COMUNICAT- Examene sumative, sesiune 2-15 noiembrie 2020

Ca urmare a situației epidemiologice actuale, examenele sumative din sesiunea programată în perioada 2.11.2020-15.11.2020 se vor desfășura exclusiv on line. 
 
Întrebările de examen vor fi separate pentru fiecare disciplină care compune examenul sumativ iar, in interiorul examenului de disciplină, succesiunea întrebărilor va fi randomizată pentru fiecare student, utilizând facilitățile platformei Blackboard. Pentru a răspunde la setul de întrebări corespunzător fiecărei discipline, studenţii vor accesa separat fiecare disciplină si vor avea un timp de răspuns specific, prestabilit în funcție de numărul întrebărilor aferente, conform planificării făcute de decanate. Toate întrebările examenului sumativ care cuprind toate disciplinele din sesiune vor fi parcurse în cadrul aceleași sesiuni de examen și în intervalul orar stabilit pentru anul respectiv. Modul de corectare a răspunsurilor se va face în funcție de decizia fiecărei facultăți.