Personal didactic auxiliar

Nr.

crt.

Funcția

Nume Prenume

Specializarea

Anii de studiu

Contact

1.

Secretar Șef Facultate

Dan Groșan

Medicină – Limba Engleză

1 MER

1 MEH

4, 5 MER

dan.grosan@umfst.ro

decanat.medicina.en@umfst.ro

2.

Secretar facultate

Anca Moldovan

Medicină – Limba Engleză

2, 3, 6 MER

anca.moldovan@umfst.ro