Anunțuri

CONCURS PREPARATOR – DEMONSTRATOR – 2022-2023

Rezultatele concursului pentru preparatori - demonstratori

Competition results for the demonstrative - preparers

Criterii punctaj - Preparatori - demonstratori

Scoring criteria - demonstrative - preparers

 

FM - Programarea interviurilor

FMLE - Schedule for interviews

Disciplina de Fiziopatologie organizează concurs pentru posturile de preparator-demonstrator în cadrul Disciplinei pentru anul universitar 2022-2023. Toate informațiile, procedura de concurs și calendarul se găsesc în fișierul atașat.

Anunț

The Pathophysiology Department is organizing the competition for the positions of trainer-demonstrator within the Discipline for the academic year 2022-2023. All information, contest procedure and calendar can be found in the attached file.

Announcement