CERCETARE

ACTIVITATEA DE CERCETARE

3.1. Cărţi şi capitole de cărţ i

1. Voidăzan Toader Septimiu, Ruţa Florina Daniela; “Epidemiologia bolilor canceroase“ Editura University Press - Tîrgu Mureş, 2016, 160 de pagini, ISBN 978-973-169-480-1, Cod CNCSIS 210

2. Voidăzan Toader Septimiu, Moldovan Geanina: “Rujeola: Trecut, prezent şi viitor“, Editura University Press –Tîrgu Mureş, 2013, 137 pagini, ISBN 978-973-169-263-0, Cod CNCSIS 210

3. Sabău Monica, Voidăzan Septimiu, Golea Cristina: “Epidemiologie generală - ediţia a 2- a“. Ed. University Press Tîrgu Mureş, 2010, 144 pagini, ISBN 978-973-169-115-2, Cod CNCSIS 210

4. Luigi diBonito, Chistine Bergeron, Mircea Onofriescu, Szabo Bela, Sabău Monica, Septimiu Voidăzan: ”Aspecte epidemiologice ale cancerului de col uterin”paginile 9-24 în ”Promovarea şi standardizarea aplicării în context european a metodelor de detectare precoce şi diagnostic morfologic a carcinomului cervical şi leziunilor precursoare acestuia”, Ed. University Press Tîrgu Mureş, 2008, 294 pagini, ISBN 978-973-169-002-5, cod CNCSIS 210

 

3.2. Teme și direcții de cercetare

1. Compararea a trei metode de determinare a biomarkerilor proteici în diagnosticarea leziunilor scuamoase intraepiteliale ale colului uterin

2. Metabolomica Toxicităţii Nanoparticulelor – Abordare Multidisciplinară

3. Motivaţii şi bariere ale vaccinării împotriva infecţiei cu Human Papillomavirus

4. Percepțiile populației generale față de consumul de antibiotice

5. Infecțiile asociate asistenței medicale

6. Metode de screening în cancerul de col uterin, colorectal și mamar

7. Seroprevalența în rujeolă

 

3.3. Granturi naționale și internaționale de cercetare

1. Dr. Voidăzan Septimiu: Director de proiect, 2019-2021, derulat prin UMFST G.E Palade Tg. Mureș: “Compararea a trei metode de determinare a biomarkerilor proteici în diagnosticarea leziunilor scuamoase intraepiteliale ale colului uterin”, număr de contract: 615/14/17.01.2019, 20.000 EUR, perioada de derulare: 24 luni

2. Dr. Voidăzan Septimiu: Bursă postdoctorală: “Cunoştiinţe, atitudini, motivaţii şi bariereale vaccinării împotriva infecţiei cu Human Papillomavirus”.în cadrul proiectului:European Social Found, Human Resources Development Operational Programme 2007‐2013, project no. POSDRU/159/1.5/S/136893, perioada mai 2014‐octombrie 2015

3. Dr. Voidăzan Septimiu: Director de proiect, 2015‐2016, derulat prin UMF Tg. Mureș: “METABOLOMICA TOXICITĂŢII NANOPARTICULELOR – ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ”,număr de contract: 235/06.01.2016, 5.000 EUR, perioada de derulare: 12 luni

4. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru în Proiectul internaţional nr 1RO1TW009280‐01 intitulat:Smoking and Exposure to secondhand smoking among Pregnant Women and Children (director de proiect conf dr. Tarcea Monica), parte din proiectul Building Capacity forTobacco Research in Research in Romania, coordonat de prof. univ Abram Zoltan, perioada iul 2012‐iun 2017, proiect finanţat de National Institute of Health‐Fogarty International Center, USA. Valoare contract; 664644 dolari

5. Dr. Golea Cristina: Membru în Proiectul internaţional nr. 1RO1TW009280‐01BuildingCapacity for Tobacco Research in Romania, coordonat de prof. univ Abram Zoltan, perioada iul 2012 – iun 2017, proiect finantat de National Institute of Health – Fogarty International Center, USA

6. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru în Proiectul naţional “Intervenţiile multilevel pentrubolile legate de stilul de viaţă (riscograma, nutriţia sănătoasă, alcoolul, campaniaViaţa)”, propus spre finanţare în Programul RO 19 “Iniţiative în Domeniul Sănătăţii Publice“,prin intermediul Mecanismului financiar Norvegian 2009‐2014, în Parteneriat cu InstitutulNaţional de Sănătate Publică Bucureşti ca Promotor; perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie2016; valoare cheltuieli eligibile = 17.500 Euro. Acord de parteneriat nr 4852 din24.04.2014

7. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru în Proiectul depus în cadrul Competiției Naționale pentruProiecte de Cercetare organizată de Societatea Română de Dermatologie, intitulat.Evaluarea necesității unui program/strategii naționale de educație pentru sănătate îndomeniul infecției cu HPV (Human Papilloma Virus) ca factor major în prevenirea,depistarea precoce și tratarea infecțiilor genito‐uro‐anale cu HPV și a patologiei tumoraleinduse de acestea, Director de proiect Conf. univ. Dr. Silviu‐Horia Morariu, medic primardermato‐venerolog, UMF Tg. Mureș. 2014‐2015

8. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru granturi Interne ‐ Proiecte Colective 2014, derulat prinUMF Tg. Mureș: “Rolul citokinelor în imunopatogeneza sclerozeimultiple/encefalomielitei autoimune experimentale și evaluarea terapieiimunomodulatoare prin biomarkeri” (Director de proiect prof. dr. Rodica Bălaşa), numărde contract: 18/2014, 20.000 EUR, perioada de derulare: 2014‐2016

9. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru granturi Interne ‐ Proiecte Colective 2015, derulat prinUMF Tg. Mureș: “Studiul morfologic și molecular al mecanismului neuroprotectiv șineuroregenerativ al acizilor grași polinesaturaţi (omega 3) în ischemia cerebrală indusăexperimental” (Director de proiect șef de lucrări dr. Horvath Emoke), număr de contract:1/2015, 20.000 EUR, perioada de derulare: 2016‐2018

10. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru granturi Interne ‐ Proiecte Colective – cu finanțareprivată 2015, derulat prin UMF Tg. Mureș: “Markeri predictivi de profil tensional non‐dipper la pacienții cu hipertensiune arterială esențială” (Director de proiect conf. dr. Țilea Ioan), număr de contract: 6849/15.06.2015, în derulare: 2015‐2016

11. Dr. Voidăzan Septimiu: Membru investigator (analiza statistică a datelor), în studiul: Prospective, open, controlled study, with parallel groups, to determine the effect of beer consumption on postmenopause symptoms, Head of Clinical Trial Dr. Carmen Vizman, 2014.

3.4 Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale

1. A Loghin, A Nechifor-Boila, A Borda, IA Nechifor-Boila, S Voidazan, E Dee, M. Decaussin-Petrucci. Programmed Death Ligand-1 (PD-L1) immunohistochemical assessment using QR1 clone in muscle-invasive urothelial carcinoma: a comparative study with 22C3 clone . VIRCHOWS ARCHIV.2019. 475, S179-S179

2. IA Nechifor-Boila, A Nechifor-Boila, M Decaussin-Petrucci, A Loghin, C Chibelean, A Ruffion, S Voidazan, A Borda. PDL-1 in urothelial carcinoma: can clinical and pathological factors predict the immunohistochemical expression status? VIRCHOWS ARCHIV. 2019. 475, S181-S181

3. Radu-Corneliu Duca, Horatiu Moldovan, Matteo Creta, Katrien Poels,Septimiu Voidazan, Lode Godderis, Jeroen Vanoirbeek. O5B. 2 Dermal exposure to solvents: a need for quantitative analysis . Occup Environ Med. 2019, 76 (Suppl 1), A43-A43

4. Georgescu Anca Meda; Banescu Claudia; Azamfirei Razvan; Voidazan Septimiu; Azamfirei Leonard, The impact of TNF-α genetic variability on sepsis risk and its severity, Critical Care Medicine: January 2019 - Volume 47 - Issue 1 - p 27 , doi: 10.1097/01.ccm.0000550845.11477.6a, ISSN: 0090-3493, revista FI 6,630

5. Voidăzan S, Moldovan H. Golea Cristina, Moldovan Geanina. Study on patients knowledge, a attitudes and perceptions about antibiotic use and antimicrobial resistance , Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2018, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2018, 1/suppl. 19, ISSN: 2068-3324

6. Chiujdea S, O.S. Tataru, A. Hutanu,S. Voidăzan, Borda Angela, M.D. Vartolomei, O. Martha, Low serum Fascin is correlated with advanced age in male population , Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2018, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2018, 1/suppl. 80, ISSN: 2068-3324

7. O.S. Tataru, A. Hutanu,S. Voidazan, D. Porav-Hodade,C.B. Chibelean, A. Sin, A. Loghin, V. Osan, M.D. Vartolomei, O. Martha. Serological investigation of Fascin-1 in prostate cancer: A case-control study . European Urology Supplements, 2018, Volume 17, Issue 12, Page e2633, ISSN: 1569-9056, revista FI 2,585

8. OS Tătaru, Veronica Ghirca, R Boja, Orsolya Martha, D Porav, CB Chibelean, C Todea, MD Vartolomei, S Voidazan, D Balan, A Brad, AO Vida. Rezultatele, eficacitatea şi siguranţa nefrolitotomiei percutanate în managementul litiazei coraliforme . Romanian Journal of Urology. 2018. 17 (2), 86-87

9. Ovidiu Grama, Marius Gliga, Septimiu Voidăzan, The role of theoretical ultrasound training in improving the estimated fetal weight. Al-6-lea Congres al Societatii Romane de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie, Bucuresti, 16-17 Mai 2018, Ginecologia, Anul VI, Nr. 19 (1) 2018, Supl. 1, DOI: 10.26416/Gine.19.1.2018. ISSN 2457-5666

10. Ovidiu Grama, Marius Gliga, Septimiu Voidăzan, Nașterea la adolescente – o provocare tot mai frecventă, Congresul Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, Volum de rezumate, ISBN 978-976-0-27806-4

11. M. Parvu, S. Coman, M. Tilinca, S. Voidazan. Systemic lupus erythematosus and atherosclerosis: Accidental association or pathogenic consequence? Atherosclerosis, 2018, Volume 275, Page e121, ISSN: 0021-9150, revista FI 3.356

12. Matteo Creta, Horatiu Moldovan, Septimiu Voidazan, Lode Godderis, Radu Corneliu Duca, Jeroen Vanoirbeek. Contributions of dermal vs air exposure to biomonitoring for solvent exposure . Occup Environ Med, 75 (suppl 2): A414-A414, 32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH), Dublin, Ireland, 29th April to 4th May 2018, ISSN: 1351-0711, revista FI 3.965

13. M Parvu, S Coman, M Tilinca, S Voidazan. A simple method to evidence subclinical atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus . Lupus Science & Medicine, 2018, Volume 5, Issue Suppl 1, ISSN: 2053-8790

14. M Parvu, G Novac, A Nistor, I Scheip, S Voidazan - Pain in knee: more than just wear and tear due to osteoarthritis , Clinical and experimental rheumatology, 2018, 36 (1): S61-S61, ISSN: 0392-856X, revista FI 3,201

15. Georgescu Anca, Meda; Chirtes Ioana; Szederejesi Janos; Dobreanu Minodora; Voidazan Septimiu; Hutanu Adina; Azamfirei Leonard. Diagnostic value of soluble urokinase plasminogen receptor in critically ill septic patients. Critical Care Medicine: January 2018 - Volume 46 - Issue 1 - p 739 , doi: 10.1097/01.ccm.0000529512.73784.d7 ISSN: 0090-3493, revista FI 6,630

16. Scarlat Florentina-Cristina, Molnar Calin, Ciobanu Maria Cristina, Petrisor Dragos-Ioan, Tomac Andrei Alexandru, Suciu Bogdan Andrei, Voidazan Septimiu, The importance of neutrophils to lymphocytes ratio and thrombocytes to lymphocytes ratio as prognostic factors for patients with rectal cancer . International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 28th of March – 1st of April 2018, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2018, 64/suppl. 1:109, ISSN: 2068-3324

17. Stroia Alexandra, Stroia Andreea, Voidăzan Septimiu, Zuccotti Gian Vincenzo, The european comparative study regarding measles. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 28 th of March – 1st of April 2018, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2018, 64/suppl. 1:30, ISSN: 2068-3324

18. Voidăzan S, Moldovan H. Potential human health effects in exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy , Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2017, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2017, 63/suppl. 4:22, ISSN: 2068-3324

19. Gheorgheciuc B., Calin I B, Manescu I B, Becica E, Haj O A, Voidazan S, Satisfaction of patients admitted in state hospitals compared with those treated in private clinics , International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 29th of March - 2rd of April 2017, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2017, 63/suppl. 1:117, ISSN: 2068-3324

20. Calin I B, Gheorgheciuc B, Manescu E A, Palamariu A-M, Becica E, Voidăzan S, The level of trust in population regarding information about vaccines and their effects –the importance of family physician, International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 29th of March - 2rd of April 2017, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2017, 63/suppl. 1:116, ISSN: 2068-3324

21. Irimia P-L, Voidăzan S, General characteristic of Clostridium difficile infection in an clinical emergency hospital since 2014 until 2016 , International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 29th of March - 2rd of April 2017, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2017, 63/suppl. 1:37-38, ISSN: 2068-3324

22. Magdo O A, Voidăzan S, The influence of BMI and HBA1c in developing type 2 diabetes mellitus, International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 29th of March - 2rd of April 2017, Tg. Mureș, UMF Tg. Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2017, 63/suppl. 1:120, ISSN: 2068-3324

23. Anca Meda Georgescu, Iudita Badea , Minodora Dobreanu, Claudia Banescu, Adina Hutanu, Septimiu Voidazan , Ioana Chirtes, Leonard Azamfirei . Prognostic value of interleukin-6 plasma levels and its genetic polymorphisms in critically septic patients Journal of Critical Care , Volume 42 , December 2017, Page 395, ISSN: 0883-9441, revista FI 2,872

24. Creta Matteo; Moldovan Horatiu; Voidazan Septimiu; Godderis Lode; Vanoirbeek Jeroen; Duca Radu Corneliu. Evaluation of the exposure to solvents in workers from a thermoplastic panels factory: air, dermal and bio-monitoring 2017-1 0; International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-10), Date: 2017/10/01 - 2017/10/04

25. R Balasa, A Hutanu, D Pure, S Voidazan, L Barcutean, MS Maier. The expression of matrix metalloproteinase peripheral profile in multiple sclerosis patients treated with natalizumab: Possible additional mechanisms of natalizumab action , - EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 2017, 24:190-190, ISSN: 1351-5101, revista FI 4,621

26. M Parvu, GM Muresan, AI Cozos, IA Biro, HV Popoviciu, S Szasz, S Voidazan. Quality of life and work in patients with ankylosing spondylitis of working age . Annals of the Rheumatic Diseases, 2017, 76:1440, ISSN: 0003-4967, revista FI 12,350

27. Simona Stolnicu, Denisa Moncea, Alis Dema, Simion Geambasu, Cosmin Moldovan, Maria Comanescu, Septimiu Voidazan, Rares Georgescu, Isabel Alvarado-Cabrero, Erika Resetkova, Rares Buiga. Androgen Receptor (AR) Expression in Invasive Male Breast Carcinoma (MBC): An International Multi-Institutional Review of 168 Cases Emphasizing the Potential Use of AR as a Therapeutic Target . Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 2017, 25(2):e18-e20, ISSN: 1541-2016, revista FI 2,042.

28. Adina Stoian, Anca Moţăţâianu, Ioana Rodica Bălaşa, Minodora Dobreanu , Septimiu Voidăzan, Claudia Bănescu, Polimorfismul Transforming Growth Factor Beta-1 T869C şi a factorului de creştere endotelial vascular C936T la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 şi neuropatie diabetică periferică. Romanian Journal of Neurology, 2017, The 15th Congress of The ROMANIAN SOCIETY Of NEUROLOGY, vol 16, ISSN: 1843-8148

29. Rodica Bălaşa, Zoltan Bajko, Adina Hutanu, Septimiu Voidăzan, Smaranda Maier Disfuncţia cognitivă şi neuroinflamaţia la pacienţii cu scleroză multiplă trataţi cu natalizumab. Romanian Journal of Neurology, 2017, The 15th Congress of The ROMANIAN SOCIETY Of NEUROLOGY, vol 16, ISSN: 1843-8148

30. S Maier, R Balasa, Z Bajko, L Barcutean, S Voidazan, A Maier, A Motataianu, N Stirbu. The risk factors for suicidal ideation in a Romanian cohort of multiple sclerosis patients . MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL, 2016, 22:766-767, ISSN: 1352-4585, revista FI 5,280.

31. S Stolnicu, D Moncea, A Demo, S Geambasu, C Moldovan, M Comanescu, S Voidazan, R Georgescu, I Alvarado-Cabrero, E Resetkova, R Buiga Androgen Receptor (AR) expression in invasive Male Breast Carcinoma (MBC): An international multi-institutional review of 168 cases , VIRCHOWS ARCHIV, 2016, 469:S46-S46, ISSN: 0945-6317, revista FI 2,936.

32. R Balasa, Z Bajko, A Hutanu, S Voidazan, SM Maier. Natalizumab treatment modifies peripheral cytokine profile in multiple sclerosis patients . MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL, 2016, 22:607-607, ISSN: 1352-4585, revista FI 5,280.

33. A Loghin, C Banescu, A Nechifor-Boila, C Chibelean, O Martha, F Tripon, S Voidazan, A Borda, DNA repair gene polymorphisms and risk of clear cell renal cell carcinoma VIRCHOWS ARCHIV, 2016, 469:233-234, ISSN: 0945-6317, revista FI 2,936.

34. M. Parvu, S. Coman, S. Voidazan, Rheumatoid arthritis and atherosclerosis: Why is important to evaluate this? 84 th EAS Congres, May 29-June 1, 2016, Innsbruck, Austria, Atherosclerosis, Volume 252, September 2016, Page e17, ISSN: 0021-9150, revista FI 3.356.

35. M. Parvu, S. Coman, S. Voidazan, M. Tilinca, Assessment of microvascular damage in patients with systemic lupus erythematosus – capillaroscopic examination . 10th European Lupus Meeting 2016, 05-08 Octomber 2016/Venice, Italy. Clinical and Experimental Journal of Rheumatology 2016;34,S 89ISSN0392-856X, revista FI 2,495

36. I Tilea, A Hutanu, S Voidazan, CI Puiac, A Varga. Circadian blood pressure profile, inflammatory markers and epicardial fat thickness in hypertensive patients . Journal of Hypertension, 2016 doi: 10.1097/01.hjh.0000491942.57815.7c ISSN: 0263-6352, 4,72 Impact Factor

37. Stolnicu S, Moncea D, Dema A, Buiga R, Moldovan C, Georgescu R, Toganel C, Voidazan S, Resetkova E, Comanescu M, Alvarado-Cabrero I. Analysis of Clinical-Pathological Data with Impact on Overall Survival (OS) in Male Breast Carcinoma: An International Multi-Institutional Study of 220 Cases . In Laboratory Investigation 2016 Feb 1 (Vol. 96, pp. 74A-74A). ISSN: 0023-6837 4,202 Impact Factor

38. M.S. Maier; Z. Bajko; A. Motataianu; L. Bărcuţean; S. Voidăzan; R. Bălaşa, The effects of smoking on clinical evolution of multiple sclerosis patients treated with first line DMT s, Congress of the European Academy of Neurology, Copenhagen, Denmark, June 2016, European Journal of Neurology. 23():318, Jun 2016, 3,956 Impact Factor

39. Moldovan H, Voidăzan Septimiu, Szasz Zsuzsanna, Marin Andreea, Vlasiu Ancuta . Tools for risk stratification in exposure to nanoparticles. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 62, ISSN: 2068-3324

40. Voidăzan Septimiu, Moldovan H, Szasz Zsuzsanna, Marin Andreea, Vlasiu Ancuta. Biomarkers for occupational exposure to nanoparticles. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 62, ISSN: 2068-3324

41. Balasa Rodica, Hutanu Adina, Voidăzan Septimiu, Motataianu Anca, Barcutean Laura, Bajko Z, Maier Smaranda. Interleukin 17- a predictive biomarker of treatment response to interferon-beta in multiple sclerosis patients. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 60, ISSN: 2068-3324

42. Maier Smaranda, Maier Anca, Bajko Z, Motataianu Anca, Voidăzan Septimiu, Barcutean Laura, Balasa Rodica. Evaluation of depression in a large Romanian cohort of multiple sclerosis patients. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 59, ISSN: 2068-3324

43. Moldovan Geanina, Tarcea Monica, Ruta Florina, Ceana Daniela, Voidăzan Septimiu, Abram Z, Moldovan H. Evaluation of interest and addressability of women during pregnancy to health practitioners in Mures county Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 49, ISSN: 2068-3324

44. Petrovan Cecilia, Lubeniță-Enache F, Mocan Simona, Voidăzan Septimiu, Bogozi Balint B, Comisel SI. Preliminary study of oropharyngeal carcinomas in the clinic of oral and maxillo-facial surgery Tirgu Mures Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62, suppl. 8: 42, ISSN: 2068-3324

45. Ruta Florina, Rus Victoria, Georgescu Mihai, Moldovan Geanina,Voidăzan Septimiu, Golea Cristina, Tarcea Monica. ,, Evaluation of the Romanian dietitian's employment system and influencing factors,,. A 9-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 6-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 8: 21, ISSN: 2068-3324

46. Pogacean Simona, Pintea -Simon Ionela -Anca, Harsan Maria,Voidăzan Septimiu, Bancu Ligia, Oltean Galafteon. ,, Study of risk factors depending on age groups in deep vein thrombosis ,, A 9-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 6-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 8: 15, ISSN: 2068-3324

47. Huțanu Adina, Maier Smaranda, Oprea Oana,Voidăzan Septimiu, Barbu Ștefan, Dobreanu Minodora. ,, Phosphorylated neurofilaments heavy chains correlate with severity of ischemic stroke,, A 9-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 6-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2016, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 8: 8, ISSN: 2068-3324

48. M Tarcea, S Voidazan, F Ruta, M Georgescu, C Marginean, R Sipos, Z Abram, K Foley:,, Knowledge and Practices related to Smoking Cessation support among Romanian General Practitioner’s". European Public Health Conference, Vienna, Austria, 9-12 November 2016, European Journal of Public Health, 26(suppl. 1):465, ISSN 1101-1262, (revistă indexată ISI) FI: 2.516, www.eurpub.oxfordjournals.org ;

49. Cosmina Uzun, Eniko Nemes, Zita Fazakas, Victor Sămărghițan,Septimiu Voidăzan. Cervical cancer screening program chalange of public health. International Conference, ICLPA 5th EDITION, 3-4 November, 2016 Tg. Mureș, Romania, Curentul juridic

50. Kikeli Pál István, Fazakas Zita, László Mihály, Preg Zoltán, Germán-Salló Márta, Septimiu Voidăzan, Csomay Károly, Tamás Zsolt-Mihály, Ábrám Zoltán, Balázs Péter, Kristie Foley, Nemes-Nagy Enikő. Monitoring Of Tobacco Smoke Generated Air Pollution In Facilities Of The University Of Medicine And Pharmacy In Tîrgu Mureş, Romania 2015-2016, During Implementation Of Smoke Free Policy . SRNT EUROPE , September 2016, PRAGUE

51. I Tilea, A Hutanu, S Voidazan, CI Puiac, A Varga. Circadian blood pressure profile, inflammatory markers and epicardial fat thickness in hypertensive patients . Journal of Hypertension, 2016 doi: 10.1097/01.hjh.0000491942.57815.7c ISSN: 0263-6352, 4,72 Impact Factor

52. R. Balasa, A. Hutanu, S. Voidazan, Z. Bajko, S. Maier, Natalizumab treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis patients influences the peripheral cytokine profile: new possible immunological mechanisms of action , The 14th Congres of The Romanian Society of Neurology, Bucharest 18-21 May, 2016, Romanian Journal of Neurology, vol XV, Suppl. 1, 2016

53. Alexandra-Madalina Ionel, Voidăzan Septimiu, Ruța Florina Daniela, Ioana Mihaela Chincesan. The etiological factors of iron-deficiency anemia in infants and young children. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 66, ISSN: 2068-3324

54. Diana-Adriana Luca, Anca Alexandra Molnar, Alexandra Mocanu, Voidăzan Septimiu, Vlad-Olimpiu Butiurca, Nadasan Valentin. The relationship between educational factors and smoking habits in grade nine highschool students. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 3, ISSN: 2068-3324

55. Elena Lavinia Pastramoiu, Viorel Moise,Septimiu Voidazan, Emoke Fulop. Premalignant lesions evaluated through gastric biopsies. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 17, ISSN: 2068-3324

56. Alin Ichim, Septimiu Voidazan. Extended-Spectrum β-Lactamases in urinary infections at patients who were hospitalized in palleative care wards and medical recovery. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 32, ISSN: 2068-3324

57. Alina Ioana Radoi, Brigitte – Evelyn Prem Beatrice, Henriette Prem, Septimiu Voidazan . Implementation of the best anti-HPV vaccination strategy in Romania International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 7, ISSN: 2068-3324

58. Bianca Elena Rendes, Iordan Alexandru Mihalcea, Septimiu Voidazan . Hand’s hygiene: practices and attitudes among medical students from University of Medicine and Pharmacy from Târgu Mureș. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 13, ISSN: 2068-3324

59. Ruzanna Hovhanisyan, Milena Mkrtchyan,Septimiu Voidazan, Ruța Florina Daniela, Monica Tarcea. The nutrition behavior and lifestyle in Armenia. International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis 30 th of March - 3rd of April 2016, Tg. Mureș. Acta Medica Marisiensis, 2016, vol. 62 suppl. 4: 67, ISSN: 2068-3324

60. Comes Paula, Nicoleta Iulia Strete, Mihai Stanca, Voidăzan Septimiu. Knowledge and attitudes of physicians and pharmacists on the appropriate use of antibiotics . 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 14-17 May 2016, Chișinău, Moldova.

61. Valentina Negrea, Alina Negrea, Voidăzan Septimiu. Study on prescribing antibiotics, bacterial resistance in the medical and surgical specialties. 9th International Medical Congress for Students and Young Doctors Asklepios, 14-17 April 2016, Sibiu, Romania.

62. Alina Negrea, Valentina Negrea, Voidăzan Septimiu. Consumption of antibiotics and microbial resistance in patients perception. 9th International Medical Congress for Students and Young Doctors Asklepios, 14-17 april 2016, Sibiu, Romania.

63. Rus Victoria, Tarcea Monica, Cotruta Smaranda, Dan Nicolae, Voidăzan Septimiu, Ruta Florina, The relationship between low dietary fiber intake and occurrence of heart diseases, A 8-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 5-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61 suppl. 7: 5, ISSN: 2068-3324

64. Florina Ruta, Avram Calin, Rus Victoria, Voidăzan Septimiu, Moldovan Geanina, Abram Zoltan, Tarcea Monica, Smoking cessation failure during the postpartum period – risk factors, A 8-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 5-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61 suppl. 7: 31, ISSN: 2068-3324

65. Georgescu I M, Tarcea Monica, Marginean C, Ruta Florina, Rus Victoria, Voidazan S, Abram Z, Smoking behavior related with cotinine levels in a group of pregnants from Mures county, A 8-a Conferinţă a Doctoranzilor și a 5-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină și Farmacie, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61 suppl. 7: 43, ISSN: 2068-3324

66. Voidazan S, Morariu S H, Căpâlnă M, Mărginean C, Dobreanu Minodora, Moldovan H. HPV infection and cervical neoplasia: associated risk factors. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 11, ISSN: 2068-3324

67. Voidazan S, Ruță Florina, Mărginean C, Moldovan Geanina, Grama O, Tarcea Monica. Determinants of smoking and cessation during pregnancy: a qualitative study , Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 12, ISSN: 2068-3324

68. Tarcea Monica, Ruta Florina, Moldovan Geanina, Marginean Claudiu, Voidazan Septimiu, Avram Calin, Georgescu Mihai. Quality of smoking cessation interventions among pregnant women from Mures general practitioner’s cabinets. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 19, ISSN: 2068-3324

69. Moldovan Geanina, Tarcea Monica, Ruță Florina, Ceană Daniela,Voidăzan Septimiu, Abram Zoltan, Szasz Simona. Smoking and other risk behaviours during pregnancy. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 19, ISSN: 2068-3324

70. Popa D, Voidazan S, Albu S. Sils tehnique -the „ gold –standard” of abdominal surgery. Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 83, ISSN: 2068-3324

71. Albu S, Voidazan S, Popa D. Communication in palliative care -role of clinical empathy, Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 25, ISSN: 2068-3324

72. Petrovan Cecilia, Moussa CA, Voidazan S, Comisel SI, Preliminary study upon minor OMF traumas in emergency room of OMF Surgery clinic Tg. Mureș, Scientific Session of University Educational Staff, Decembrie, 2015, UMF Tg. Mureş, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 8: 5, ISSN: 2068-3324

73. Cosmina Uzun, Septimiu Voidăzan, Eniko Nemes, Zita Fazakas, Victor Sămărghițan, Claudiu Mărginean. Ethical considerations of cervical cancer screening organized in the population. International Conference on Law and Public Administration, Responsability and legal liability in performing regulated professions, 5-6 November, 2015 Tg. Mureș, Romania

74. Vartolomei M.D · Balan D · Stefan A.S · Tilinca M · Voidăzan S · Chibelean C.B · Boja R.M · Sin A · Borda A · Martha O · Dogaru G.A, Long term follow-up after TUR-B for NMIBC. An external validation of EORTC risk tables , European Urology, Suppl 10/2015; 14(6)(6):e1325. DOI:10.1016/S1569-9056(15)30362-6 · 3.37 Impact Factor

75. I Tilea, CM Tatar, R Tatar, S Voidazan, EA Bocicor, TS Xantus, A Varga, Left ventricular systolic dysfunction and chronic kidney disease in hypertensive patients . Journal of Hypertension, 2015, Vol 33, suppl 1: e162-e163, 4,72 Impact Factor

76. A Varga, S Voidazan, A Magdas, E Carasca, C Podoleanu, R Tatar, I Tilea, Morning surge and cardiovascular risk profile in different subsets of hypertensive patients . Journal of Hypertension, 2015, Vol 33, suppl 1: e157-e158, 4,72 Impact Factor

77. I. Bârsan, D. Moncea, L. Chira, E. Horvath, S. Voidazan, C. Molnar, L.Puscasiu, C. Marginean, S. Stolnicu, A new marker for differentiating between endometrial polyps and endometrial hyperplasia on curettage and Pipelle biopsy, 27th European Congres of Pathology, 5-9 september 2015, Belgrade, Serbia, Virchows Arch, vol 467, suppl. 1, S136, factor de impact 2.56

78. D. Moncea, I. Barsan, I. Colcer, O. Bauer, S. Voidazan , R. Georgescu, C.Moldovan, C. Toganel, S. Stolnicu,The role of tru-cut biopsy in the diagnosis of breast lesions, 27 th European Congres of Pathology, 5-9 september 2015, Belgrade, Serbia, Virchows Arch, vol 467, suppl. 1, S52, factor de impact 2.56

79. O. Bauer, R. Georgescu, M. F. Coros, S. Voidazan, I. Colcer, D. Moncea, C. Moldovan, S. Stolnicu, Which clinical and histological parameters can predict positivity in axillary sentinel lymph node biopsy for invasive breast carcinoma , 27th European Congres of Pathology, 5-9 september 2015, Belgrade, Serbia, Virchows Arch, vol 467, suppl. 1, S54, factor de impact 2.56

80. O. Bauer, R. Georgescu, M. F. Coros, S. Voidazan, I. Colcer, D. Moncea, C. Moldovan, S. Stolnicu , Is the positivity of the sentinel lymph node influenced by the molecular profile of the primary invasive breast tumour? 27th European Congres of Pathology, 5-9 september 2015, Belgrade, Serbia, Virchows Arch, vol 467, suppl. 1, S54, factor de impact 2.56

81. Bauer, O., R. Georgescu, M. F. Coros, S. Voidazan, I. Colcer, D. Moncea, C. Moldovan, and S. Stolnicu. "Which morphological and molecular parameters can predict the positivity of the nonsentinel axillary lymph node in invasive breast cancer?." In EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, vol. 51, pp. S303-S303. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2015. factor de impact 5,417

82. A. Stoian, A. Motataianu, D. Minodora, S. Voidazan, M. Stoian, C. Banescu, Antioxidant gene polymorphism in Romanian patients with and wthout diabetic neuropathy and type 2 diabetes mellitus , Abstracts of the 1st Congress of the European Academy of Neurology Berlin, Germany, EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, Volume 22, Supplement 1, June 2015, factor de impact 4.06

83. Curticapian Ioana Maria, Huma M, Marcu Iuliana Bianca, Voidazan S., Knowledge assessment among students from the University of Medicine and Pharmacy Targu Mures, regarding Human Papilloma Virus and anti-HPV vaccination. The 19th International Scientific Congres for Students, Young Phisicians and Pharmacists, Marisiensis 23-25 April 2015, Tg Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 2:13, ISSN: 2068-3324

84. Grigore Adelina Sofia, Adriana Andries, Craciun Raluca Adela, Voidazan S. The influence of the main sources of information on the decision of vaccinating/non vaccinating children between the ages of 10-14 against HPV infection, The 19th International Scientific Congres for Students, Young Phisicians and Pharmacists, Marisiensis 23-25 April 2015, Tg Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 2:11, ISSN: 2068-3324

85. Nagy N, Voidazan S. Evaluating the sexual behavior of the patients diagnosed with cervical dysplasia and cervical carcinoma , The 19th International Scientific Congres for Students, Young Phisicians and Pharmacists, Marisiensis 23-25 April 2015, Tg Mureș, Acta Medica Marisiensis, 2015, vol. 61, suppl. 2:6, ISSN: 2068-3324

86. Anca Meda Georgescu, Janos Szederjesi, Septimiu Voidazan, Minodora Dobreanu, Leonard Azamfirei, Serum Soluble Urokinase-type Plasminogen Activator Receptor Level is Associated with Higher Mortality in Patients with Infectious Systemic Inflammatory Response Syndrome, 42nd Annual Conference Abstracts, APIC 2015, Nashville, Am.J.Inf.Control, 2015, Volume 43, Issue 6, Supplement, Pages S31–S32, FI ISI: 2.239

87. Loghin A , Bănescu C , Nechifor-Boila A , Chibelean C , Orsolya M , Nechifor-Boila A , Tripon F , Vultur M, Voidazan S , Dema A, Borda A . XRCC3 Thr241Met and XPD Lys751Gln gene polymorphisms and risk of clear cell renal cell carcinoma . Association with histopathological prognostic factors, Al XIII-lea Simpozion Național de Morfologie Microscopică cu participare internațională, Craiova 4-6 iunie 2015, Volume 56, Issue 2, Supplement, Pages S81–S82, FI ISI: 0.723

88. Tudor Bianca, Voidăzan Septimiu, Nițu Florin, Ene Corina, Dobreanu Minodora, Monitoring the stability of biochemical prameters to temperature variations , 1stCongress of the Romanian Association of Laboratory Medicine with International Participation, 20-23rd May 2015, Sighişoara, Romania, Revista Română de Medicină de Laborator Supliment la Vol. 23, Nr. 1, S32, Martie, 2015. factor de impact ISI: 0.239

89. Anamaria Todoran-Butilă, Anca Sin, Elisabeta Racoş, Szabo, Cristian Micheu, Septimiu Voidăzan, Claudia Bănescu, Possible ABCB1 gene polymorphisms ssociated with epileptic romanian children, 1stCongress of the Romanian Association of Laboratory Medicine with International Participation, 20-23rd May 2015, Sighişoara, Romania, Revista Română de Medicină de Laborator Supliment la Vol. 23, Nr. 1, S111, Martie, 2015. factor de impact ISI: 0.239

90. Parvu, M. S. Coman, S. Voidazan, S. Szasz,M. Sigmirean, D. Opris. Atherosclerosis and psoriatic arthritis: Can we prevent this? 83RD EAS CONGRESS March 22 - 25, 2015 Glasgow, UK Atherosclerosis , Volume 241 , Issue 1 , e144 - e145, factor de impact ISI: 3,2

91. M. Parvu, S. Coman, S. Voidazan, M. Tilinca. Factors implicated in development of atherosclerotic plaque in SLE . 11th International Congress on SLE, September Vienna, Austria, Clinical and Experimental Journal of Rheumatology, 2015, Vol.33, N3, Suppl.90, S79, revista FI 2,495

92. Cosmina Uzun, Septimiu Voidăzan, Eniko Nemes, Zita Fazakas, Victor Sămărghițan, Claudiu Marginean. Ethical considerations of cervical cancer screening organized in the population. International Conference, ICLPA 5th EDITION, 5-6 November, 2015 Tg. Mureș, Romania, Curentul juridic

 

3.5. Articole publicate de membrii disciplinei în reviste cotate ISI/indexate BDI (B+)

(1) Articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact

 

1. Georgescu, A.M., Banescu, C., Azamfirei, R. Hutanu A, Moldovan V, Badea I, Voidazan S, Dobreanu M, Chirtes IR, Azamfirei L. Evaluation of TNF-α genetic polymorphisms as predictors for sepsis susceptibility and progression.

BMC Infect Dis. 2020, 20:221. ISSN: 1471-2334, doi.org/10.1186/s12879-020-4910-6. factor de impact

ISI: 2.565

2. Ioana Halmaciu, Bogdan Andrei Suciu*, Vlad Vunvulea, Mircea Gabriel Muresan, Florentina Cristina Scarlat, Calin Molnar, Nicolae Bacalbasa, Klara Brinzaniuc, Septimiu Voidazan. The Importance of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio in Predicting the Appearance of the Rectal Stenosis or Rectal Obstruction in Patients with Rectal Adenocarcinomas . Rev. Chim. 2020, 71 (2):239-247 https://doi.org/10.37358/RC.20.2.7921 , ISSN 0014-8237, factor de impact ISI: 1.507. Autor principal

3. Voidazan S .; Albu S.; Toth R.; Grigorescu B.; Rachita A.; Moldovan I. Healthcare Associated Infections—A New Pathology in Medical Practice? Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020, 17, 760. ISSN 1660-4601, doi:10.3390/ijerph17030760, factor de impact ISI: 2,468. Prim autor

4. Molnar C., Nicolescu C., Botoncea M., Butiurca V.O., Suciu B.A., Hălmaciu Ioana, Grigorescu Liana Bianca, Voidazan S. The predictive role of platelet to lymphocyte ratio in the occurrence of anastomotic complications following gastric resections for neoplasia – single centre experience , Revista Română de Medicină de Laborator 2020, Vol. 26, ISSN: 1841-6624, DOI 10.2478/rrlm-2020-0011, factor de impact ISI: 0.8.

5. Andreea Romaniuc, Rodica Bălașa, Nicoleta Stirbu*, Smaranda Maier, Sebastian Andone, Zoltán Bajkó, LAURA BARCUTEAN, Septimiu Voidăzan, Anca Moțățăianu. The main determinants for suicidal ideation in a romanian cohort of multiple sclerosis patients. Behavioural Neurology, 2594702, vol. 2020, Article ID 2594702, 10 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/2594702 . factor de impact ISI: 1.908

6. Horatiu Remus Moldovan, Marc Wittlich, Swen Malte John, Richard Brans, George Sorin Tiplica, Carmen Salavastru, Septimiu Toader Voidazan, Radu Corneliu Duca, Ekaterina Fugulyan, Gyopar Horvath, Andrei Alexa, Alexandra Irina Butacu. Exposure to solar UV radiation in outdoor construction workers using personal dosimetry , Environmental Research, 2019, 108967, ISSN 0013-9351, Autor corespondent, factor de impact ISI: 5.026

7. Moțățăianu A, Maier SM, Chinezu L, Bărcuțean LI, Voidăzan TS, Bajko Z, Bălașa AF. Malignant melanoma-the most severe skin cancer and neurological pathology . Romanian Journal of Morphology and Embryology 2019, 60(4). ISSN 1220-0522; eISSN 2066-8279. FI:1.50 .http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/MotataianuAncaIoana_RJME_60_4_2019.pdf

8. Voidăzan S , Moldovan G, Voidăzan L, Zazgyva A, Moldovan H , Knowledge, Attitudes And Practices Regarding The Use Of Antibiotics. Study On The General Population Of Mureş County, Romania . Infection and Drug Resistance 2019:12 3385–3396 factor de impact ISI: 3.000, ISSN: 1178-6973, DOI https://doi.org/10.2147/IDR.S214574 , Prim autor

9. Ruta F, Voidăzan S*, Marginean C, Avram C, Sipos R, Molnar C, Tarcea M, Penzes M, Fogarasi-Grenczer A, Meghea C, Foley KL. Evidence-Based Practices to Promote Tobacco Cessation During Pregnancy in a Sample of Romanian General Practitioners . J Community Health. 2019 Oct 22. doi: 10.1007/s10900-019-00754-2. [Epub ahead of print] *Corresponding author. ISSN 0094-5145, factor de impact ISI: 1.572

10. Emőke Horváth, Alex Orădan, Liviu Chiriac, Minodora Dobreanu, Előd-Ernő Nagy, Septimiu Voidăzan, Robert Berei, Daniela Lucia Muntean, Adina Huțanu. Fish-Oil Preconditioning Up-Regulates Expression of Splenic Arg1 Positive M2 Type Macrophages and the Arg1/Inos2 Ratio After Experimental Induced Transient Cerebral Ischemia . FARMACIA, 2019, Vol. 67, 5 https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.5.10 ISSN 0014-8237 factor de impact ISI: 1.507.

11. Sala DT , Muresan M , Voidazan S , Cvasciuc T , Darie R , Danielopol V , Muresan S , Pascanu I . First day serum calcium and parathyroid hormone levels as predictive factors for safe discharge after thyroidectomy. Acta Endocrinol (Buchar). 2019 Apr-Jun;15(2):225-230. doi: 10.4183/aeb.2019.225. ISSN (print): 1841 – 0987, factor de impact ISI: 0,449

12. Horatiu-Remus Moldovan, Septimiu-Toader Voidazan*, Gabriela Moldovan, Maria-Ancuta Vlasiu, Geanina Moldovan, Roxana Panaitescu. Accommodative asthenopia among Romanian computer-using medical students—A neglected occupational disease , Arch Environ Occup Health. 2019, 24:1-7. doi: 10.1080/19338244.2019.1616666., *Corresponding author. ISSN 1933-8244, factor de impact ISI: 0,932

13. Neagoe R, Muresan M, Timofte D, Darie R, Razvan I, Voidazan S, Muresan S, Sala D. Long-term outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy - a single-center prospective observational study . Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2019;14(2):242-248. doi: 10.5114/wiitm.2019.84194. ISSN 2299-0054, factor de impact ISI: 0,852

14. Fulop ZZ, Gurzu S, Bara T, Dragus E, Bara T Jr, Voidazan S , Banias L, Jung I. Lymph node ratio, an independent prognostic factor for patients with stage II-III rectal carcinoma. Pathol Res Pract. 2019 Mar 7:152384. doi: 10.1016/j.prp.2019.03.013. factor de impact ISI: 1.794

15. Mureşan S, Mărginean MO, Voidăzan S, Vlasa I, Sîntean I. Musculoskeletal ultrasound: a useful tool for diagnosis of hip developmental dysplasia: One single-center experience. Medicine (Baltimore). 2019;98(2):e14081. ISSN 0025-7974 factor de impact ISI: 2,133

16. Pantea Monica, Negovan Anca*; Voidăzan Septimiu, Macarie Melania, Mocan Simona, Băţagă Simona, Statins and gastroduodenal endoscopic lesions A case–control study Medicine-Baltimore, ISSN 0025-7974 (2018) 97:50(e13579). factor de impact ISI: 2,133. http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000013579 .

17. Anca Moţăţăianu*, Smaranda Maier, Zoltan Bajko, Septimiu Voidazan, Rodica Bălaşa and Adina Stoian, Cardiac autonomic neuropathy in type 1 and type 2 diabetes patients. BMC Neurology (2018) 18:126, ISSN 1471-2377 https://doi.org/10.1186/s12883-018-1125-1 factor de impact ISI: 2,48.

18. Sorin Albu, Septimiu Voidazan*, Doina Bilca, Monica Badiu, Andreea Truță, Marian Ciorea, Alin Ichim, Diana Luca, Geanina Moldovan, Bacteriuria and asymptomatic infection in chronic patients with indwelling urinary catheter. The incidence of ESBL bacteria. Medicine-Baltimore, ISSN 0025-7974 (2018) 97:33(e11796). factor de impact ISI: 2,133. http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000011796 . *Corresponding author.

19. Matteo Creta, Horatiu Moldovan, Katrien Poels, Septimiu Voidazan , Lode Godderis, Radu-Corneliu Duca, Jeroen Vanoirbeek, Integrated evaluation of solvent exposure in an occupational setting: air, dermal and bio-monitoring , Toxicol Lett. 2018. 298:150-157. doi: 10.1016/j.toxlet.2018.07.049. ISSN 0378-4274 factor de impact ISI: 3.858.

20. Adina Huțanu, Emoke Horvath, Alex Orădan, Septimiu Voidăzan, Liviu Chiriac, Daniela Lucia Muntean, Minodora Dobreanu, Fish-oil preconditioning modulates plasma MCP-1 and timp-1 levels after experimental induced transient cerebral ischemia

, FARMACIA, 2018, Vol. 66, 4 doi.org/10.31925/farmacia.2018.4.7. ISSN 0014-8237

factor de impact ISI: 1.507.

21. Ţilea I, Varga A, Voidăzan S, Huţanu A. Serum hs-CRP, YKL-40 and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) associated biomarkers in non-dipper hypertension profile?. Rev Romana Med Lab. 2018;26(3):313-24. DOI:10.2478/rrlm-2018-0016 ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.325.

22. Balan D., Martha O., Chibelean C. B., Tataru S., Voidazan S., Sin A.,Porav-Hodade D. (2018). Comparison of 10-year overall survival between patients with G1 and G2 grade Ta bladder tumors . Medicine, 97(16), e0522. http://doi.org/10.1097/MD.0000000000010522. ISSN 0025-7974 , factor de impact ISI: 2,133

23. Mariana Cornelia Tilinca, Septimiu Voidazan *, Kinga Nyulas, Raluca Maria Tilinca, Eniko Nemes Nagy. Study on Metabolic Parameters in Obese Patients Compared to Normal Weight Subjects Before and After Joint Replacement Surgery , REV.CHIM.(Bucharest) 69 No. 4 - 2018 ISSN 0034-7752,*Corresponding author. factor de impact ISI: 0.81

24. Ioan Tilea, Dorina Petra, Septimiu Voidazan, Elena Ardeleanu, Andreea Varga.“ Treatment adherence among adult hypertensive patients: a cross-sectional retrospective study in primary care in Romania “, Patient Preference and Adherence. 2018:12:625–635, DOI https://doi.org/10.2147/PPA.S162965 . ISSN 1177-889x factor de impact ISI: 1.798

25. Voidazan Septimiu , Horaţiu Moldovan, Adina Huţanu, Doina Giurgiu, Stelian Morariu, Lode Godderis, Radu-Corneliu Duca. “Could fibrinogen and hsCRP be useful for assessing personal risk in workers exposed to a mixture of ultrafine particles and organic solvents?“ Rev Romana Med Lab. 2018;26(2):177-87, ISSN 1841-6624, DOI:10.2478/rrlm-2018-0011, factor de impact ISI: 0.325.

26. Adina Huțanu, Smaranda Maier*, Rodica Bălaşa, Oana Roxana Oprea, Ştefan Barbu, Septimiu Voidăzan, Minodora Dobreanu. Plasma phosphorylated neurofilament heavy chains as a potential marker for ischemic stroke patients . Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 26, Nr. 1, 2018 ISSN 1841-6624, DOI: 10.2478/rrlm-2018-0004, factor de impact ISI: 0.325. Short Communication

27. Georgescu AM, Bănescu C, Badea I, Moldovan V, Huțanu A, Voidăzan S, et al. IL-6 gene polymorphisms and sepsis in ICU adult Romanian patients: a prospective study Rev Romana Med Lab. 2017;25(1):75-89. ISSN 1841-6624, DOI:10.2478/rrlm-2018-0011 factor de impact ISI: 0.143

28. Țilea B, Voidazan S*, Balasa R, Hutanu A, Fodor A. CXCL13 levels are more increased in cerebrospinal fluid and plasma of patients with acute infectious than in non-infectious diseases of the central nervous system Rev Romana Med Lab. 2017;25(1):63-73. ISSN 1841-6624, DOI:10.1515/rrlm-2016-0043, factor de impact ISI: 0.143, autor corespondent

29. Balasa RI, Simu M, Voidazan S, Barcutean LI, Bajko Z, Hutanu A, Simu I, Maier S. Natalizumab Changes the Peripheral Profile of the Th17 Panel in MS Patients: New Mechanisms of Action. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2017;16(9):1018-1026. doi: 10.2174/1871527316666170807130632. ISSN 1871-5273 , factor de impact ISI: 2.188

30. Eniko Nemes Nagy, Preg Zoltan*, Laszlo Mihaly Imre, Septimiu Voidazan, Zita Fazakas, German Sallo Marta, Abram Zoltan, Balazs Peter, Kristie Foley, Kikeli Pal Istvan. The Influence of the New National Clean Air Law on the PM2.5 Air Pollution in the Campus of the UMPh Tirgu Mures During the Implementation of the Smoke-free University Project REV.CHIM.(Bucharest) 68 No. 8. 2017 ISSN 0034-7752, factor de impact ISI: 0.81

31. Mihai Emil Căpîlna, Septimiu Voidăzan*, Mihaela Alexandra Budianu, János Bécsi, Romeo Micu, Ștefan Barbu. The frequency of Human Papillomavirus Genotypes in Invasive Cervical Cancer of Romanian Patients Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 25, Nr. 2, 2017 DOI: 10.1515/rrlm-2017-0008. autor corespondent, factor de impact ISI: 0.325. Letter to the Editor

32. H.R. Moldovan, S.T. Voidazan* S.M. John, P. Weinert, G. Moldovan, M.A. Vlasiu, Z.A. Szasz,G.S. Tiplica, S. Szasz, A.C. Marin C.M. Salavastru. The Eastern European experience on occupational skin diseases. Make underreporting an issue? JEADV 2017, 31 (Suppl. 4), 5–11 © 2017 Online ISSN:1468-3083, factor de impact ISI: 4.287, autor corespondent

33. Muresan, M., Muresan, S., Brinzaniuc, K., Voidazan, S

., Sala, D., Jimborean, O., … Neagoe, R. (2017). How much does decompressive laparotomy reduce the mortality rate in primary abdominal compartment syndrome?: A single-center prospective study on 66 patients. Medicine, 96(5), e6006. doi.org/10.1097/MD.0000000000006006

factor de impact ISI: 2,133

34. Marginean, C. O., Meliţ, L. E., Mareş, R.-C., Mărginean, M. O., Voidăzan, S.,

& Dobreanu, M. (2017). Clinical and biological correlations in celiac disease in children: the prospective single experience of a romanian tertiary center: A case-control study (Strobe-Compliant study). Medicine, 96(20), e6936. doi.org/10.1097/MD.0000000000006936

factor de impact ISI: 2,133

35. Mărginean, M. O., Mărginean, C. O., Meliţ, L. E., Voidăzan, S

., Moldovan, V., & Bănescu, C. (2017). The impact of host’s genetic susceptibility on Helicobacter pylori infection in children. Medicine, 96(30), e7612. doi.org/10.1097/MD.0000000000007612

factor de impact ISI: 2,133

36. Ruta F, Avram C, Voidazan S, Marginean C, Bacarea V, Abram Z, Foley K, Fogarasi-Grenczer A, Penzes M, Tarcea M.: “ Active smoking and associated behavioral risk factors before and during pregnancy – prevalence and attitudes among newborn’s mothers in Mures county, Romania“, Cent Eur J Public Health, 2016; 24(4): 276-280, ISSN 1871-4033, factor de impact ISI: 0.77

37. Neagoe RM, Sala DT, Pascanu I, Voidazan S, Wang L, Lansdown M, Cvasciuc IT A Comparative Analysis of the Initial East European Center Experience with a Western High-volume Center for Open Minimally Invasive Parathyroidectomy (OMIP) as Treatment of Primary Hyperparathyroidism Acta Endo (Buc) 2016, 12 (3): 297-302, doi: 10.4183/aeb.2016.297. ISSN: 1841 – 0987, factor de impact ISI: ....

38. Adina Stoian, Kamel Earar, Cristian Budacu, Septimiu Voidazan, Andrei Crauciuc, Mircea Stoian, Cristina Ioana Bica, Claudia Banescu. No association between antioxidant enzyme gene polymorphism and albuminuria in type 2 diabetes mellitus cases, REV.CHIM.(Bucharest), 67, No.11, 2016, ISSN 0034-7752, factor de impact ISI: 0.81

39. Radu Mircea Neagoe, Mircea Mureșan, Șerban Bancu, Ionuț Balmos, Vasile Băișan, Septimiu Voidăzan, Daniela Sala. Results of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy—5-Year Follow-Up Study in an Eastern European Emerging Bariatric Center , OBES SURG (2016). doi:10.1007/s11695-016-2407-6, ISSN 0960-8923, factor de impact ISI: 3.346

40. Voidăzan Septimiu, Morariu Silviu-Horia, Tarcea Monica, Moldovan Horațiu, Ioana Curticăpian, Dobreanu Minodora. Human Papillomavirus (HPV) Infection and HPV Vaccination: Assessing the Level of Knowledge among Students of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, Romania , Acta Dermatovenerol Croat 2016;24(3):193-202, ISSN 1847-6538, factor de impact ISI: 0.469, prim autor

41. Kovacs J, Moraru L, Antal K, Cioc A, Voidazan S, Szabo A. Are frailty scales better than anesthesia or surgical scales to determine risk in cardiac surgery?. Korean J Anesthesiol. 2016 Jan;69:e134.

42. Anca Negovan, Mihaela Iancu, Valeriu Moldovan, Septimiu Voidazan, Simona Bataga, Monica Pantea, Kinga Sarkany, Cristina Tatar, Simona Mocan, and Claudia Banescu. Clinical Risk Factors for Gastroduodenal Ulcer in Romanian Low-Dose Aspirin Consumers Hindawi Publishing Corporation Gastroenterology Research and Practice, Vol 2016, Article ID 7230626, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/7230626 , ISSN 1687-6121, factor de impact ISI: 1.742

43. Bălaşa R , Maier S 1, Voidăzan S , Huţanu A , Bajkó Z , Moţăţăianu A , Tilea B , Tiu C . Assessment of IL-17A, IL-10 and TGF-beta1 serum titers in RRMS patients treated with Avonex, possible biomarkers for treatment response. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2016 Jun 15. [Epub ahead of print], ISSN 1871-5273 , factor de impact ISI: 2.188

44. Cernea S, Şular FL, Huţanu A, Voidăzan S. Markers of cognitive impairment in patients with type 2 diabetes. Rev Romana Med Lab. 2016;24(2):161-76. DOI:10.1515/rrlm-2016-0023, ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.143, autor principal

45. Chinceşan MI , Mărginean CO , Voidăzan S . Assessment of Body Composition in a Group of Pediatric Patients With Cancer: A Single Romanian Center Experience. Pediatr Hematol Oncol 2016;38:e217–e222. ISSN 1077-4114, factor de impact ISI: 1.146, autor principal

46. Duicu C , Mărginean CO , Voidăzan S , Tripon F , Bănescu C . FTO rs 9939609 SNP Is Associated With Adiponectin and Leptin Levels and the Risk of Obesity in a Cohort of Romanian Children Population. Medicine (Baltimore). 2016 May;95(20):e3709. doi: 10.1097/MD.0000000000003709. ISSN 0025-7974, factor de impact ISI: 2,133

47. Cristina Oana Mărginean, Claudiu Mărginean, Septimiu Voidăzan, Lorena Melit, Andrei Crauciuc, Carmen Duicu, and Claudia Bănescu, Correlations Between Leptin Gene Polymorphisms 223 A/G 1019 G/A, 492 G/C, 976 C/A, and Anthropometrical and Biochemical Parameters in Children With Obesity A Prospective Case-Control Study in a Romanian Population—The Nutrichild Study, Medicine, 2016, Volume 95, Number 12, ISSN 0025-7974, factor de impact ISI: 2,133

48. Radu Mircea Neagoe, Mircea Muresan, Septimiu Voidazan, Ionela Pascanu, Cristina Pop Radu, Daniela Tatiana Sala, Subtotal parathyroidectomy versus total parathyroidectomy with autotransplant in secondary hyperparathyroidism — a single center prospective cohort of 43 patient, Endokrynologia Polska DOI: 10.5603/EP.a2016.0013, Tom/Volume 67; Numer 2/2016, ISSN 2299-8306, factor de impact ISI: 1.112

49. Eniko Reka Fejer, Zoltan Abram, Imre Zs Egyed, Septimiu Voidazan, Erika Toth, Zoltan Szentirmay, Miklos Kasler, Human papilloma virus status evaluation and survival description in selected oropharyngeal and laryngeal squamous cell carcinoma patients from Hungary, JBUON 2016; 21(1): 168-174, ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293, factor de impact ISI: 0.741 ­

50. Voidăzan Septimiu , Tarcea Monica, Morariu Silviu-Horia, Grigore Adelina, Dobreanu Minodora, Human Papillomavirus Vaccine – knowledge and attitudes among parents of children 10-14 years: a cross-sectional study, T îrgu Mureş, Romania, Cent Eur J Public Health. 2016 Mar;24(1):29-38. doi: 10.21101/cejph.a4287, ISSN 1210-7778, factor de impact ISI: 0.525, prim autor

51. Smaranda Maier, Mircea Buruian, Anca Maier, Anca Moțățăianu, Septimiu Voidăzan, Zoltan Bajko, Rodica Bălașa, “The determinants of depression in a Romanian cohort of multiple sclerosis patients“ , Acta Neurol Belg (2016) 116:135. doi:10.1007/s13760-015-0547-4, ISSN: 0300-9009, factor de impact ISI: 1.495

52. Loghin A , Bănescu C , Nechifor-Boila A , Chibelean C , Orsolya M , Nechifor-Boila A , Tripon F , Voidazan S , Borda A . XRCC3 Thr241Met and XPD Lys751Gln gene polymorphisms and risk of clear cell renal cell carcinoma , Cancer Biomark. 2016;24:211-217, ISSN 1875-8592, factor de impact ISI: 1.721

53. Claudiu Mărginean, Cristina Oana Mărginean, Iolanda Muntean, Rodica Togănel, Septimiu Voidăzan*, Liliana Gozar, “ The role of ventricular disproportion, aortic, and ductal isthmus ultrasound measurements for the diagnosis of fetal aortic coarctation, in the third trimester of pregnancy “. Med Ultrason 2015, Vol. 17, no. 4, 475-481 DOI: 10.11152/mu.2013.2066.174.rvd, ISSN: 2066-8643, factor de impact ISI: 1.167, *Corresponding author

54. Muresan S , Muresan M , Voidazan S , Neagoe R . The accuracy of musculoskeletal ultrasound examination for the exploration of meniscus injuries in athletes. J Sports Med Phys Fitness. 2015 Dec 18. [Epub ahead of print] ISSN 0022-4707, factor de impact ISI: 1.111

55. Todoran Butila A, Sin A, Racoş Szabo E, Micheu C, Moldovan VG, Voidazan S, et al. ABCB1 gene polymorphisms is not associated with drug-resistant epilepsy in Romanian children. Rev Romana Med Lab. 2015;23(4):469-82. DOI:10.1515/rrlm-2015-0037, ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.143

56. Claudiu Saracut, Calin Molnar, Cristian Russu, Nicoleta Todoran, Laurian Vlase, Sabin Turdean, Septimiu Voidazan, Constantin Copotoiu, “Secondary bile acids effects in colon pathology. Experimental mice study“ Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 30 (9) 2015, 624-631, ISSN 0102-8650, factor de impact ISI: 0.661

57. Uzun CC, Voidăzan S, Nemes-Nagy E, Balogh-Sămărghiţan V, Fazakas Z, Uzun B, et al. Serum fibronectin and C-reactiv protein in prediction of preterm delivery. Rev Romana Med Lab. 2015;23(3):351-5. DOI:10.1515/rrlm-2015-0033, ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.143, *Corresponding author, Letter to the Editor

58. Adina Stoian, Claudia Bănescu, Rodica Ioana Bălașa, Anca Moțățăianu, Mircea Stoian, Valeriu G.Moldovan, Septimiu Voidăzan, Minodora Dobreanu , “Influence of GSTM1, GSTT1, and GSTP1 Polymorphisms on Type 2 Diabetes Mellitus and Diabetic Sensorimotor Peripheral Neuropathy Risk“,

Disease Markers, Volume 2015, Article ID 638693, 10 pages dx.doi.org/10.1155/2015/638693,

ISSN 0278-0240, factor de impact ISI: 1.562

59. Boros M, Voidazan S, Moldovan C, et al. “Clinical implications of multifocality as a prognostic factor in breast carcinoma - a multivariate analysis study comprising 460 cases“. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2015;8(6):9839-9846. ISSN 1940-5901, factor de impact ISI: 1.277

60. Cecilia Petrovan, Diana Maria Nekula, Simona Liliana Mocan, Toader Septimiu Voidazan, Adina Cosarca, Ultrasonography-histopathology correlation in major salivary glands lesions . Rom J Morphol Embryol 2015, 56(2):491–497, ISSN 1220-0522, factor de impact ISI: 0.702

61. Horvath K, Vultur F, Simon V, Voidazan S, Mühlfay G. “Research on intraoperative iris behavior in rabbits treated with tamsulosin and finasteride“. Hippokratia. 2015;19(1):20-24. ISSN 1108-4189, factor de impact ISI: 0.589

62. Negovan A, Voidăzan S, Pantea M, Moldovan V, Bataga S, Cozlea L, et al. AGT A-20C (rs5050) gene polymorphism and ulcer occurrence in patients treated with low-dose aspirin: a case-control study. Rev Romana Med Lab. 2015;23(2):179-87. DOI:10.1515/rrlm-2015-0017, ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.143, autor principal

63. Rodica Bălaşa, Smaranda Maier, Septimiu Voidăzan, Adina Huţanu, Zoltan Bajko, Anca Moţăţăianu “An Intricate Mechanism of Action of Avonex in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients: Variation of Serum Titre of Interleukin-17A, Interleukin-10 and Transforming Growth Factor-β“, CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 2015, 14(6): 804 – 810, ISSN 1871-5273, factor de impact ISI: 2.188

64. Georgescu AM, Szederjesi J, Voidazan S, Dobreanu M, Copotoiu SM, Hutanu A, et al. Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) – a possible biomarker for bacteremia in sepsis. Rev Romana Med Lab. 2015;23(1):59-73. DOI:10.1515/rrlm-2015-0002, ISSN 1841-6624, factor de impact ISI: 0.143

65. Radu Neagoe, Septimu Voidazan, Mihaly Szocs, Daniela Tatiana Sala, Serban Bancu, Gheorghe Mulhfay. “Outcomes after transhiatal esophagectomies in a mid-volume center“. Balkan Med J 2015;32:38-45, ISSN 2146-3123 , factor de impact ISI: 0.169

 

(2) Articole în reviste cotate ISI, fără factor de impact

 

1. Radu Mircea Neagoe, Daniel Timofte, Mircea Mureșan, Septimiu Voidăzan, Daniela Sala, Mihnea Bogdan Borz, Paul Cristian Borz, Bogdan Ciuntu, Gheorghe G. Balan, Oliviu Cristian Borz. Laparoscopic Gastric Plication vs Laparoscopic Sleeve Gastrectomy - A Single Center, Prospective and Case-Control Study.

Chirurgia (Bucur). 2019;114(6):769-778, ISSN:1221-9118. dx.doi.org/10.21614/chirurgia.114.6.7

2. D. Bandea, Ioana Hălmaciu, B. A. Suciu, D. Godja, Klara Brînzaniuc, S. Voidăzan. The importance of the neutrophil to lymphocyte ratio as a predictive factor for the occurrence of intestinal necrosis in patients with incisional hernias

Med. Surg. J. – Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2019 – 123 (4): 682-688. eISSN 2286-2560; ISSN 0048-7848. www.revmedchir.ro/index.php/revmedchir/article/view/1964/1557

3. Zazgyva, Sándor-György Zuh, Septimiu Voidăzan, Octav Marius Russu, Tudor Sorin Pop, Opinions on medical education, options and career choices of 4 th year medical students “, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142, (2014), 248 – 254, fără FI

4. Ancuţa Zazgyva, Sándor-György Zuh, Septimiu Voidăzan, Octav Marius Russu, Tudor Sorin Pop, “Medical students’ view on troublesome aspects of bedside manner in a multilingual area“, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142, (2014), 243 – 247, fără FI

5. Adriana Mihai, Alina Ricean, Septimiu Voidazan: “No significant difference in depression rate in employed and unemployed in a pair-matched study design“ , FrontiersinPublicHealth, PublicMentalHealth. 2014, Volume 2, Article 93.

6. Voidazan S , Tarcea M , Abram Z , Georgescu M , Marginean C , Grama O , Buicu F , Ruţa F . “Associations between lifestyle factors and smoking status during pregnancy in a group of Romanian women“. Birth Defects Res. 2018 Apr 3;110(6):519-526. doi: 10.1002/bdr2.1190. ISSN 1542-0752. fără FI

 

 

 

(3) Articole în reviste INDEXATE BDI

 

1. Septimiu Voidăzan, Reka Toth, Teodora Varo. Factors Involved in the Pathogenesis of Acne and Its Psycho-Social Impact. Acta Marisiensis - Seria Medica. 2020;66(1):1-1 DOI: 10.2478/amma-2020-0001http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

2. Mihai Pavel, Septimiu Voidăzan*, Gabriela Negruț, Andrea Székely, Ramona Mariș, László Lorenzovici. The importance of correctly reporting the cases of health care associated infections in the DRG. Management In Health. XXIII/3/2019; Pp. 16-18,

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986 , autor corespondent

3. Suciu Claudia Floriana, Varga Andreea, Buicu Corneliu Florin, Herdea Valeria, Voidazan Toader Septimiu, Tilea Ioan. „ Aortic arch calcification in hypertensive patients with chronic kidney disease. Romanian Journal of Medical Practice. 2019; 14(2):182-187. ISSN:1842-8258

4. Daniel Iorga, Liviu Cozneac, Paul Cojan, Florin Buicu, Daniela-Edith Ceană, Septimiu Voidăzan, Oana-Cristina Cînpianu, Camelia Pop. „ Statistical relationships between obesity, cholesterol, creatinine and the risk of development of sugar diabetes in persons over 50 years old in Mureș County.

AMT, 2019; 24(4):4-7, ISSN:1453-1968, DOI: 10.2478/amtsb-2019-0002 journals.indexcopernicus.com/karta.php

5. Adina Mariș, Septimiu Voidăzan, Aurel Nireștean. „ Vulnerability to burnout in health professionals – dimensional personological approach ” Romanian Journal of Psychiatry, vol. XXI, No.2, 2019, page 92-94

6. Cînpeanu OC, Tarcea M, Voidăzan S, Rogozea L.: „ Corelații între vitamina D și obezitate în tiroidita cronică autoimună” , Jurnal Medical Brașovean (JMB) - Brașov, 2019; 1:1-6, online ISSN: 2247-4706, categoria BDI (OAJI),

DOI: doi.org/10.31926/jmb.2019.1.8

7. Oana Cristina Cînpeanu, Monica Tarcea, Septimiu Voidăzan, Links between obesity, selenium supplementation, and titre of thyroid peroxidase antibodies , AMT, vol. 24, no. 2, 2019, p.12 ISSN: 1453-1968,

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4564

8. Septimiu Voidăzan, Cosmina Uzun*, Lavinia Voidăzan, László Lorenzovici, Andrea Székely, Bíró Mária Andrea Antal. Antibiotic therapy practices, a study on consumption and expenses on antibiotics in several Romanian hospitals. Management in health XXII/4/2018; pp. 27-32, ISSN: 1453-4541

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

9. Septimiu Voidăzan , Gyopar Horvath, Andreea Marin, Horatiu Moldovan. “Occupational exposure to nanoparticles – a neglected public health issue in Romania“, Management in Health, XXII/1/2018; pp.31-34 ISSN: 1453-4541

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

10. Anca Negovan, Ioan Țilea, Septimiu Voidăzan, Simona Mocan, Andreea Szoke, Andreea Stoica, Monica Pantea. Chronic Statin Therapy and Histologic Gastric Changes

. Journal of Interdisciplinary Medicine 2018; 3(4):221-224, ISSN: 2501 – 5974, revista indexată BDI, content.sciendo.com/view/journals/jim/jim-overview.xml

11. Septimiu Voidăzan , Geanina Moldovan, Horațiu Moldovan, Mariana Moldovan Negoiță, Daniela Ceană, Ioana Bianca Călin, Cosmina Cristina Uzun. “ The population’s level of confidence in the information about vaccination and its effects “ Management in Health, XXI/4/2017; pp.27-32 ISSN: 1453-4541

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

12. Septimiu Voidăzan , Geanina Moldovan, Cosmina Cristina Uzun, Mariana Moldovan Negoiță, Daniela Ceană, Paula Comes, Horațiu Moldovan. “Cunoştinţele şi atitudinile medicilor de familie şi farmaciştilor cu privire la utilizarea adecvată a antibioticelor“ Management in Health, XX/4/2016; pp. ISSN: 1453-4541

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

13. Cosmina Cristina Uzun, Eniko Nemeş-Nagy, Al-Aisa Abtessam Nariman, Bogdan Petru Uzun, Daniela Edith Ceană, Mariana Moldovan–Negoiţă, Florin Francisc Rosznay, Strat Alexandru, Septimiu Voidăzan. “ Aspecte citologice ale screeningului cancerului de col uterin“ Management in Health, XX/4/2016; pp. ISSN: 1453-4541, autor principal http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

14. Sorin Albu, Septimiu Voidăzan. “Humanistic Medicine, a Forgotten Concept? The Correct Approach in Palliative Care of Chronic Patients“ Journal of Interdisciplinary Medicine 2016;1(3):300-302DOI: 10.1515/jim-2016-0063, autor corespondent

15. Septimiu Voidăzan, Sorin Albu, Valentina Negrea, Horațiu Moldovan, Differences in prescribing antibiotics between surgical and non-surgical specialists surgical , AMT, vol. 21, no. 3, 2016, p. 21-25, ISSN: 1453-1968, prim autor

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4564

16. Sorin Albu, Septimiu Voidăzan, Dragoș Popa, Gallbladder Hydrops Associated with an episode of Acute Liver Toxicity in the Adult: May It Be Considered a Surgical Emergency or Not? Journal of Interdisciplinary Medicine 2016;1(2):180-182, DOI: 10.1515/jim-2016-0027, autor corespondent

17. Carașca Cosmin, Carașca Emilian, Ţilea Ioan, Voidazan Septimiu, Incze Alexandru, “Predictors of Postoperative Outcome in Patients with Lower Limb Surgical Revascularization“ Acta Medica Marisiensis 2016;62(3):313-317 DOI: 10.1515/amma-2016-0037, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

18. Ștefan Adrian Martin, Valeriu Tomescu, Roxana Maria Hadmaş, Septimiu Voidăzan, Correct nutrition structure can influence the main biochemical indicators of metabolic imbalance in athletes “, Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport, Vol. 17, no. 2, April-June 2016, 122–126, autor principal

19. Ștefan Adrian Martin, Valeriu Tomescu,Septimiu Voidăzan, Secondary elements of blood ph variation can influence the effort effectiveness based on adaptive changes within a group o f elite athletes“, Clujul Medical, 2016, autor principal

20. Zahan Ancuța Elena, Nechifor Boilă Adela, Pașcanu Ionela, Voidăzan Septimiu, Cătană Ramona, Fișus Andreea, Borda Angela, “Papillary Thyroid Microcarcinomas: a 25 Years Retrospective, Institutional Study of 255 Cases “, Acta Medica Marisiensis 2016; 62(1):41-46, DOI: 10.1515/amma-2015-0108, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

21. Ghirca Veronica Maria, Porav-Hodade D, Chibelean C, Voidazan S, Vartolomei M, Boja R, Martha Orsolya, “The Role of Urodynamic Investigations in Management of Stress Urinary Incontinence“ , Acta Medica Marisiensis 2015;61(4):298-302 DOI: 10.1515/amma-2015-0115, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

22. Fülöp Emöke, Marcu Simona Tünde, Borda Angela,Voidăzan Septimiu, Fülöp EF, Ciorba M, Mocan Simona, “Helicobacter Pylori and its Determinations on Gastric Biopsies“, Acta Medica Marisiensis, Acta Medica Marisiensis 2015;61(4):303-308 DOI: 10.1515/amma-2015-0066, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

23. Voidăzan Septimiu, Morariu Silviu-Horia, Căpâlnă Mihai, Mărginean Claudiu, Dobreanu Minodora, “The Prevalence and Distribution of High Risk Human Papillomavirus Genotypes in Patients with Dysplastic Lesions: a Population Study “ Acta Medica Marisiensis: 2015, 61 (4): 314-319, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

24. Voidăzan Septimiu, Monica Tarcea, Silviu-Horia Morariu, Claudia Andreea Nistor, Cosmina Uzun, Minodora Dobreanu: “Knowledge, practices, and barriers to vaccination against Human Papilloma Virus infection: addressing a group of doctors in Romania“ , Management in Health, Research XIX/3/2015; pp. 32-37, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

25. Vartolomei Mihai Dorin, Chibelean Calin Bogdan, Voidazan Septimiu, Martha Orsolya, Angela Borda, Boja Radu Mihail, Dogaru Grigore Aloiziu. “How Far We Should Go with Pelvic Lymph Node Dissection on the Controlateral Side in Unifocal Muscle Invasive Bladder Cancer“ . Acta Medica Marisiensis 2015;61(3):180-183, DOI: 10.1515/amma-2015-0047, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

26. Fejér Enikő Réka, Bodi Andrea, Egyed-Zsigmond Imre, Jung Ioan, Voidăzan Septimiu, Ábrám Zoltán. “ Specific Characteristics of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma in Mures Area “, Acta Medica Marisiensis 2015;61(3):206-208, DOI: 10.1515/amma-2015-0048, DOI: 10.1515/amma-2015-0048, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

27. Ruța Florina, Avram Călin, Voidăzan Septimiu, Rus Victoria, Georgescu Mihai, Abram Zoltan, Tarcea Monica, “ Associated Behavioral Risks in a Group of Women During Pregnancy from Mures District“ Acta Medica Marisiensis 2015;61(3):236-240, DOI: 10.1515/amma-2015-0051, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

28. Todoran Butilă Anamaria, Sin Anca, Micheu Cristian, Csep Katalin, Voidăzan Septimiu, Racos Szabo Elisabeta, “Predictive Factors in the Onset of Epilepsy in Children with Cerebral Palsy“ , Acta Medica Marisiensis 2015;61(3):200-205, DOI: 10.1515/amma-2015-0069, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm

29. Tilea Brindusa, Teches Simona, Voidazan S, Brinzaniuc Klara, Tilea I. “Infective Endocarditis – An Observational Study“, ARS Medica Tomitana - 2015; 2(21): 87 - 94 10.1515/arsm-2015-0026

30. M.D. Vartolomei, S. Geambasu, Titiana Cotoi, M.A. Badea, C.B. Chibelean, S.Voidăzan, C. Albu, O.S. Cotoi, G.A. Dogaru, R.M. Boja, S.H. Morariu, “Knowledge of human papillomavirus (HPV) infection in non-muscle invasive bladder cancer patients

, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VI: Medical Sciences • Vol. 8 (57) No. 1 – 2015, but.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VI/Seri es%20VI.html

31. Bălașa Rodica, Bajko Z, Maier Smaranda,Voidăzan S, Moțățăianu Anca:“Influence of Risk Factors and Diabetic Complications on Peripheral Nerve Function in Type 2 Diabetes Mellitus“,  Acta Medica Marisiensis 2015;0(0), DOI: 10.1515/amma-2015-0015, http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm