupra sănătăţii populaţiei, University Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2009, ISBN 978-973-169-102-2

4 Vladimir Bacârea, Monica Sabău, Marius Măruşteri, Anca Bacârea: Metodologia cercetării ştiinţifice medicale, University Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2009, ISBN 978-973-169-070-4

5 Maria Dogaru, Camil Vari, Marius Măruşteri, Melinda Kolcsar, Farmacologie experimentală, University Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2008,ISBN 978-973-169-057-5

6 Marius Măruşteri: Noţiuni fundamentale de biostatistică:note de cursUniversity Press Tg.-Mureş, Cod CNCSIS 210, 2006, ISBN 978-973-7665-11-9

7 Marius Măruşteri, Sabin Buraga, Dragoş Acostăchioaie: Primii paşi în Linux (carte + CD cu ROSLIMS EDU Linux Live CD), Polirom, Iaşi, Cod CNCSIS 52, 2006, ISBN 978-973-46-0210-1

8 Aplicatii informatice si statistice in evaluarea grasimii abdominale, Editura Stef, Iași, 2017, 72 pg., ISBN 978-606-575-881-0, cod CNCSIS 88

9 Tarcea Monica, Crăciun Calin, Ruța Florina, Rus Victoria. Alimentația în colectivități. Editura University Press Târgu Mureș, 2017, 149 pagini, ISBN 978-973-169-506-8, Cod CNCSIS 210

10 Tarcea Monica, Pitea Ana Maria, Crăciun Calin, Ignat Sonia, Ruța Florina, Rus Victoria, Szasz Simona, Iacob Oana, Sălcudean Maria, Nașca Cristina, Nemes Levente. Nutriția în ciclul de viață. Editura University Press Tîrgu Mureș, 2017, 178 pagini, ISBN 978-973-169-507-5, Cod CNCSIS 210

11 Dobrin Cristina, Rus Victoria, Ruta Florina, Tarcea Monica: “Ghid dietetic în patologia gastroenterologică”, volum I, Edit. University Press Tirgu-Mureș, 2015. CD, ISBN 978-973-169-418-4, Cod CNCSIS 210

12 Trambitas Miron A.D., Associations semantiques pour le Web 3.0, Editions Universitaires Europeennees, 2019, OmniScriptum Publishing Group, ISBN:978-613-8-47425-8

Capitole de cărți

1 Marius Marusteri, Marius Petrisor, Peter Olah, Bogdan Haifa, Vladimir Bacarea, Klara Brinzaniuc: Challenges in the Design and Development of a “Third Generation” e-Learning/Educational Platform in Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition (10 volumes) Editor: Mehdi Khosrow-Pour, Information Science Reference (an imprint of IGI Global) 701 E. Chocolate Avenue Hershey PA, USA 17033, 2015, ISBN 978-1-4666-5889-9

2 Măruşteri Marius, Bacârea Vladimir, Haifa Bogdan, Petrişor Marius, Olah Peter, Brânzaniuc Klara: Paradigms on the development of an Open Source framework for elearning in the biomedical field in Solution-Based Medical Informatics - Proceedings of the 31-st Romanian National Conference on Medical Informatics, Mihalas, George; Naaji, Antoanela; Catu, Cosmin (editors), “Victor Babes” Publishing House, Timisoara, 2010, ISBN 978-606-8054-14-8

3 Măruşteri Marius, Crainicu Bogdan, Schiopu Alexandru : ROSLIMS Live CD – platformă educaţională românească Open Source in Virtual Learning - Virtual Reality, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Bucureşti, 2005, Ioan Chitescu, Horia Georgescu, Vasile Preda, Ion Vaduva, Ioan Tomescu, Marin Vlada, Gabriel Pripoae (eds), Editura Univ. Bucureşti, 2005, ISBN 973-737-097-X

4 Pop Marian.Imaging in neonatal congenital heart disease, in “Patologie cardiocirculatorie neonatala”, sub coordonarea Conf. Dr. Manuela Cucerea, University Press Tirgu Mures, 2016, ISBN 978-973-169-467-2

5 Pop Marian.Arterial hypertension imaging in infants, neonates and teenagers, in “Radiologie Imagistica Medicala- Indrumator de studiu pentru pregatirea in specialitate”, sub redactia Prof. Dr. Sorin M. Dudea, Editura Medicala Bucuresti, 2015, ISBN 978-973-39-0799-2

6 Pop Marian. Myocarditis, in “Radiologie Imagistica Medicala- Indrumator de studiu pentru pregatirea in specialitate”, sub redactia Prof. Dr. Sorin M. Dudea, Editura Medicala Bucuresti, 2015, ISBN 978-973-39-0799-2

7 Pop Marian. Reumatic heart disease, in “Radiologie Imagistica Medicala- Indrumator de studiu pentru pregatirea in specialitate”, sub redactia Prof. Dr. Sorin M. Dudea, Editura Medicala Bucuresti, 2015, ISBN 978-973-39-0799-2

8 Moisuc B., Miron A.D, Villanova-Oliver M., Gensel J., Spatiotemporal knowledge representation in Arom-ST, Innovative Software Development in GIS, Editura Wiley, 2012, pg.91- 120, ISBN: 978-1-84821-364-7

9 Moisuc B., Miron A.D, Villanova-Oliver M., Gensel J., Representation de connaissance spatio-temporelles en AROM -ST, in Developpements logiciels en geomatique – innovations et mutualisation, editura Lavoisier, 2012, pg. 97-122, ISBN:978-2-74622437-7

DIRECŢII DE CERCETARE

1. E‐learning Medical. Designul si dezvoltarea de platforme avansate de e‐learning pentru domeniul biomedical

2. Dezvoltarea de tehnologii avansate de Realitate Virtuală şi Îmbunătăţită (Virtual Reality and Augmented Reality), folosind medii multitouch şi vizualizare 2D/3D în domeniul biomedical

3. Distribuții Linux educaționale

4. HPC (High Performance Computing)

5. Large Medical Database Management, Molecular Databases

6. Advanced Wearable Medical Devices

7. Clinical Trials Design and Analysis

8. Applied (Bio)Statistics

9. Advanced Scientometrics and Bibliometrics

Contracte si granturi de cercetare

1 Grant POSDRU/l 79/3.2/S/151188, "Competitivitate pentru inima copiilor:cardiologie si chirurgie cardiovasculara pediatrica - CORDISPED" , Marius Măruşteri- Membru (Responsabil TIC si e-learning) 1 an – 2015. Conform contractului individual de munca, incheiat si inregistrat sub nr. 2470/ 27.02.2015 In Registrul general de evidenta a salariatilor UMF Tg. Mures

2 Avram Calin. Statutul în proiect: membru în echipă. Titlu proiect: Smoking and Exposure to secondhand smoking among Pregnant Women and Children, parte din proiectul Building Capacity for Tobacco Research in Romania. Autoritatea contractantă care a organizat competiția: National Institutes of Health - Fogarty International Center, SUA. Cod proiect: contract nr. 1RO1TW009280-01, nr. Subcontract 2011-36. Perioada: 2013-2015. Suma finanțată a acestei acțiuni: $133,515, total $664,644.

3 Pop Marian, Director de proiect PN-III-P1-1.1-MC-2019-0081, Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI), 2019

4 Pop Marian, Director de proiect PN-III-P1-1.1-MC-2018-0294, Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI), 2018

5 Pop Marian, Membru echipa, Prenatal diagnoses of an uncommon isolated obstructed supracardiac total anomalous pulmonary venous connection: Case report and review of the literature (CARE compliant), PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-18766

6 Pop Marian, Director de proiect PN-III-P1-1.1-MC-2017-4064, Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI), 2017

7 Rus Victoria. Statutul în proiect: membru în echipă. Titlu proiect: Smoking and Exposure to secondhand smoking among Pregnant Women and Children, parte din proiectul Building Capacity for Tobacco Research in Romania. Autoritatea contractantă care a organizat competiția: National Institutes of Health - Fogarty International Center, SUA. Cod proiect: contract nr. 1RO1TW009280-01, nr. Subcontract 2011-36. Perioada: 2015-2016. Suma finanțată a acestei acțiuni: $133,515, total $664,644.

8 Rus Victoria. Statutul în proiect: membru în echipă. Titlu proiect: Psycho-social motivations associated with food choices and eating practices (EATMOT). Autoritatea contractantă care a organizat competiția: Parteneriat cu Escola Superior Agrari di Instituto Politecnico de Viseu / Portugal, Departamento de Industrias Alimentares. Cod proiect: PROJ/CI&DETS/2015/0008. Perioada: 1 iunie 2016 – 31 decembrie 2018. Valoarea proiectului: fără finanțare

9 Dia Trimbitas Miron. Director. PN-III-P1-1.1-MCD-2019-0006, Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta din diaspora.

a) Grant/proiect câștigat prin competiție națională – director-OLAH PETER

Numele proiectului

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a clădirii principale C3 – Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg-Mureș

Cod proiect

MySMIS 119881

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, ADR Centru în calitate de Organism Intermediar

Tipul proiectului

Imbunătățirea infrastructurii educaționale

Perioada de derulare

2019-2022

Valoarea proiectului

49.289.221,40 lei

Funcţia sau postul ocupat

Manager de proiect

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Centrul de învățare Sim3DPrint al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

Cod proiect

287/SGU/CI/III

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Tipul proiectului

Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare

Perioada de derulare

2019-2022

Valoarea proiectului

1.417.630,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Manager de proiect

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Centrul de Învățare, Dezvoltare Personală și Coaching al Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș / UMF Tg-Mures

Cod proiect

85/SGU/CI/I

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Tipul proiectului

Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare

Perioada de derulare

2017 - 2020

Valoarea proiectului

908.300,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Manager de proiect

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

Numele proiectului

Crearea de noi oportunitati de invatare pentru studenti pentru dezvoltarea abilitatilor practice folosind simulatoare medicale - MedSim

Cod proiect

ID POSDRU/156/1.2/G/136334

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

Tipul proiectului

Infrastructură educațională și de cercetare, dezvoltarea de protocoale în domeniul simulării medicale

Perioada de derulare

2014 - 2015

Valoarea proiectului

2.170.000,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Manager de proiect

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

b) Grant/proiect câștigat prin competiție națională - responsabil

Numele proiectului

Tehnologii de inginerie tisulara pentru regenerarea valvelor cardiace, VALVE-REGEN

Cod proiect

ID P_37_673

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

ANCS prin POC-A1-A1.1.4-E-2015

Tipul proiectului

Cercetare, dezvoltare experimentală în domeniul cardiovascular

Perioada de derulare

2016-2020

Valoarea proiectului

8.779.476,34 lei

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil cu managementul proiectului

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Terapii ce vizeaza proteina C reactiva pentru prvenirea dementei asociate cu atacul vascular cerebral ischemic, SAD-CRP

Cod proiect

ID P_37_674

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

ANCS prin POC-A1-A1.1.4-E-2015

Tipul proiectului

Cercetare, dezvoltare experimentală în domeniul neurologie

Perioada de derulare

2016-2020

Valoarea proiectului

8.856.131,39 lei

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil cu managementul proiectului

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

Numele proiectului

Centru avansat de cercetari medicale si farmaceutice – CCAMF

Cod proiect

ID POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

ANCS prin POSCCE Axa 2 Operațiunea 2.2.1

Tipul proiectului

Infrastructură de cercetare pentru teme din domeniile cardiovascular și neurologie

Perioada de derulare

2014-2015

Valoarea proiectului

46.059.586,35 lei

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil cu implementarea proiectului

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

c) Grant/proiect câștigat prin competiție națională – membru

Numele proiectului

Metoda rapida high resolution melting multiplex pentru analiza mutatiilor genelor FLT3, NPM1 si DNMT3A in leucemia acuta mieloida

Cod proiect

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1076

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

UEFISCDI

Perioada de derulare

2017-2018

Valoarea proiectului

599.191,58 lei

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Dezvoltarea și validarea unui sistem de laborator de inalta eficienta pentru testarea de noi terapii împotriva infarctului miocardic

Cod proiect

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1868

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

UEFISCDI

Perioada de derulare

2017-2018

Valoarea proiectului

599.608,88 lei

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Tehnologie optimizata de anodizare electrochimica pentru dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe baza de TiO2 pe suprafetele complexe ale implanturilor biomedicale

Cod proiect

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0142

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

UEFISCDI

Perioada de derulare

2017-2018

Valoarea proiectului

66.625,00 lei (buget aferent UMFTGM)

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Beneficiar: Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, România

Partener: Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Biomateriale colagenice populate cu celule stem pentru inlocuiri valvulare

Cod proiect

ID PNII-ID-PCCE-2011-2-0036

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Perioada de derulare

2012 - 2016

Valoarea proiectului

6.386.386,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Neuroprotectie si angiogeneza: noi factori moleculari si sisteme de administrare cu aplicare potential terapeutica

Cod proiect

ID PN-II-PCE-2012-4-0133

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Perioada de derulare

2013 - 2016

Valoarea proiectului

1.125.000,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Suprafete nanostructurate pentru imbunatatirea integrarii osoase a implanturilor de titan

Cod proiect

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2101

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Perioada de derulare

2014-2016

Valoarea proiectului

1.153.586,56 lei

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

d) Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională – responsabil partener

Numele proiectului

Program de excelenta in cercetare doctorala si postdoctorala multidisciplinara in bolile cronice

Cod proiect

ID POSDRU/159/1.5/S/133377

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare

2014 - 2015

Valoarea proiectului

1.485.018,96 lei (buget aferent UMFTGM)

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil implementare partener UMFTGM

Beneficiarul proiectului

Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa", Iași, România

Partener: Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

 

e) Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională – expert pe termen lung

Numele proiectului

Cercetare avansată prin programe post-doctorale în ştiinţe fundamentale şi clinice medicale

Cod proiect

ID POSDRU/89/1.5/S/60782

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare

2011 - 2013

Valoarea proiectului

13.810.591,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Asistent manager proiect – expert pe termen lung

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Excelență în formarea doctorala prin implementarea unui model European consacrat

Cod proiect

ID POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/80641

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare

2011 - 2013

Valoarea proiectului

5.980.494,00 lei

Funcţia sau postul ocupat

Asistent manager proiect – expert pe termen lung

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

Numele proiectului

Tehnologii avansate pentru calitate în universitatea orientată spre viitor

Cod proiect

ID POSDRU/86/1.2/S/58609

Autoritatea contractantă care a organizat competiția

Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare

2011 - 2013

Valoarea proiectului

10.991.655,01 lei

Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen lung

Beneficiarul proiectului

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, România

LUCRĂRI REPREZENTATIVE ALE DISCIPLINEI PREZENTATE LA MANIFESTĂRI STIINTIFICE NATIONALE SI INTERNATIONALE

1 Mărușteri M., Bacârea V., Brînzaniuc K. Next generation 3D Virtual Human Anatomy Laboratory, using off-the-shelf hardware and software. RoMedInf 2019 - Conference of Romanian Society for Medical Informatics, Cluj-Napoca, September 19-20, 2019. Applied Medical Informatics, 2019. Vol.41 Suppl1, pp.4 ISSN 1224-5593 https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/708

2 Ioanovici AC,Cherecheș SA, Mărușteri ȘM. Artificial intelligence applied to digestive endoscopy. RoMedInf 2019 - Conference of Romanian Society for Medical Informatics, Cluj-Napoca, September 19-20, 2019. Applied Medical Informatics, 2019. Vol.41 Suppl1, pp.19 ISSN 1224-5593 https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/712

3 Călburean PA, Mărușteri M. Implementation of deceleration capacity measurement algorithm in MatLab. RoMedInf 2019 - Conference of Romanian Society for Medical Informatics, Cluj-Napoca, September 19-20, 2019. Applied Medical Informatics, 2019. Vol.41 Suppl1, pp.22 ISSN 1224-5593 https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/707

4 Călburean PA, Mărușteri M. Correlation between vectorcardiographic and echocardiographic parameters in patients with cardiac resynchronization therapy, RoMedInf 2019 - Conference of Romanian Society for Medical Informatics, Cluj-Napoca, September 19-20, 2019. Applied Medical Informatics, 2019. Vol.41 Suppl1, pp.30 ISSN 1224-5593 https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/738

5 AVRAM C., AVRAM L, RUS V, OLAH P, GLIGOR A. Formal model for a balanced and healthy nutritional plan. Conferința Națională RoMedINF 2019. Applied Medical Informatics . 2019 Supplement1, Vol. 41, p42-42.

6 Ruța F., Tarcea M., Avram C., Voidăzan S., Stere V., Georgescu M., Abram Z.: „Associated behavior risks in a group of pregnant women from Mureș district”; Sesiunea științifică a cadrelor didactice UMF Tîrgu Mureș, 2014, Acta Medica Marisiensis, 60(4):40, categoria B+/BDI

7 A guide to understanding aortic arch anomalies with the help of computed tomography images, M. Pop, I. P. Simu; European Congress of Radiology, Vienna, 2020

8 Comparing visually estimated vs. calculated coronary artery calcium score on non-gated thoracic computed tomography examinations, A. N. Ancau, R.-B. Gagyi, I. P. Simu, M. Pop, European Congress of Radiology, Vienna, 2020

9 Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia: assessment of Right Ventricular abnormalities using Cardiac MRI, A. N. Ancau, I. P. Simu, M. Pop, European Congress of Radiology, Vienna, 2020

10 MRI and CT evaluation of conotruncal anomalies, Marian Pop, Conferința Națională a SNRIR, Târgu Mureș 23-25 Oct. 2019

11 Congenital anomalies of the aortic arch- computed tomography evaluation, Marian Pop, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Sovata, 4-5 Oct. 2019, pg. 41, Abstract book, ISSN 2457-8010

12 Our 5 years’ experience in the CT assessment of D-transposition of great arteries, Marian Pop, M. Buruian, I.P. Simu, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Sovata, 4-5 Oct. 2019, pg. 53, Abstract book, ISSN 2457-8010

13 Arrhythmogenic right ventricular dysplasia diagnosis-the radiologists’ role, Andreea Nicoleta Ancau, Mircea Buruian, Marian Pop, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Sovata, 4-5 Oct. 2019, pg. 184, Abstract book, ISSN 2457-8010

14 INTERRUPTED AORTIC ARCH TYPE B – CASE REPORT, Alexandra-Diana Curticapean, Marian Pop, Mircea Buruian, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Sovata, 4-5 Oct. 2019, pg. 94, Abstract book, ISSN 2457-8010

15 The road to PPVI in a young Fallot patient with Edwards bioprosthesis, M. Pop, C. Suteu, A. Sglimbea, EuroCMR, Venice, 2-4 May, 2019, doi.org/10.1093/ehjci/jez110.030

16 Comparison of Iodixanol 320, Iomeprol 350 and Iopromide 370 effectiveness in CT cardiothoracic angiography in infants, Marian Pop, European Congress of Radiology, Vienna, 27 Feb-3 Mar 2018

17 Left ventricle hypertrabeculation- beyond non-compaction, Marian Pop, European Congress of Radiology, Vienna, 27 Feb-3 Mar 2018

18 Comparația a 3 medii de contrast utilizate pentru ANGIO-CT la nou -născuți. Marian Pop, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Eforie Nord, 21-23 Sept 2018, pg. 36, Abstract book ISSN: 2537 - 267X

19 Povestea a doi pacienți cu ventricul stâng hipertrabeculat. Marian Pop, Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Eforie Nord, 21-23 Sept 2018, pg 52-52, Abstract book: ISSN: 2537 - 267X

20 Tehnici RMN moderne de caracterizare a miocardului; Marian Pop, Actualitati in diagnosticul si tratamentul bolilor cardiovasculare la adulti si copii, IUBCvT Tirgu Mures, 23-25. Nov. 2017

21 Evaluarea RM a tetralogiei Fallot corectate chirurgical - experiența ultimului an; Marian Pop; Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Bucuresti, 6-8 Oct. 2017

22 Pulmonary arterial hypertension in an adult patient with heterotaxy, dextrocardia and polysplenia; I. Țilea, A. Sglimbea, M.C. Tătar, M. Pop, A.E. Bocicor, E. Varga; National Congress of Cardiology, , Sinaia, 20 -23 Sept. 2017

23 Coronary congenital pathology in children - the role of combined imaging, non-invasive and invasive; A. Sglimbea, L. Gozar, M. Pop, I. Iarca, L. Hadadi; National Congress of Cardiology, , Sinaia, 20 -23 Sept. 2017

24 CT examination in a complex CHD; Marian Pop; Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Iasi, 7-8 Oct. 2016

25 On the need of improving radiology laboratory financing model; Marian Pop, Vladimir Bacarea; Romanian National Conference of Radiology and Medical Imaging, Iasi, 7-8 Oct. 2016

26 Diagnosis and evaluation of infant-type aortic coarctation: case series and review of imaging techniques; A.V. Costas, M. Pop, ECR 2016, dx.doi.org/10.1594/ecr2016/C-0813

27 A multiparameter model for the correlation between CT Hounsfield Units and blood components; Pop M, Pop R., 2015 UMF Tirgu Mures Teachers’ Scientific Session

28 Intra and inter-observer variability in measuring pulmonary arteries on CT angiography; Pop M; Costas A, Martin Alexandra, Pop Raluca, 8th Conference od PhD Students, Tirgu Mures, 9-10 December 2015

29 Determination of Reference Intervals in a Romanian Clinical Laboratory Using A Posteriori Techniques; M. Dobreanu, A. Bacârea, M. Pop, C. Bănescu, V. Bacârea, EuroMedLab Paris 2015, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2015; 53, Special Suppl, pg. S1153

30 A Comparison Between Students’ and Teachers’ Physical Activity Status; Stanciu N., Vișan Cezara-Ilinca, Stroia Alexandra, Sabau Alexandra, Pop M., Marisiensis 2015 abstract book, pg. 18

31 Comparison between reference intervals on Cobas6000 and Architect C8000 using indirect visual method; Vladimir Bacarea, Anca Bacarea, Marian Pop, Minodora Dobreanu; Sighisoara 2015, Romanian Review of Laboratory Medicine Volume 23 Supplement 1/2015, pg. S73

32 Bordi Lehel Lazslo, Rus Victoria, Opincariu Diana, Nyulas Tiberiu, Hintea Marian, Benedek Theodora. Inter-relation between altered nutritional status and clinical outcome in patients with acute myocardial infarction admitted in a tertiary intensive care unit. Cardiologia Hungarica. 2019; 49(B):B5.

33 Jani Laura, Nyulas Tiberiu, Márton Emese, Rat Nora, Rus Victoria Ancuta, Mihaela Ratiu, Theodora Benedek, Imre Benedek. Vulnerable plaques vs. non-vulnerable plaques in acute coronary syndromes. Cardiologia Hungarica. 2019; 49(B):B62.

34 Tarcea Monica, Rus Victoria, Ruta Florina, Nemes Levente, Szucs Viktoria, Guine Raquel. Romanian eating motivations scale – for community intervention strategies. “Contextual integration of Nutrition Science into Dietary Patterns and Lifestyle”, 8th National and 1st International Congress “Nutrition – Medicine of the Future”. Cluj-Napoca, May 15-18, 2019, abstract book pag. 43. ISBN 978-973-53-2352-3.

35 Cimpeanu Oana Cristina, Tarcea Monica, Rus Victoria, Voidazan Septimiu. Links between obesity, selenium supplementation and titre of thyroid peroxidase antibodies. The 6th, National Conference on Nutrition and Dietetics with International Participation "Nutrition in Relation to general and Oral Health-an interdisciplinary approach", Targu Mures, 09-11.05.2019, (Rezumat publicat în Acta Medica Marisiensis, 2019, 65(3):7, ISSN 2068-3324).

36 Florea Emilia, Rus Victoria Ancuta, Tarcea Monica. Prevalence of malnutrition using the controlling nutritional status (CONUT) score and association with biochemical parameters in hemodialysis patients. The 6th, National Conference on Nutrition and Dietetics with International Participation "Nutrition in Relation to general and Oral Health-an interdisciplinary approach", Targu Mures, 09-11.05.2019, (Rezumat publicat în Acta Medica Marisiensis, 2019, 65(3):9, ISSN 2068-3324).

37 Tarcea Monica, Rus Victoria, Fazakas Zita, Farr Anna Maria, Ruța Florina. Romanian Patients attitudes towards gluten free food products. 1st International meeting on I&D in the food sector. 05.06.2018 in Raquel Guine, Ana Cristina Ferrao. Abstract Book. ISBN 978-989-96937-4-6, 2018

38 Tarcea Monica, Nemes Levente, Rus Victoria, Zita Fazakas, Sebran Costela, Szucs Viktoria, Guine Raquel. An insight of Europeans’ knowledge about dietary fibers in relationship with obesity. 21st World Obesity Conference. J Obes Weight Loss Ther, 2018, Volume 8, page 40. ISSN: 2165-7904

39 Olah P, Ruta F, Tarcea M, Boosting research in the field of nutrition and dietetics - how to design a winning research project, The 3rd National Conference of Nutrition and Dietetics, Tîrgu Mureș, Romania, 4-5 November 2016, Book of abstracts, ISSN 2068-3324

40 Avram C, Ruta Florina, Rus Victoria, Olah P, Perian M, LOW INCOME - RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG THE ELDERLY, Days of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș, Scientific Session of University Educational Staff December 8th-9th 2016, Book of abstracts, ISSN 2068-3324

41 Harpa Marius, Movileanu Ionela, Kennamer Allison, Rierson Nicholas, Cotoi Ovidiu, Suciu Horatiu, Raicea Victor, Preda Terezia, Nistor Dan, Branzaniuc Klara, Deac Radu, Gurzu Simona, Harceaga Lucian, Olah Peter, Sircuta Carmen, Simionescu Agneta, Dandel Michael, Simionescu Dan, How Close Are We to Fully Engineering a Living Heart Valve? A Tale of Scaffolds, Stem Cells, Bioreactors and Sheep, The Heart Valve Society Annual Conference, New York, 206. Publicat in CARDIOLOGY, 2016, Volume: 134, Issue: 2, p: 137-137, ISSN: 0008-6312, eISSN: 1421-9751, IF: 1,994

Lucrari știintifice ISI sau B DI

1. Nadasan, V Rosca, AN; Tarcea, M; Abram, Z; Marusteri, M: The Quality of Romanian Breast Cancer Websites: a Five-Year Longitudinal Assessment. JOURNAL OF CANCER EDUCATION, 2018, Volume: 33, Issue: 3, Pages: 703-707, DOI: 10.1007/s13187-016-1145-8, ISSN: 0885-8195

2. Vari, CE; Osz, BE; Perian, M; Marusteri, MS; Miklos, A; Bosa, P; Tero-Vescan, A: DO AROMATASE INHIBITORS REDUCE FERTILITY AND IMPAIR SEXUAL BEHAVIOUR IN AN ANDROGEN DOPING MODEL IN RATS?, FARMACIA, 2017, Volume: 65, Issue: 3, Pages: 336-342 ISSN: 0014-8237

3. Vandenplas Y; Bacarea, A; Marusteri, M; Bacarea, V; Constantin, M ; Manolache, M: Efficacy and safety of APT198K for the treatment of infantile colic: a pilot study JOURNAL OF COMPARATIVE EFFECTIVENESS RESEARCH, 2017, Volume: 6, Issue: 2 Pages: 137‐144, DOI: 10.2217/cer‐2016‐0059, ISSN: 2042-6305

4. Gnessi L., Bacarea V, Marusteri M, Núria Piqué: Xyloglucan for the treatment of acute Diarrhea: results of a randomized, controlled, open‐label, parallel group, multicentre, national clinical trial, BMC Gastroenterology (2015) 15:153 DOI: 10.1186/s12876-015-0386-z

5. Iacob, OM; Bacarea, A; Ruta, FD; Bacarea, VC; Gliga, FI; Buicu, F; Tarcea, M; Avram, C; Costea, GC; Sin, AI. Anthropometric indices of the newborns related with some lifestyle parameters of women during pregnancy in Tirgu Mures region - a pilot study. PROGRESS IN NUTRITION. 2018,Volume: 20, Issue: 4, Pages: 585-591

6. Ruta F., Avram C., Voidăzan S., Mărginean C., Bacârea V., Ábrám Z., Foley K., Fogarasi-Grenczer A., Pénzes M., Tarcea M. Active Smoking and Associated Behavioural Risk Factors before and during Pregnancy - Prevalence and Attitudes among Newborns' Mothers in Mures County, Romania. Cent Eur J Public Health 2016, 24(4):276-280 | DOI: 10.21101/cejph.a4559

7. Avram C., Avram Eleonora Laura, Gligor Adrian. Formal Models for Describing Mathematical Programming Problem. Procedia Economics and Finance, Volume 15, 2014, ISSN: 2212‐5671, doi:10.1016/S2212‐5671(14)00617‐0

8. Olah P., Movileanu I., Suciu N., Muji M., Marusteri M., SimionescuD., Avram C. Exploring Hierarchical Medical Data stored as Multi-trees in a Relational Database. International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology; 12th - 15th October 2016, Cluj-Napoca, Romania pp 219-222. doi.org/10.1007/978-3-319-52875-5_47

9. Therapeutic Management of Trauma-related Acute Pancreatitis in a Heart Transplant Recipient, Cosmin Banceu, Simona Gurzu, Marius Harpa, Klara Brinzaniuc, Mihaela Ispas, Vasile Bud, Judit Kovacs, Marian Pop, Marius Ciorba, Hussam Al Hessein, Horatiu Suciu, Revista de chimie, 2019, 70 (9),3100-3102

10. Therapeutic Management of Trauma-related Acute Pancreatitis in a Heart Transplant Recipient, Cosmin Banceu, Simona Gurzu, Marius Harpa, Klara Brinzaniuc, Mihaela Ispas, Vasile Bud, Judit Kovacs, Marian Pop, Marius Ciorba, Hussam Al Hessein, Horatiu Suciu, Revista de chimie, 2019, 70 (9),3100-3102

11. Cristina Blesneac, Carmen Corina Șuteu, Marian Pop, Rodica Togănel, Left Pulmonary Artery Agenesis in a Pediatric Patient – Case Report, Journal of Interdisciplinary Medicine;1(1):88-91, 2016

12. Rus Victoria Ancuta, Chitu Monica, Cernea Simona, Benedek Imre, Hodas Roxana, Zavate Ramona, Nyulas Tiberiu, Hintea Marian, Benedek Theodora. Altered Nutritional Status, Inflammation and Systemic Vulnerability in Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Percutaneous Coronary Revascularization – a Prospective Study in a Level 3 Cardiac Critical Care Unit. Nutrition&Dietetics. 2020;77:212-222. FI=1.08. DOI:10.1111/1747-0080.12536. ISSN:1747-0080

13. Badau Adela, Badau Dana, Serban Costela, Tarcea Monica, Rus Victoria. Wellness integrative profile 10 (WIP10) — an integrative educational tool of nutrition, fitness and health. Journal of Pakistan Medical Association. 2018;68(6):882-887. FI=0.72. ISSN: 0030-9982-L

14. Georgescu Ion Mihai, Rus Victoria Ancuța, Tarcea Monica, Ruta Florina Daniela, Fazakas Zita, Guiné Raquel, Serban Costela, Iacob Oana, Frigy Attila. Population preferences for sources that offers information about dietary fibres health effects – an international cross-sectional survey. J Pak Med Assoc. 2019;69(7):985-990. FI=0.71, ISSN: 0030-9982-L

15. Rus Victoria, Opincariu Diana, Hodas Roxana, Nyulas Tiberiu, Hintea Marian, Benedek Theodora. Inter-relation between Altered Nutritional Status and Clinical Outcomes in Patients with Acute Myocardial Infarction Admitted in a Tertiary Intensive Cardiac Care Unit. Journal of Cardiovascular Emergencies. 2018; 4(1): 32-40. DOI: 10.2478/jce-2018-0005. ISSN: 2457 - 5518

16. Cimpeanu Oana Cristina, Rus Victoria, Tarcea Monica. Insight about Colonic Microbiota Imbalance and Obesity. Bulletin UASVM Food Science and Technology. 2019; 76(1):19-26. DOI: 10.15835/buasvmcn-fst: 2019.0007. ISSN: 2344-2344

17. Nyulas Tiberiu, Marton Emese, Rus Victoria Ancuta, Rat Nora, Ratiu Mihaela, Benedek Theodora, Benedek Imre. Morphological Features and Plaque Composition in Culprit Atheromatous Plaques of Patients with Acute Coronary Syndromes. Journal of Cardiovascular Emergencies. 2018; 4(2): 84-94. DOI: 10.2478/jce-2018-0012. ISSN: 2457 - 5518

18. Badau Dana, Talaghir Laurentiu Gabriel, Rus Victoria, Badau Adela. The Impact of the Needs and Roles of Nutrition Counselling in Sport. Human Sport Medicine. 2018;18(2):88-96. DOI: 10.14529/hsm180208. ISSN 2500-0209

19. Ratiu Mihaela, Nora Rat, Tiberiu Nyulas, Geanina Moldovan, Rus Victoria, Theodora Benedek, Imre Benedek. Coronary Plaque Geometry and Thoracic Fat Distribution in Patients with Acute Chest Pain – a CT Angiography Study. Journal of Cardiovascular Emergencies 2019;5(1):18-24. DOI: 10.2478/jce-2019-0001. ISSN: 2457 - 5518

20. T. Bataga, C. Trambitas, A. Solyom, R. Fodor, S. Bataga, S. A. Abageru, A. D. Trambitas Miron, I. Halmaciu, A. Ivanescu, Results after Using Bioactive Glass S53P4 in Reconstructive Orthopaedic Surgery - A 36 - Month Follow-up Clinical Study, Rev. Chim. 2019, 70, No. 7, FI: 1.605

21. T. S. Pop, A. D. Trambitas Miron, A. M. Pop, K. Branzaniuc, C. Trâmbitas, Magnetic Resonance Imaging Assessment of Bone Regeneration in Osseous Defects Filled with Different Biomaterials - An experimental in vivo study. MATERIALE PLASTICE BUCURESTI vol 55,No. 1/2019, FI: 1.393

22. C. Trâmbitas, A. M. Pop, A. D. Trambitas Miron, D.C. Dorobantu, F.Tabaran, B.Cordos, B.A. Suciu, K. Branzaniuc, Regeneration of Bone Defects Using Bioactive Glass Combined with Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells - An experimental in vivo study., Rev. Chim. 2019, 70, No. 6, FI: 1.605

23. T. S. Pop, A. M. Pop, A. D. Trambitas Miron, K. Brînzaniuc, S. Gurzu, C. Trâmbitas, In vivo Evaluation of a Collagen Scaffold Preconditioned with Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells Used for Bone Regeneration A histological study ,MATERIALE PLASTICE BUCURESTI vol 55,No. 4/2018, FI: 1.393

24. Trambitas C., Pop T.S., Trambitas Miron A.D., Dorobantu D.C., Brinzaniuc K., S53P4 Bioactive Glass - an Alternative Treatment of Bone Defects, Rev.Chim. 2017, 68, Vol. 2, pp.:387-389, ISSN 2537-5733, FI:1.232

25. Viana W, Miron A.D, Moisuc B., Gensel J., Villanova-Oliver M., Martin H., Towards the semantic and context-aware management of mobile multimedia, MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2011, Vol. 53, Issue: 2, pp.: 391-429, DOI: 10.1007/s11042-010-0502-6, FI:1.53

26. Miron A.D, Gensel J., Villanova-Oliver M., Semantic Analysis for the Geospatial Web - Application to OWL-DL Ontologies, WEB AND WIRELESS GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, Book Series: Lecture Notes in Computer Science, 2008, Vol. 5373, pp. 37-49, ISBN:978-3-540-89902-0, ISSN: 0302-9743, F.I.:0.402

27. Miron A.D, Gensel J., Villanova-Oliver M., Martin H., Towards the geo-spatial querying of the semantic Web with ONTOAST, Web And Wireless Geographical Information Systems, Proceedings, 2007, Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4857, pp. 121-136, ISBN:978-3-540-76923-1, ISSN: 0302-9743, F.I.:0.40

28. Monica Monea, Peter Olah, Raluca Monica Comaneanu, Violeta Hancu, Alina Ormenisan, The Role of Toluidine Blue as a Visual Diagnostic Method in Oral Premalignant Lesions. Revista de chimie, 2016, nr. 7, vol. 67, p. 1370-1372, ISSN: 0034-7752,autor corespondent

29. Monica Monea, Carmen Biriș, Edwin Sever Bechir, Nicoleta Suciu, Anca Maria Pop, Olah Peter, Effectiveness of Ni-Ti endodontic instruments on smear layer removal from radicular dentin: a scanning electron microscopy studyRevista de chimie, ISSN: 0034-7752, vol. 68, nr. 11, p. 2519-2522, 2017

30. Monica Tarcea, Zita Fazakas, Viktoria Szucs, Zsolt Kovacs, Eniko Nemes-Nagy, Peter Olah, Mariana Tilinca, Raquel Guine, Mean Dietary Fiber Intake of Romanian adults – Results of a survey questionnaire. Revista de chimie, ISSN: 0034-7752, vol. 68, nr. 9, p. 2083-2087, 2017, autor corespondent

31. Wen-Hui Fang, Shant Kumar, Garry McDowell, David Smith, Jurek Krupinski, Peter Olah, Raid Saleem Al-Baradie, Mohammad Othman Al-Rukban, Eugene Bogdan Petcu, Mark Slevin, Mesenchymal Stem Cells Loaded with p5, Derived from CDK5 Activator p35, Inhibit Calcium-Induced CDK5 Activation in Endothelial Cells, Stem Cells International, Volume 2016, Article ID 2165462, 10 pages, dx.doi.org/10.1155/2016/2165462, ISSN: 1687-966X, eISSN: 1687-9678

32. Monica Dana Monea, Peter Olah, Diana Cerghizan, Kamel Earar, Cristian Constantin Budacu, Cristina Ioana Bica, The Effectiveness of Endodontic Irrigating Solutions on Smear Layer Removal from Radicular Dentin - A scanning electron microscopic study, Materiale Plastice, 2016, vol. 53, nr. 2, p 339-341, ISSN: 0025-5289

33. Marius Harpa, Ionela Movileanu, Leslie Sierad, Ovidiu Cotoi, Horațiu Suciu, Terezia Preda, Dan Nistor, Carmen Sircuța, Klara Brânzaniuc, Radu Deac, Simona Gurzu, Lucian Harceaga, Peter Olah, Dan Simionescu, Michael Dandel, Agneta Simionescu, In Vivo Testing of Xenogeneic Acellular Aortic Valves Seeded with Stem Cells, Revista Română de Medicină de Laborator, 2016, Vol. 24, Nr. 3, p. 343-346, ISSN online: 2284-5623, ISSN-L: 1841-6624

34. Allison Kennamer, Leslie Sierad, Richard Pascal, Nicholas Rierson, Christopher Albers, Marius Harpa, Ovidiu Cotoi, Lucian Harceaga, Peter Olah, Preda Terezia, Agneta Simionescu, Dan Simionescu, Bioreactor Conditioning of Valve Scaffolds Seeded Internally with Adult Stem Cells, Tissue engineering and regenerative medicine, 2016, DOI: 10.1007/s13770-016-9114-1, pISSN 1738-2696, eISSN 2212-5469

35. Marius Mihai Harpa, Ionela Movileanu, Leslie Neil Sierad, Ovidiu Simion Cotoi, Horatiu Suciu, Carmen Sircuta, Terezia Preda, Dan Nistor, Klara Branzaniuc, Radu Deac, Michael Dandel, Simona Gurzu, Lucian Harceaga, Peter Olah, Agneta Simionescu, Dan Simionescu, Pulmonary heart valve replacement using stabilized acellular xenogeneic scaffolds; effects of seeding with autologous stem cells, Revista Română de Medicină de Laborator, 2015, Vol. 2, Nr. 4, p. 415-429, ISSN online: 2284-5623, ISSN-L: 1841-6624

36. Leslie Neil Sierad, Eliza Laine Shaw, Alexander Bina, Bryn Brazile, Nicholas Rierson, Sourav S. Patnaik, Allison Kennamer, Rebekah Odum, Ovidiu Cotoi, Preda Terezia, Klara Branzaniuc, Harrison Smallwood, Radu Deac, Imre Egyed, Zoltan Pavai, Annamaria Szanto, Lucian Harceaga, Horatiu Suciu, Victor Raicea, Peter Olah, Agneta Simionescu, Jun Liao, Ionela Movileanu, Marius Harpa, Dan Teodor Simionescu, Functional Heart Valve Scaffolds Obtained by Complete Decellularization of Porcine Aortic Roots in a Novel Differential Pressure Gradient Perfusion System, Tissue Engineering: Part C, 2015, Volume 21, Number 12, p. 1284-1296, DOI: 10.1089/ten.tec.2015.0170

Lucrări în extenso în reviste ISI fără factor de impact (2015-2020)

1. Olah P.

, Movileanu I., Suciu N., Muji M., Marusteri M., SimionescuD., Avram C. Exploring Hierarchical Medical Data stored as Multi-trees in a Relational Database. International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology; 12th - 15th October 2016, Cluj-Napoca, Romania pp 219-222. doi.org/10.1007/978-3-319-52875-5_47