Informații specifice facultății

ANUNT – TRANSFERURI PENTRU STUDENȚI INTERNAȚIONALI

Studenţii din alte universităţi româneşti sau universități internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii din Facultatea de Medicină în Limba Engleză, vor respecta calendarul și vor parcurge  toate etapele  descrise în documentul Information-Transfers for International Students.

 

ANUNȚ – CERERI REPETARE AN, RELUARE DE STUDII SI REÎNMATRICULARE

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatricularea şi/sau reluarea de studii din întrerupere, aferente anului universitar 2020/2021 se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină Limba Engleză până la data de 11 septembrie 2020. După această dată nu se mai primesc cereri. 

 

ANUNT – CERERI ECHIVALARE DE NOTE SI CREDITE

Cererile de echivalare de note si credite (ECTS) se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină în Limba Engleză doar la începutul anului universitar 2020/2021, în intervalul: 15 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020. (indiferent dacă vizează discipline din semestrul I sau II ale anului academic 2020/2021). Solicitările  care se vor depune după această dată nu vor fi luate in considerare.

 

ANUNT – ELIBERARE ACTE DE STUDII PENTRU PROMOȚIA 2020

Compartimentul Acte de Studii din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează absolvenții promoției 2020 din cadrul Facultății de Medicină Limba Engleză  că în perioada 10-14 august 2020, în intervalul orar 8.00 – 14.50, își pot face programări online pentru eliberarea actelor de studii.

Pentru efectuarea unei programări, vă rugăm să accesați următorul link: http://apps.upm.ro/acte20/.