Program audiențe (decan, prodecan)

Decan:   Conf. univ. dr. Simona Mureșan
Program de audiențe:   Marți 13:00-14:00, Joi 13:00-14:00

 

Prodecan activitate didactică: Prof. univ. dr. Simona Gurzu
Program de audiențe: Luni 12:30-14:00, Vineri 12:30-14:00

 

Prodecan activitate de cercetare: Prof. univ. dr. Amelia Tero-Vescan
Program de audiențe: Miercuri 12:30-14:00

 

Audiențele se pot desfășura on-site sau on-line.

Programarea audiențelor se realizează prin accesarea următoarelor adrese: