Istoricul facultății

Învăţământul medical târgumureşean a început în 1945, în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii Bolyai din Cluj-Napoca. După înfiinţarea acestei universităţi prin Decretul nr. 407/1945 Facultăţile de filologie-filozofie, drept-economie şi ştiinţele naturii şi-au început activitatea la Cluj, iar Facultatea de Medicină a fost mutată la Tg. Mureş, unde a funcţionat între 1945-1948.

În 1948, după reforma învăţământului, se înfiinţează Institutul Medico-Farmaceutic, un institut de sine stătător, cu următoarele Facultăţi: Medicină generală, Pediatrie, Igienă, Stomatologie şi Farmacie. Între 1951-1958 a avut trei Facultăţi: Medicină Generală, Pediatrie şi Farmacie. Apoi, în 1958-1959 Facultatea de Pediatrie se transformă în secţie, iar din anul 1960-1961 funcţionează din nou secţia de Stomatologie, care este transformată în facultate în anul universitar 1965-1966.

Următorii 25 de ani au fost reprezentați prin profesori de valoare incontestabilă care făceau parte din familia facultății noastre, completați de absolvenți care au dus renumele facultății peste tot în lume și care ne reprezintă cu mândrie.
În anul 1991 Institutului i se atribuie denumirea de Universitate de Medicină şi Farmacie, devenind o universitate de prestigiu angrenată într-un ansamblu universitar armonios constituit și cu un trend în creștere de specializări medicale care asigură profesii moderne pe piața muncii.

Prin Decretul 800/1965 şi Ordinul Ministrului Invăţământului, Institutul de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş obţine dreptul de acordare a titlului ştiinţific de doctor în medicină (7 profesori fiind numiţi conducători ştiinţifici de doctorat), iar de atunci numărul coordonatorilor de doctorat din cadrul Școlii doctorale și al doctoranzilor, cresc de la un an la altul.

De-a lungul anilor, începând cu promoția 1951, s-au succedat 64 promoții de absolvenți, iar cadrele didactice ale Facultății de Medicină au reușit prin eforturi susținute să se alinieze la schimbările și progresele din medicină. Orientarea pregnant medicală, imprimată de școala medicală târgumureșeană a avut ca rezultat generații de medici cu o pregătire ireproșabilă.

După anul 1990, s-au produs schimbări majore atât în structura Facultății de Medicină cât și în programele de învățământ.

Începând cu anul universitar 2019/2020, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureș a luat ființă Facultate de Medicină în limba engleză, cu următoarele programe de studiu de Licență:
1.    Medicină în limba engleză - 360 de credite transferabile
2.    Medicină în limba engleză - Hamburg - 360 de credite transferabile