Colectivul disciplinei

Șef de disciplină
Prof. dr. Alina ȘERBAN
 

Membrii
Prof. dr. Dan DOBREANU
Prof. dr. Tibor SZILÁGYI
Conf. dr. Adriana HABOR
Conf. dr. Károly ORBÁN-KIS
Șef lucrări dr. Marcel PERIAN
Șef lucrări dr. Erzsébet Júlia METZ
Asist. univ. dr. Mihai GLIGA
Asist. univ. drd. Ioana ȘUȘ
Asist. univ. drd. István MIHÁLY
Asist. univ. drd. Rita KISS
Asist. univ. drd. Bogdan HALAȚIU
Asist. univ. drd. Ștefan Adrian MARTIN
Asist. univ. drd. Tiberiu NYULAS
Asist. univ. drd. Krisztina KELEMEN
Drd. Cristina SOMKEREKI
Drd. Mihaela DĂNILĂ
Laborant Claudia OGREAN
Operator baze date Ioan PRECUP
 

Contact

Fiziologie

Str. Gh. Marinescu nr. 38

540142 Târgu Mureș

România

Tel: +40-265-215551, int. 175

Fax: +40-365-818820

Email: admin@fizioms.ro

Pagină web: www.fizioms.ro