Colectivul disciplinei

Șef de disciplină

Prof. dr. Alina SCRIDON

 

Membrii

Prof. dr. Dan DOBREANU

Prof. dr. Tibor SZILÁGYI

Prof. dr. Alina SCRIDON

Conf. dr. Adriana HABOR

Conf. dr. Károly ORBÁN-KIS

Șef lucrări dr. Marcel PERIAN

Șef lucrări dr. Erzsébet Júlia METZ

Șef lucrări dr. Stefan Adrian MARTIN

Asist. univ. dr. Mihai GLIGA

Asist. univ. drd. Ioana ȘUȘ

Asist. univ. drd. István MIHÁLY

Asist. univ. drd. Rita KISS

Asist. univ. drd. Bogdan HALAȚIU

Asist. univ. drd. Tiberiu NYULAS

Asist. univ. drd. Krisztina KELEMEN

Drd. Cristina SOMKEREKI

Drd. Mihaela DĂNILĂ

Laborant Claudia OGREAN

Operator baze date Ioan PRECUP

Contact

Fiziologie

Str. Gh. Marinescu nr. 38

540142 Târgu Mureș

România

Tel: +40-265-215551, int. 175

Fax: +40-365-818820

Email: admin@fizioms.ro

Pagină web: www.fizioms.ro