Program audiențe (decan, prodecan)

Decan: Conf. univ. dr. Simona Mureșan
Program de audiențe: Marți 13:00-14:00, Joi 13:00-14:00

Prodecan: Conf. univ. dr. Cosmin Moldovan
Program de audiențe: Luni 12:00-13:00, Miercuri 12:00-13:00