Activitate didactică

Cursuri pentru studenți

(materie predată – an, program de studii – titular de curs )

1. Igienă – anul III, Medicină - LM– Prof. dr. Ábrám Zoltán

2. Igienă – anul III, Medicină - LR– Conf. dr. Nădășan Valentin

3. Igienă – anul II, Medicină Dentară - LM - Prof. dr. Ábrám Zoltán

4. Igienă – anul II, Medicină Dentară - LR –Conf. dr. Nădăşan Valentin

5. Igienă – profilaxie – anul I, Asistență medicală generală - LR – Conf. dr. Nădăşan Valentin

6. Igienă – profilaxie – anul I, Asistență medicală generală - LM – Șef lucr. dr. Ferencz Loránd

7. Igienă – Educaţie pentru sănătate, anul II, Asistenţă medicală generală – LR, Conf. dr. Nădăşan Valentin

8. Igienă – Educaţie pentru sănătate, anul II, Asistenţă medicală generală – LM, Șef lucr. dr. Ferencz Loránd

9. Igienă – anul II, Balneofiziokinetoterapie și recuperare - LR, Prof. dr. Ábrám Zoltán

10. Principii de dietetică și nutriție, curs opțional - anii I-III – Medicină - LM, Prof. dr. Ábrám Zoltán

11. Tehnici de promovare a sănătății nutrționale, anul I, Master Nutriție Clinică și Comunitară, LR, Prof. dr. Ábrám Zoltán

Lucrări practice

(Materie – an, program de studii- lucrare practică)

1. Igienă – anul III, Medicină – lucrări practice

2. Igienă – anul II, Medicină dentară - lucrări practice

3. Igienă – profilaxie, anul I, Asistență medicală generală - lucrări practice

4. Igienă – Educaţie pentru sănătate, anul II, Asistenţă medicală generală - lucrări practice

5. Igienă – anul II, Balneofiziokinetoterapie și recuperare - lucrări practice

6. Tehnici de promovare a sănătății nutriționale, anul I, Master Nutriție Clinică și Comunitară – lucrări practice

În cadrul disciplinei se desfășoară pregătire de rezidențiat și îndrumare de doctorat, se organizează cursuri de pregătire postuniversitară.

Manuale și îndrumătoare de lucrări practice

1. Ábrám Zoltán - Társadalom-egészségtan, University Press, Târgu-Mureş, 2006

2. Ábrám Zoltán - Környezet-egészségtan, U.M.F. Târgu-Mureş, 2008

3. Ábrám Zoltán - Az egészséges ember táplálkozása és élelmezése, UMF Târgu Mureş, 2015

4. Ábrám Zoltán, Ferencz Loránd, Nădăşan Valentin - Az egészségmegőrzés és az egészségnevelés alapjai, University Press, Tg. Mures, 2016

5. Nădășan Valentin - Nutriție - Noțiuni elementare, istorice și de actualitate. University Press, 2016

6. Tarcea Monica - Igiena mediului şi elemente de radioprotecţie, curs pentru studenţi, UMF Târgu Mureş, 2006

7. Tarcea Monica - Ecologie medicală, University Press Tg. Mureş, 2006

8. Curs igienă profilaxie (ROELME)

9. Curs igienă – educație pentru sănătate (ROELME)

11. Ábrám Z., Tarcea M., Finta H., Moldovan H. - Ghid practic de Igienă şi Sănătatea mediului, Ed. University Press Tg. Mureş, ghid de lucrări practice, UMF Târgu Mureş, 2008

12. Tarcea M., Moldovan H. - „Ghid practic de igiena mediului”, Ed. University Press Tg. Mureş, ghid de lucrări practice pentru studenţii Colegiului de Asistenţă medicală generală, UMF Târgu Mureş, 2006

13. Ábrám Z, Tarcea M., Finta H, Moldovan H, Moldovan G, Nădăşan V. - Îndrumar practic de Igienă, ghid de lucrări practice, UMF Târgu Mureş, 2011