Practică de specialitate

PRACTICA DE SPECIALITATE, an universitar 2019/2020: ON-LINE

Studenții din cadrul Facultății de Medicină în Limba Engleză care au depus cerere de efectuare a orelor de practică la Centrul de Simulare din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, vor efectua practica de specialitate în format on-line, în intervalul 17 august -28 august 2020, utilizând platform Microsoft Teams.

Studenții sunt rugați să acceseze aplicația, să parcurgă toate etapele de pregătire din platformă și să participe la evaluarea finală în vederea validării activității și obținerii de note și credite (ECTS). Regulamentul și orarul de desfășurare a acestei activități didactice vor putea fi accesate în secțiunea Files a fiecărei echipe.

 

Documentele justificative pentru efectuarea Practicii de specialitate pentru anul academic 2019/2020 se vor depune în original la Secretariatul Facultății de Medicină în Limba Engleză în intervalul 1-3 Septembrie 2020.

Tematica - Practica de specialitate: an I
Tematica - Practica de specialitate: an II
Tematica - Practica de specialitate: an III
Tematica - Practica de specialitate: an IV
Tematica - Practica de specialitate: an V