Informații specifice facultății

ANUNT – TRANSFERURI PENTRU STUDENȚI INTERNAȚIONALI

Studenţii din alte universităţi româneşti sau universități internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii din Facultatea de Medicină în Limba Engleză pentru anul academic 2021/2022 vor respecta calendarul și vor parcurge toate etapele descrise în documentul Information-Transfers for International Students .

ANUNȚ – CERERI REPETARE AN, RELUARE DE STUDII SI REÎNMATRICULARE

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatricularea şi/sau reluarea de studii din întrerupere, aferente anului universitar 2021/2022 se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină Limba Engleză până la data de 10 septembrie 2021. După această dată nu se mai primesc cereri.

ANUNT – CERERI ECHIVALARE DE NOTE SI CREDITE

Cererile de echivalare de note si credite (ECTS) se vor depune la Decanatul Facultății de Medicină în Limba Engleză doar la începutul anului universitar 2021/2022, în intervalul: 20 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021. (indiferent dacă vizează discipline din semestrul I sau II ale anului academic 2021/2022). Solicitările care se vor depune după această dată nu vor fi luate in considerare.