Activitate didactică

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Cursuri pentru studenți

1. Fiziologia sângelui și a sistemului respirator – Anul I, Medicină Generală, limba de predare română – Șef lucrări dr. Marcel Perian

2. Fiziologia sângelui și a sistemului respirator – Anul I, Medicină Generală, limba de predare maghiară –Conf. dr. Károly Orbán-Kis

3. Fiziologia cardiovasculară și a sistemului renal – Anul II, Medicină Generală, limba de predare română – Prof. dr. Dan Dobreanu, Prof. dr. Alina Șerban

4. Fiziologia cardiovasculară și a sistemului renal – Anul II, Medicină Generală, limba de predare maghiară – Prof. dr. Tibor Szilágyi

5. Fiziologia sistemelor nervos, endocrin și gastrointestinal – Anul II, Medicină Generală, limba de predare română – Conf. dr. Adriana Habor

6. Fiziologia sistemelor nervos, endocrin și gastrointestinal – Anul II, Medicină Generală, limba de predare maghiară – Prof. dr. Tibor Szilágyi

7. Fiziologia sângelui și a sistemului respirator – Anul I, Medicină Generală Engleză – Șef lucrări. dr. Erzsébet Júlia Metz

8. Fiziologia cardiovasculară și a sistemului renal – Anul II, Medicină Generală Engleză – Prof. dr. Alina Șerban

9. Fiziologia sistemelor nervos, endocrin și gastrointestinal – Anul II, Medicină Generală Engleză – Prof. Dr. Tibor Szilágyi

10. Fiziologie – Anul I, Medicină Dentară, limba de predare română – Asist. Univ. dr. Mihai Gliga

11. Fiziologie – Anul I, Medicină Dentară, limba de predare maghiară – Prof. Dr. Tibor Szilágyi

12. Fiziologie – Anul I, Medicină Dentară, limba de predare engleză – Șef lucrări. dr. Erzsébet Júlia Metz

13. Fiziologie – Anul I, Farmacie, limba de predare română – Șef lucrări dr. Marcel Perian

14. Fiziologie – Anul I, Farmacie, limba de predare maghiară – Conf. dr. Károly Orbán-Kis

15. FIZIOLOGIE – Anul I, Asistență Medicală Generală, limba de predare română – Conf. Dr. Adriana Habor

16. Fiziologie – Anul I, Asistență Medicală Generală, limba de predare maghiară – Șef lucrări dr. Erzsébet Júlia Metz

17. Fiziologie generală – Anul II, Balneofiziokinetoterapie – Asist. univ. dr. Sorin Albu

18. Fiziologie generală – Anul II, Educație fizică și Sport – Asist. univ. dr. Sorin Albu

19. Ergofiziologie – Anul II, Balneofiziokinetoterapie – Șef lucrări dr. Marcel Perian

20. Ergofiziologie – Anul II, Educație fizică și Sport – Șef lucrări dr. Marcel Perian

21. Fiziologie generală și nutrițională – Anul I, Nutriție și Dietetică – Șef lucrări dr. Marcel Perian

 

Lucrări practice

1. Fiziologia sângelui și a sistemului respirator – Anul I, Medicină Generală – Lucrări practice

2. Fiziologia cardiovasculară și a sistemului renal – Anul II, Medicină Generală – Lucrări practice

3. Fiziologia sistemelor nervos, endocrin și gastrointestinal – Anul II, Medicină generală – Lucrări practice

4. Fiziologie – Anul I, Medicină dentară – Lucrări practice

5. Fiziologie – Anul I, Farmacie – Lucrări practice

6. Fiziologie – Anul I, Asistență Medicală Generală – Lucrări practice

7. Fiziologie generală – Anul II, Balneofiziokinetoterapie – lucrări practice

8. Fiziologie generală – Anul II, Educație fizică și Sport – lucrări practice

9. Ergofiziologie – anul II, Balneofiziokinetoterapie – Lucrări practice

10. Ergofiziologie – anul II, Educație fizică și Sport – Lucrări practice

11. Fiziologie generală și nutrițională – Anul I, Nutriție și Dietetică – Lucrări practice

 

Manuale, cursuri și îndrumătoare de lucrări practice

1. Metz J, Orbán-Kis K, Szilágyi T. Élettan. Studium Kiadó, Marosvásárhely; Erdélyi Múzeum- Egyesület 2020.

2. Scridon A, Dobreanu D, Șerban R. Cardiac Physiology. Editura University Press TîrguMureș, 2015.

3. Albu S, Gliga M, Lupu S, Metz J, Mureșan S, Orbán-Kis K, Perian M, Scridon A, Száva I, Șerban R, Șuș I (sub redacția Scridon A, Dobreanu D). Physiology Laboratory Exercises: Cardiovascular system. Editura University Press Tîrgu Mureș, 2015.

4. Orbán-Kis K, Mureșan S, Metz EJ, Szőcs I. Physiology Laboratory Exercises: Blood and respiratory function. Editura University Press Tîrgu Mureș, 2015

5. Orbán-Kis K, Szilágyi T. A vér élettana. Editura University Press, 2014

6. Dobreanu D, Szilágyi T, Orbán-Kis K, Albu S, Bărbat G, Metz EJ, Mureșan S, Perian M, Scridon A. Fiziologie Umană: Aparatul cardiovascular. Îndreptar de lucrări practice. Editura University Press, Târgu Mureș, 2010.

7. Mureșan SS, Orbán-Kis K. Human Physiology (blood and respiratory system) – Practical works. Editura University Press, Târgu Mureș, 2009.

8. Szilágyi T, Habor A, Orbán-Kis K, Albu S, Bărbat G, Metz EJ, Perian M. Fiziologie Umană. Îndreptar de lucrări practice. Editura University Press, Târgu Mureș, 2008.

9. Dobreanu D. Fiziologia aparatului cardiovascular. Note de curs. Editura University Press Tîrgu Mureș, 2007.

Site Disciplina