Comisii de lucru

Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte: Decan FMLE, Conf. univ. Dr. Mureșan Simona
Membri:
Pro-Decan FMLE, Prof. univ. Dr. Gurzu Simona
Director Departament ME1, Prof. univ. Dr. Man Adrian
Director Departament ME2, Prof. univ. Dr. Bățagă Tiberiu
Șef lucrări Dr. Varga Andreea

Comisia de formare continuă și rezidențiat

 

Regulamentul comisiei

 

 

Președinte: Pro-Decan FMLE, Prof. univ. Dr. Gurzu Simona
Membri:
Prof. univ. Dr. Bățagă Tiberiu
Prof. univ. Dr. Pașcanu Ionela
Conf. univ. Dr. Duicu Carmen-Viorica
Șef lucrări Dr. Macarie Ioan

Comisia de evaluare și asigurare a calității

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte: Decan FMLE, Conf. univ. Dr. Mureșan Simona
Membri:
Conf. univ. Dr. Bacârea Anca
Șef lucrări Dr. Lazăr Alexandra-Elena
Șef lucrări Dr.Trâmbițaș-Miron Alina-Dia
Alida Țăranu-Ternström - student senator

Comisia de consiliere și orientare în carieră

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte: Șef lucrări Dr. Popa Octavian-Cosmin
Membri:
Conf. univ. Dr. Csép Katalin-Csilla
Conf. univ. Dr. Stoian Adina
Șef lucrări Dr. Pop Marian
Șef lucrări Dr. Gliga Florina Ioana
Secretar șef FMLE Groșan Dan

Comisia de cercetare științifică              

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte: Pro-Decan FMLE, Prof. Univ. Dr. Gurzu Simona
Membri:
Prorector Științific Conf. univ. Dr. Olah Peter
Prof. univ. Dr. Man Adrian
Conf. univ. Dr. Vartolomei Mihai Dorin
Șef lucrări Dr. Nechifor-Boilă Adela Corina

Comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS

 

Regulamentul comisiei

Președinte: Decan FMLE, Conf. univ. Dr. Mureșan Simona
Membri:
Șef lucrări Dr. Varga Andreea
Șef lucrări Dr. Chinezu Laura
Șef lucrări Dr. Zazgyva Ancuța
Asist. Univ. Dr. Banias Laura

Comisia pentru probleme studențești

 

Regulamentul comisiei

 

Președinte: Prof. univ. Dr. Man Adrian
Membri:
Conf. univ. Dr. Mureșan Mircea-Gabriel
Șef lucrări Dr. Chiș Monica
Șef lucrări Dr. Trâmbițaș Cristian
Șef lucrări Dr. Pop Raluca Monica
Secretar șef FMLE Groșan Dan
Bianca Maller - student senator