Colectivul disciplinei

Șef disciplină

Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi

 

Membrii disciplinei

Conf. univ. dr. Anca Bacârea

Şef de lucrări dr. Fárr Ana-Maria

Şef de lucrări dr. Florina Ioana Gliga

Şef de lucrări dr. Adina Stoian

Şef de lucrări dr. Bianca Liana Grigorescu

Asist. univ. drd. Satan Edit

Biolog drd. Oana Maria Iacob, laborant

Contact

Disciplina de Fiziopatologie

Departamentul M2 – Științe funcționale și complementare

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi

Tel. 0265-215551/126

E-mail:

ovidiu.cotoi@umftgm.ro

anca.bacarea@umftgm.ro

stoian.adina@umftgm.ro

farr.anamaria@umftgm.ro

florina.gliga@umftgm.ro

bianca.grigorescu@umftgm.ro

satan.edit@umftgm.ro

oanamaria.iacob@umftgm.ro