ACTIVITATEA DE CERCETARE 

Cărți, capitole de cărți

Cărți

Ábrám Z, Nădășan V (ed.): Dezvoltarea capactății de cercetare în domeniul fumatului în România. Tîrgu Mureș, University Press, 2018., 238 pp, ISBN 978 973 169 521 1

Szabó A, Lázár E, Burián H, Rogers T, Foley K, Ábrám Z, Meghea C, Ciolompea T, Chaloupka FJ: The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Romania. University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, 2016

Ábrám Z.: A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely környékén, Editura Juventus, Târgu-Mureş, 2002, 128 pagini, ISBN 973-85030-9-4.

Ábrám Z.: Táplálkozás és élelmezés, Editura Juventus, Târgu-Mureş, 2001, 232 pagini, ISBN 973-85030-1-9.

Ábrám Z.: Dietetika, Editura Mentor, Târgu-Mureş, 1999, 140 pagini.

Capitole în cărți

Ábrám Z.: Kedvezőtlen népesedés, kisebbségi sors, egészségügyi helyzet, In Tatai Cs, Kovács R: Egészségünk közös ügyünk, Scientia Kiadó, 2019

Csibi S, Nădășan V, Csibi M, Ábrám Z: A depresszió vizsgálata a serdülők dohányzási magatartásának perspektívájából, In Csibi S, Csibi M: Aktuális kérdések és alkalmazások az orvosi pszichológia területéről, Ábel Kiadó, 2016

Szabó Á, Lázár E, Burián H, Rogers T, Frank J. Chaloupka, Ábrám Z: Tobacco production and trade practices in Romania in recent years: Implications for European tobacco control, In Csata A, Fejér-Király G, György O.: Value changes in a transforming economy, Risoprint, Cluj, 2016, 319-325

Ábrám Z., Tar Gy.: A romániai országos egészségfelmérő program elemzése, In Albert-Lőrincz M.: Az egészség társadalmi értéke: pszichoszociológiai írások Editura Scientia, Cluj, 2014

Ábrám Z.: A romániai lakosság, az erdélyimagyarság egészségi állapotának jellemzése, In Ember I, Kiss I, Cseh K: Népegészségügyi orvostan, PTE ÁOK, Pécs, 2013

Ábrám Z: Adatok a székelyföldi felnőttek éltemódjáról és egészségi helyzetéről, 55-62. In Krizbai T.: Egészségtükör. Közös erővel az egészségért, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011

 

Teme și direcții de cercetare

 

1.Intervenţii pentru prevenirea şi stoparea fumatului la adolescenții din România

2.Fumatul în timpul sarcinii, la studenți, în locuințe de tip familial

3.Poluarea cu particule respirabile în spaţii publice și monitorizarea calităţii aerului

4.Calitatea informaţiilor medicale pe Internetul destinat utilizatorilor nespecialişti

5.Impactul informaţiilor de pe Internet asupra stilului de viaţă (nutriţie, activitate fizică, alţi factori comportamentali) şi asupra deciziilor terapeutice ale pacienţilor

6.Urmărirea calității unor surse locale de apă

7.Studiul stării de sănătate fizică şi psihică a unor grupe populaţionale şi rolul factorilor determinanţi

8.Alte teme pentru lucrări de licență

 

Contracte și granturi de cercetare

1. Building Capacity for Tobacco Research in Romania: A Partnership among Romanian, American, and Hungarian Scientists. Contract de cercetare nr. 1RO1TW009280-01, nr. subcontract 2011-36, finanţat de National Institutes of Health – Fogarty International Center, SUA,, durata : 2012-2018

2. Studierea comparativă a fumatului şi implementarea unui program preventiv online la adolescenţii din România şi Republica Moldova, nr. 13234, UEFISCDI, 2016-2018

3. “Intervențiile multilevel pentru bolile legate de stilul de viață (riscograma, nutriția sănătoasă, alcoolul, campania Viața)”, propus spre finanțare în Programul RO 19 “Inițiative în Domeniul Sănătății Publice“, prin intermediul Mecanismului financiar Norvegian 2009-2014, în Parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică București 2014 –2016;

4. Proiect National depus spre evaluare: Az erdélyi magyarság testi és lelki egészségenek vizsgálata –Transstudy 2016, Evaluarea stării de sănătate a populației de etnie maghiară din Transilvania –Transstudy 2016

5. A csángó lakosság életmódjának és egészségi állapotának vizsgálata [Studiul modului de viaţă şi stării de sănătate a populaţiei ceangăilor], Fundaţia Teleki Laszlo, durata: 01.05.2012-30.04.2013, nr. contract: K32-30.04.2012,

6. Workshop exploratoriu ”Rolul dieteticianului în promovarea sănătăţii şi în sistemul de sănătate românesc”, PN-II-ID-WE-2012-4-011. Contract de finanţare UEFISCDI nr. 14 din 31.05.2012,

7. Împreună putem spune Nu Drogurilor, perioada: 01.05.2011 – 31.05.2012, Nr. 89 RO-12-125-2011-R1,

8. Studiu privind efectul expunerii cronice profesionale la gaze și vapori iritanți, precum și efectul acestora asupra populației generale din zonele limitrofe agentului economic, Contract de cercetare nr. 4231, durata : 01.01.2010-31.12.2012, parteneri UMF Tg. Mureș, Spitalul Clinic Județean și S.C. Azomureș S.A.

9. A Marosvásárhelyről Magyarországra történő orvosmigráció több mint fél évszázados követése, Bursă Domus, Universitatea Semmelweis, Institutul de Sănătate Publică, contract nr. 6/2010, ianuarie 2010

10. Studiu privind impactul factorilor de risc industrial asupra calității vieții la personalul angajat la stațiile de comprimare a gazelor naturale, Contract de cercetare nr. 118/07.12.2006, durata : 30.01.2007-15.01.2009, parteneri UMF Tg. Mureș și SNGN Romgaz

 

Lucrări reprezentative aledisciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale (din ultimii cinci ani)

1.Nădăşan V, Foley K,Pénzes M,Ferencz L, Ábrám Z, Urban R.Predictors of high program exposure among adolescents participating in a smoking prevention intervention inRomania., SRNT Europe, 18th Annual Conference, 6–8 September 2018, Munich, Germany.POS-Yo1-9

2.Abram Z, Nadasan V, Balint I, Csibi M, Urban R., Penzes M, Paulik E, Foley K.Application and data about the effect of an online smoking prevention program in Romania, 23rd Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. March 8-11, 2017, Florence, Italy, p. 307.

3.Nadasan V, Foley K, Penzes M, Paulik E, Mihaicuta S, Abram Z, Balint I, Csibi M, Urban R.Predictors of e-cigarette experimentation among adolescents in Romania: a six-month longitudinal study, 23rd Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. March 8-11, 2017, Florence, Italy, p.259.

4.Biro L, Szasz Zs, Hauser C, Iclanzan-Demeter A, Abram Z.Impact of anti-tobacco law on Romanian public institutions, 23rd Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. March 8-11, 2017, Florence, Italy, p.209.

5.Tarcea M, Voidăzan S, Mărginean C, Ruța F, Moldovan G, GramaO, Șipos R, Georgescu M, Rus V, Ábrám Z, Fogarasi-Grenczer A, Penzes M, Balazs P, Foley K. Evaluation of Romanian General Practitioner’s practices towards secondhand smoking among Pregnancy, 23rd Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. March 8-11, 2017, Florence, Italy, p.318., POS467.

6.TubákN, Ferencz JL, Balázs P, ÁbrámZ, Schmidt L, FerenczM, Fogarasi-Grenczer A, PénzesM, FoleyK.Nicotine dependence among fostercare residents, Society for Research on Nicotine and Tobacco. 23rd Annual Meeting Abstracts, Florence, Italy, 2017:32, POS5-101

7.Ferencz JL,TubákN, BalázsP, ÁbrámZ, SchmidtL, Ferencz M, Fogarasi-GrenczerA,PénzesM, FoleyK.The role of personnel and household smoking rules on smoking experimentation among children living in romanian foster care facilities, Society for Research on Nicotine and Tobacco. 23rd Annual Meeting Abstracts, Florence, Italy, 2017:32, POS5-102

8.SzabóA, LázárE, RogersT, FoleyK, ÁbrámZ, MegheaC, CiolompeaT, ChaloupkaF.The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Romania –SRNT Annual Meeting, Florence, Italy, 2017, p. 210

9.Lazar E, Chaloupka F, Rogers T, Szabo A, Abram Z.The longitudinal data analysis and forecast of price elasticities of cigarettes in Romania, 23rd Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. March 8-11, 2017, Florence, Italy, p.206.

10.Abram Z,Balint I, Csibi M, Nadasan V.Adaptation of an american online smoking prevention program in Romania. 22nd Annual Meeting of the Society For Research On Nicotine and Tobacco, March 2-5,2016, Chicago, IL, USA.

11.NadasanV, Foley K, Pénzes M, Paulik E, Mihaicuta S,Ábrám Z, Bálint I, Urbán R. Predictors of electronic cigarette and alternative tobacco product experimentationamong Romanian adolescents. 22nd Annual Meeting of the Society For Research On Nicotineand Tobacco, March 2-5, 2016, Chicago, IL, USA.

12.Szabo A, Rogers T, Lazar E, Chaloupka F, Burian H, Abram Z.The impact of governmental policies and multinational tobacco company practices ontobacco farming in Romania. 22nd Annual Meeting of the Society For Research On Nicotine and Tobacco, March 2-5,2016, Chicago, IL, USA.

13.Lazar E, Chaloupka F,Rogers T, Szabo A, Abram Z. Estimation of different price elasticities of cigarettes in Romania. 22nd Annual Meeting of the Society For Research On Nicotineand Tobacco, March 2-5, 2016, Chicago, IL, USA.

14.Ferencz IL,Abram Z, Schmidt L, Balazs P, Foley K. Exposure to secondhand smoke among foster care residents in Romania. 22nd Annual Meeting of the Society For ResearchOn Nicotine and Tobacco, March 2-5, 2016, Chicago, IL, USA.

15.Georgescu I, Tarcea M, Marginean C, Voidazan S, Ruta F, Foley KL, AbramZ. Association between smoking during pregnancy and low birth weight in Mures County,Romania.22ndAnnual Meeting of the Society For Research On Nicotine and Tobacco, March 2-5, 2016,Chicago, IL, USA.

16.NădăsanV, FoleyK, ÁbrámZ, MihăicutăS, BálintJ, CsibiM,, PénzesM, Paulik E, UrbanR. The short term effects of ASPIRA –a computer-assisted smoking prevention program for adolescents in Tirgu Mures, Romania: A cluster randomized parallel group prevention trial. SRNT Europe, 17th Annual Conference, Prague, Abstract book, 2016:54

17.FoleyK, FerenczIL, FerenczM, BalazsP, PénzesM, Fogarasi-GrenczerA, AbramZ, TubakN, SchmidtL.Smokefree Policies and Policy Enforcement to Prevent Secondhand Smoke Exposure among Foster Care Children in Romania, SRNT Europe, 17th Annual Conference, Prague, Abstract book, 2016:55

18.FerenczIL, FerenczM, BalazsP, AbramZ, FoleyK, SchmidtL. Smoking Habits among Foster Care Employees in Five Romanian Counties, SRNT Europe, 17th Annual Conference, Prague, Abstract book, 2016: 91

19.Ábrám Z, Nădășan V., Balint J, Foley KL.Personal and non-personal influences on smoking habits of Romanian adolescents. International Journal of Behavioral Medicine, 2016, 23 S: 112

20.NadasanV, MihaicutaS, BalintJ, CsibiM, AbramZ. Short Term Effects Of A School-Based Computer Assisted Intervention For Smoking Prevention Among Adolescents In Tirgu Mures, Transylvania, Romania, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2016, A2023

21.Tarcea M, Voidazan S, Ruta F, Georgescu IM, Marginean C, Sipos R, Abram Z, Foley K.Knowledge, Attitudes and Practices related to Smoking Cessation support among Romanian General Practitioner's, European Journal of Public Health, 2016, 26(suppl. 2):E-Poster E6

22.Nădășan V, Bálint I, Ferencz L, Mihăicuță S, Golea C, Ábrám Z. Țigările electronice și alte practici alternative fumatului la elevii din liceele tîrgumureșene. A 6-a Conferința Națională de Tabacologie –Societatea Română de Pneumologie, Tîrgu Mures 28-30 Mai, 2015.

23.Ábrám Z. Drug Consumption Attitudes at Peninsula Music Festival, International Journal of Behavioral Medicine, 2014, 21(Suppl): S6

24.Csibi S, Albert-Lorincz E, Albert-Lorincz M, Abram Z, Csibi M, Szabo B.Perceptions of social support, quality of life and self-image related to adolescents smoking behavior, 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, Psychology& Health, 2013, 21: 81-82Articole publicate de membrii disciplinei în reviste cotate ISI/indexate BDI (B+)

Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI (ultimii 5 ani)

1 Nădăşan V, Ferencz L, Ábrám Z, Foley K: Predictors of high program exposure among adolescents participating in a smoking prevention intervention in Romania, Tobacco Use Insights, 2019, 12: 1-5, DOI 10.1177/1179173X19845337

1. Ardelean CL, Pescariu S, Lighezan DF, Pleava R, Ursoniu S, Nadasan V, Mihaicuta S: Particularities of Older Patients with Obstructive Sleep Apnea and Heart Failure with Mid-Range Ejection Fraction, Medicina (Kaunas), 2019, 55, 10.3390/medicina55080449

2. Fazakas Z, Nemes-Nagy E, Fogarasi E, Preg Z, LaszloMI, Kelemen H, German-Sallo M, Balazs P, Szekely M, Nimigean VR, Foley K, Abram Z, Kikeli PI: Three-year follow-up of smoking prevalence, knowledge, attitudes and beliefs among pharmacy students at UMPhST Targu Mures, Revista de Chimie, 2019, 70(6): 2099-3005

3. Denes MI, Nadasan V, Molnar C, Bancu S, Borz CO, Abram Z: Is awareness enough to bring patients to colorectal screening?, Open Medicine, 2018, 13: 528-533, IF 0,484

4. Nădăşan V, Roşca AN,Tarcea M, Ábrám Z, Măruşteri M. The Quality of Romanian Breast Cancer Websites: a Five-Year Longitudinal Assessment.J Cancer Educ. 2018;33(3):703-707. doi: 10.1007/s13187-016-1145-8.

5. Foley K, Ferencz L, Meghea C, Abram Z, Pénzes M, Fogarasi-Grenczer A, Balazs P, Schmidt L. Home-and Car-Based Rules in Foster Care Settings to Reduce Exposure to Secondhand Smoke: Before and after Romanian National Clean Air Legislation. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(8). pii: E1631. doi: 10.3390/ijerph150816313.

6. Pénzes M, Foley KL, Nădășan V, Paulik E, Ábrám Z, Urbán R: Bidirectional associations of e-cigarette, conventional cigarette and waterpipe experimentation among adolescents: A cross-lagged model. Addictive Behaviors, 2018, 80:59-64, doi: 10.1016/j.addbeh.2018.01.0104.

7. Voidazan S, Tarcea M, Abram Z, Georgescu M, Marginean C, Grama O, Buicu F, Ruţa F: Associations between lifestyle factors and smoking status during pregnancy in a group of Romanian women. Birth Defects Res. 2018;110(6):519-526. Doi: 10.1002/bdr2.11905.

8. Balint I, Pal S, Ferencz L, Abram Z: Differences between dietary, drinking habits and physical activity of the adult population living in two distinct geografic areas of Romania, Revista de Chimie, 2018, 69(11): 3100-3105,

9. Nădășan V, Foley KL, Pénzes M, Paulik E, Mihăicuță Ș, Ábrám Z, Bálint J, Csibi M, Urbán R: The Short-term Effects of ASPIRA: A Web-based, Multimedia Smoking Prevention Program for Adolescents in Romania: A Cluster Randomized Trial. Nicotine Tob Res, 2017;19(8): 908-9156.

10. Nemes-Nagy E, Preg Z, László MI, Voidăzan S, Fazakas Zita, Germán-Salló M, Ábrám Z, Balázs P, Foley K, Kikeli PI: The influence of the new national clean air law on the PM2.5 air pollution in the campus of the UMPh Tîrgu Mureş during the implementation of the smoke-free university project, Revista de Chimie, 2017, 68(8): 1820-18247.

11. Gábos G, Dobru D, Mihály E, Bara N, Dumitrache C, Popa R, Nădășan V, Moldovan D.Recurrent ascites: a need to evaluate for hereditary angio-oedema.Lancet. 2017;390(10107):2119-2120. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32206-7.8.

12. Németh B, Ajtay Z, Hejjel L, Ferenci T, Ábrám Z, Murányi E, Kiss I.The issue of plasma asymmetric dimethylarginine reference range -A systematic review and meta-analysis.PLoS One. 2017;12(5):e0177493. doi: 10.1371/journal.pone.0177493. eCollection 2017.9.

13. Balint I, Nemes-Nagy E, Csibi M, Tubak N, Olah P, Preg Z, German-Sallo M, Tilinca M, Ormenisan A, Abram Z, Fazakas Z.The role of diet and lifestyle habits in prevention of cardiovascular diseases in Moldova and Transilvanian population.Revista de Chimie, 2017;68(7):1460-146510

14. Nădăşan V, Foley KL, Pénzes M, Paulik E,Mihăicuţă Ş, Ábrám Z, Bálint J, Urbán R.Use of electronic cigarettes and alternative tobacco products among Romanian adolescents. Int J Public Health2016;61(2):199-207

15. Ruța F, Avram C, Voidazan S, Marginean C, Bacarea V, Abram Z, Foley K, Fogarasi-Grenczer A, Pénzes M, Tarcea M: Active smoking and associated behavioral risk factors before and during pregnancy –prevalence and attitudes among new mothers in Mures county, Romania, Central European Journal of Public Health.2016;24(4):276-280

16. PopescuSD, Dănilă M, Nădășan V. Online Information about Stroke –A Soft Challenge for Critical Care Professionals. J Crit Care Med (Targu Mures). 2018;4:Online Ahead of Print. DOI: 10.2478/jccm-2018-00172.

17. Nădășan V. Should Critical Care Professionals Take Hoaxes/Rumours Seriously?J Crit Care Med (Targu Mures). 2016;2(4):205-206. doi: 10.1515/jccm-2016-0030. eCollection 2016 Oct.

Articole in extenso publicate în reviste indexate BDI(B+) (ultimii 5 ani)

1 Ábrám Z: Dohánymentes nemzedékek nevelése – nemzetközi összefogással. Korunk, 2019, 30(5): 101-105

2 Topada A, Nădăşan V, Ábrám Z: Date din studii de specialitate naționale și internaționale privind determinanții psiho-socio-economici ai fumatului în rândul elevilor din Chișinău, Arta medica, 2019, 69 (4): 15-19

3 Ferencz JL, Ferencz M, Schmidt L, Tubak N, Demeter A, Topada A, Abram Z: Assessing of smoking habits of the staff in foster care homes in the child protection system of five Transylvanian counties, AMT, 2018, 23(3): 8-10

4 Varga Sz, Ábrám Z. Cikkismertetés: Az életmód változók és a dohányzási státusz várandósság alatti összefüggése romániai nők egy csoportja körében. Egészségfejlesztés, LX. évfolyam, 2019, 1. különszám. DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.425 ,

5 Csibi M, Csibi S, Marton D , Abram Z: Smoking behaviour related to health status, self esteem, life satisfaction and perceived social support in an adolescent sample, Acta Medica Transilvanica, 2018, 23(1): 1-5

6 PopescuSD, PopescuAO, DănilăM, DobriaM, MaiorD, NădăşanV. General Characteristics and Quality of Stroke-Related Online Information –A Cross-Sectional Assessment of the Romanian and Hungarian Websites. Acta Medica Marisiensis 2018;64(3):116-1202.

7 Popescu SD, Popescu AO, Maior D, Dănilă M, Dobria M, Nădăşan V. Widely Accepted Credibility Criteria for Online Health-related Information Are Not Correlated with Content Quality of Stroke Webpages in Two Languages of Central and Eastern European Countries. Journal of Interdisciplinary Medicine2018; Online Ahead of Print. DOI: 10.2478/jim-2018-00313.

8 Popescu SD, Popescu AO, DănilăM, Păroiu R, Voidăzan S, NădăşanV. The Quality of Influenza-Related Romanian Websites –Are They Any Better than Seven Years Ago? Journal of Applied Quantitative Methods 2018;13(2):1-84.

9 Ábrám Z., Bálint J, Csibi M, Nădășan V.Számítógépes dohányzásprevenciós program marosvásárhelyi alkalmazása [Application of a computer-based antitobacco preventive program in Tirgu Mures], Egészségtudomány, 2017, 61(2): 65-755.

10 Ábrám Z. Family-Birthday –Concept, Types, Calculation and Importance, International Review of Social Sciences and Humanities, 2017;13(2): 24-286.

11 Ábrám Z: Családi születésnap - meghatározás, esetismertetés, jelentőség. Erdélyi Múzeum 2017, 79(4): 176- 184

12 Georgescu M, Tarcea M, Mărginean C, Ruța F, Rus V,Șipoș R, Ábrám Z. Relationship between high levels of Salivary Cotinine test and demographic characteristics of pregnant smokers from Mures county, Acta Medica Marisiensis, 2017; 63(1):31-35.7.

13 NădășanV. The Quality of Online Health-Related Information –An Emergent Consumer Health Issue. Acta Medica Marisiensis 2016;62(4):408-421

14 Ábrám Z. Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában [Tobacco research in Romania], Korunk, 2016, 11: 44-519.

15 Ferencz IL, ÁbrámZ, Schmidt L, Balazs P, Foley K.Tobacco use among children in Romanian foster care homes, European Journal of Public Health, 2016, 26(5): 822-82610.

16 Balint I, Denes Marton, Abram Z: The study of lifestyle and health status in the population of some moldavian village, Acta Medica Transilvanica, 2016, 21(3):8-1011.

17 Nădășan V, Gabos G, Tarcea M, Abram Z.The Prevalence and Correlates of Eating BetweenMeals in a Cross-Sectional Study of a HealthOriented Adult Population. Acta Medica Marisiensis 2016;62(1):82-8512.

18 Nădășan V, Abram Z.How credible are the Romanian health-related websites? A cross-sectional study. Acta Medica Transilvanica 2016;21(3):1-413.

19 Nădășan V, Moldovan O. The completeness and accuracy of information about coeliac disease on the Romanian websites. Journal of Applied Quantitative Methods 2018;11(3):70-7614.

20 Nădășan V, Sîmpetrean A, Tarcea M, Abram Z.Maternal Knowledge, Attitudes and PracticesRegarding Dietary Fats. Acta Medica Marisiensis 2016;62(3):346-34915.

21 Nemes-Nagy E, Fazakas Z, Preg Z, Laszlo M, Fogarasi E, German-Sallo M, Balint-Szentendrey D, Ianosi ES, Abram Z, Balazs P, Foley K, Kikeli IP: Smoking habits of pharmacy students attending the University of Medicine and Pharmacy in Targu-Mures, Revista Romana de Pneumologie, 2016, 65 (2): 90-9716.

22 Fejér E, Ábrám Z, Ferencz M, Voidăzan S, Tóth E, Szentirmay Z, Kásler M: Human papilloma virus status evaluation and survival description in selected oropharyngeal and laryngeal squamous cell carcinoma from Hungary. Journal of BUON, 2016; 21(1): 168-17417.

23 Ábrám Z, Nădășan V, Bálint J, Ferencz JL.Translation and adaptation of computer assisted smoking prevention program in Romania (ASPIRA). Acta Medica Transilvanica2015;20(3): 14-1618.

24 Ferencz IL, Finta H, Balint I, Schmidt L, Nadasan V, Abram Z: Smoking Habits of Children Institutionalized in Family Care Homes in Mures and Harghita County, Acta Medica Marisiensis, 2015, 61(3):209-21219.

25 Ferencz IL, Finta H, Schmidt L, Balint I, Nădășan V, Abram Z: Obiceiul fumatului la copiii instituționalizați și anturajul lor în județele Harghita și Mureș [Smoking habits at children living in foster care homes in Harghita and Mureș counties], Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, Chișinău, 2015, 3(60): 109-11120.

26 Nădăşan V, Chirvăsuţă R, Ábrám Z, Mihăicuţă Ş: Types of Interventions for Smoking Prevention and Cessation in Children and Adolescents. Pneumologia. 2015; 64(3): 58-62

27 Fejér Enikő Réka, Bodi Andrea, Egyed-Zsigmond Imre, Jung Ioan, Voidăzan Septimiu, Ábrám Zoltán. Specific characteristics of head and neck squamous cell carcinoma in Mures area. Acta Medica Marisiensis, 2015;61(3):206-208.

28 Szász Zs, Demeter A, Bíró L, Moldovan H, Ábrám Z, Boţianu P, Gliga P.: Smoking generated PM 2.5 exposure among Transylvanian students. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2015;118(1):154-15923.