Oferta educațională a Facultății de Medicină în limba engleză

Prin oferta sa educațională, Facultatea de Medicină în Limba Engleză ocupă un loc important în cadrul general al învăţământului superior din România şi contribuie semnificativ la diversificarea pregătirii de specialitate în domeniu.

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

Durata Studiilor
Nr. ECTS

Situaţia ARACIS

Forma de învățământ

Limba de studiu

 

Sănătate

Medicină, Limba Engleză (MER)

6 ani
360  ECTS

Acreditat (A)

cu frecvență

Engleză

Medicină, Limba Engleză, Hamburg (MEH-UMCH)

6 ani
360 ECTS

Autorizat (AP)

cu frecvență

Engleză

 

CIFRA MAXIMĂ DE ȘCOLARIZARE ARACIS

Nivel

Programul de studii

Cifra maximă de şcolarizare

LICENŢĂ

Medicină, Limba Engleză (MER)

150

Medicină, Limba Engleză, Hamburg (MEH-UMCH)

200

În cadrul programelor de studii MEDICINĂ, cursurile se desfăşoară în limba engleză. Cei 6 ani de studii se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență de doctor medic. Pregătirea postuniversitară a absolvenților programelor de studiu de licență din cadrul Facultății de Medicină în Limba Engleză poate fi continuată prin:

  • programe de rezidențiat și cursuri postuniversitare

  • programe de studiu de masterat

  • pregătire doctorală în domeniul Științelor Medicale