Informații specifice facultății

ANUNȚ – CERERI REPETARE AN, RELUARE DE STUDII SI REÎNMATRICULARE 

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatricularea şi/sau reluarea de studii din întrerupere, aferente anului universitar 2023/2024 se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină Limba Engleză până la data de 8 septembrie 2023. După această dată nu se mai primesc cereri.

 

ANUNT – CERERI ECHIVALARE DE NOTE SI CREDITE

Cererile de echivalare de note si credite (ECTS) se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină în Limba Engleză doar la începutul anului universitar 2023/2024, în intervalul: 19 septembrie 2023 – 29 septembrie 2023. (indiferent dacă vizează discipline din semestrul I sau II ale anului academic 2023/2024). Solicitările care se vor depune după această dată nu vor fi luate in considerare.

 

ANUNT – TRANSFERURI PENTRU STUDENȚI INTERNAȚIONALI

Studenţii din alte universităţi româneşti sau universități internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii din Facultatea de Medicină în Limba Engleză pentru anul academic 2023/2024 vor respecta calendarul și vor parcurge toate etapele descrise în documentul Information-Transfers for International Students .

 

ANUNT – TRANSFERURI PENTRU STUDENȚI INTERNAȚIONALI

Studenţii din alte universităţi româneşti sau universități internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii din Facultatea de Medicină în Limba Engleză pentru anul academic 2022/2023 vor respecta calendarul și vor parcurge toate etapele descrise în documentul Information-Transfers for International Students .

 

ANUNȚ – CERERI REPETARE AN, RELUARE DE STUDII SI REÎNMATRICULARE 

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatricularea şi/sau reluarea de studii din întrerupere, aferente anului universitar 2022/2023 se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină Limba Engleză până la data de 9 septembrie 2022. După această dată nu se mai primesc cereri.

 

ANUNT – CERERI ECHIVALARE DE NOTE SI CREDITE

Cererile de echivalare de note si credite (ECTS) se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină în Limba Engleză doar la începutul anului universitar 2022/2023, în intervalul: 19 septembrie 2022 30 septembrie 2022. (indiferent dacă vizează discipline din semestrul I sau II ale anului academic 2022/2023). Solicitările care se vor depune după această dată nu vor fi luate in considerare.