Departamentul M2 – Științe funcționale complementare

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Nr. crt

Nume, prenume

Funcția

Linia de predare

1.

Voidăzan Toader-Septimiu

Director Departament

LR

2.

Bacârea Vladimir-Constantin

Membru

LR

3.

Cotoi Ovidiu-Simion

Membru

LR

4.

Mărușteri Ștefan-Marius

Membru

LR

5.

Nădășan Valentin

Membru

LR

6.

Scridon Alina

Membru

LR

7.

Tarcea Monica

Membru

LR

8.

Toma Felicia

Membru

LR

9.

Fárr Ana-Maria

Membru

LM

10.

Szekely Edit

Membru

LM

11.

Szilágyi Tibor

Membru

LM

Discipline

Disciplina

Numele și prenumele șefilor de discipline

Epidemiologie

Voidăzan Toader-Septimiu

Etică Și Științe Socio-Umane

Pașca Maria-Dorina

Fiziologie

Scridon Alina

Fiziopatologie

Cotoi Ovidiu-Simion

Igienă

Ábrám Zoltán-Samoil

Informatică Medicală Și Biostatistică

Mărușteri Ștefan-Marius

Medicină de Laborator

Dobreanu Minodora

Metodogia cercetării

Bacârea Vladimir

Microbiologie, virusologie, parazitologie

Toma Felicia

Nutriție comunitară și igiena alimentelor

Tarcea Monica

Sănătate publică și management sanitar

Buicu Florin

Științele motricității

Neagu Nicolae