Consiliul Facultății

Nr. crt.

Numele și prenumele

Statut

1

Conf. univ. dr. Mureșan Simona-Silviana

Decan - Preşedinte al Consiliului

2

Prof. univ. dr. Gurzu Simona

Prodecan

3

Conf. univ. dr. Man Adrian

Director Departament ME 1

4

Prof. univ. dr. Băţagă Tiberiu

Director Departament ME 2

5

Prof. univ. dr. Bălașa Rodica-Ioana

Membru

6

Prof. univ. dr. Coroș Marius Florin

Membru

7

Prof. univ. dr. Pușcașiu Lucian

Membru

8

Conf. univ. dr. Bacârea Anca

Membru

9

Conf. univ. dr. Stoian Adina

Membru

10

Șef lucr. dr. Ban Erika

Membru

11

Șef lucr. dr. Porav-Hodade Daniel

Membru

12

Bălan Maria-Antonia

Membru - student

13

Lechsner Patrick

Membru - student

14

Streza Maria-Alexandra

Membru - student

15

Ţăranu Alida

Membru - student

Hotărâri ale Consiliului Facultății

Hotărâri ale Consiliului Facultății